Vysoká škola výtvarných umení

rok vzniku: 1949
rok zániku: 0
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Hviezdoslavovo nám. 18
PSČ: 814 37

poznámka:
Rektorát, Katedra Architektonickej tvorby, Maľby a iných médií, Teórie a dejín umenia:
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
tel.: + 421 2 5942 8500

Katedra Fotografie a nových médií, Grafiky a iných médií, Intermédií a multimédií, Dizajnu, Reštaurovania, Socha, objekt, inštalácia, Textilnej tvorby, Úžitkového umenia, Vizuálnej komunikácie, Kabinet kresby:
Drotárska cesta 44
811 02 Bratislava
tel.: + 421 2 6829 9500

Katedra Maľby a iných médií:
Koceľova 23
821 08 Bratislava