Klub konkrétistů

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Muzeum umění Olomouc
termín: 1997/09/11 - 1997/11/02

poznámka:
Po divácky úspěšné výstavě Nové citlivosti (1995) představuje muzeum ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a dr. Arsénem Pohribným retrospektivní přehlídku Klubu konkretistů, pod jehož křídly se koncem 60. let sdružila početná skupina autorů, jejichž tvorba v 60. a počátkem 70. let patřila mezi nejradikálnější projevy českého poválečného umění. Tak jako v případě Nové citlivosti i tato výstava mapuje nejen jedno z dalších, zejména pro mladou generaci téměř bílých míst naší poválečné kultury, ale také si klade za cíl ozřejmit divákům to, co z tehdejších aktivit Klubu konkretistů zůstává podnětné i pro současné umění. V tomto ohledu bude pro mnohé návštěvníky jistě objevem nejen řada exponátů, ale také bohatá dobová dokumentace.
Předzvěst konkretismu se v českém prostředí začala formovat už kolem roku 1962 a to zejména kolem skupin Křižovatka (1963) a Syntéza (1964) a dále v okruhu autorů nové citlivosti. Vzniklé aktivity byly nejen reakcí na informální a posurrealistické tendence, ale také výrazem doby, s jejím mohutným rozvojem exaktních věd, nových technologií a technickou revolucí vůbec a na straně druhé s často utopickými vizemi o podobě společnosti na počátku 21. století. Je nasnadě, že umělci orientovaní tímto směrem odmítali existenciální obsahy i formální aparát svých kolegů a hledali možnosti jak čistě výtvarnými prostředky vyjádřit pozitivní vztah k dobové problematice vnímané ovšem nejen v tuzemských souvislostech. Budoucí konkretisté či autoři jim názorově blízcí nacházeli pro svou tvorbu oporu v projevech předválečné avantgardy (De Stijl, Bauhaus, Le Corbisiér, ruští konstruktivisté, funkcionalismus) a o něco později, s postupným uvolňováním společenského klimatu, i v informacích o poválečných tendencích (švýcarští konstruktivisté, kinetismus, Zero ad.). I z krátkého a neúplného výčtu vlivů je zřejmé, že následující rozvoj českého konkretního umění, jehož nejvýraznější platformou se stal právě Klub konkretistů, vyrůstal z principů geometricko-konstruktivního umění, ovšem s tím posunem, že konkretistické projevy byly zbaveny jakéhokoliv literárně interpretovatelného obsahu. To je základním znakem a požadavkem široké škály konkretistických projevů, jak se s nimi diváci na výstavě setkají.
Vlastní historie Klubu konkretistů, u jehož založení stáli v roce 1967 teoretik A. Pohribný a umělci J. Hilmar, T. Rajlich, R. Kratina a M. Vystrčil, je natolik pohnutá a bohatá (v době vrcholících aktivit čítal Klub 40 řádných a přes 30 čestných členů včetně řady významných zahraničních konkretistů), že zde není možné ji zachytit ani v hrubých obrysech. Zájemce o bližší poznání tohoto pozoruhodného a dosud nedoceněného fenoménu českého moderního umění si dovolujeme odkázat na obsáhlý katalog (cca 200 barevných a černobílých reprodukcí, studie A. Pohribného, J. Valocha, dobové ohlasy v odborném tisku, medailony autorů, cena 200,- Kč), který si mohou v průběhu výstavy zakoupit u pokladny.
-ld-

Klub konkrétistů

osoba narození
Abe Nobuya 4. 2. 1913
Alviani Getulio 5. 9. 1939
Antal Eduard 18. 5. 1929
Baertling Olle 6. 12. 1911
Bak Imre 5. 7. 1939
Baldi Lanfranco  
Bartusz Juraj 23. 10. 1933
Bartuszová Mária 24. 4. 1936
Belohradská Ľuba 17. 11. 1936
Belohradský Štefan 30. 8. 1930
Beran Drahoslav 2. 4. 1925
Biasi Alberto 2. 6. 1937
Bielecki Jiří 21. 8. 1929
Böhm Svatoslav 12. 2. 1934
Boška Jindřich 12. 1. 1931
Brtka Mira 5. 10. 1930
Calderara Antonio 28. 10. 1903
Carrino Nicola 1932
Cepka Anton 17. 1. 1936
Cicvárek Miloslav 1. 10. 1927
Cigler Václav 21. 4. 1929
Claisse Genevieve 17. 7. 1935
Colombo Gianni 1. 1. 1937
Čihánková Jarmila 26. 6. 1925
Čunderlík Marián 31. 1. 1926
Dekeler Hans  
Dörfl František 23. 3. 1934
Drei Lila  
Dušek Jan 7. 7. 1936
Gola Jindřich 2. 1. 1940
Grignani Franco 4. 2. 1908
Grimshaw Patt  
Guarneri Riccardo 1933
Guerrieri Francesco  
Halif Marcia  
Hampl Jiří 24. 4. 1929
Heck Hardu  
Hill Anthony 23. 4. 1930
Hilmar Jiří 28. 5. 1937
Hrdý Josef 30. 5. 1932
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Chatrný Ivan 14. 6. 1928
Keppler Helmut  
Klimo Alojz 8. 3. 1922
Klimová Tamara 19. 1. 1922
Kratina Radoslav 2. 12. 1928
Kučera Zdeněk 1. 5. 1935
Kurandová Jaroslava 15. 3. 1936
Kyncl František 21. 11. 1934
Landi Edoardo 1937
Le Parc Julien 23. 9. 1928
Lohse Richard 13. 9. 1902
Malina Jaroslav 9. 3. 1944
Maňka Pavel 21. 5. 1929
Mari Enzo 26. 6. 1932
Miertušová Anastázia 15. 4. 1927
Morellet François 30. 4. 1926
Munari Bruno 24. 10. 1907
Nannucci Maurizio 20. 4. 1939
Nativi Gualtiero  
Nussberg Lev 1. 6. 1937
Ovčáček Eduard 5. 3. 1933
Pavlů František 12. 9. 1932
Perilli Achille 28. 1. 1927
Perugini Gabriele 19. 5. 1940
Pohribný Arsén 7. 9. 1928
Rajlich Tomáš 5. 3. 1940
Révai Edith  
Riley Bridget 24. 4. 1931
Rusek Jaroslav 5. 6. 1932
Rybka Zdeněk 30. 12. 1938
Santoro Pasquale  
Sedgley Peter 1930
Sirello Enrico  
Sobrino Francisco 1932
Soto Jesús Raphael 5. 6. 1923
Stankowski Anton 18. 6. 1906
Tolu Vittorio 1937
Trinkewitz Karel 23. 8. 1931
Uncini Giuseppe 31. 1. 1929
Valenta Rudolf 27. 9. 1929
Valoch Jiří 6. 9. 1946
Vries Herman de 11. 7. 1931
Vystrčil Miroslav 24. 2. 1924
Wise Gillian 16. 2. 1936

Klub konkrétistů

instituce, obec, adresa
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

Klub konkrétistů

osoba narození
Daněk Ladislav 9. 1. 1958

Klub konkrétistů

osoba narození
Daněk Ladislav 9. 1. 1958
Pohribný Arsén 7. 9. 1928

Klub konkrétistů

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Klub konkrétistů
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Stálá vitalita Klubu konkretistů
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Klub konkrétistů
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Přehled výstav 1951-2006

Klub konkrétistů

klíčové slovo
grafika
konkretismus
kresba
malba
objekt
plastika