Marián Mudroch

* 25. 6. 1945, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
31. 7. 2019, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
malíř, grafik, pedagog, konceptuální umělec

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Marián Mudroch
Konvergencia
1976
sítotisk
papír
500 x 500
Marián Mudroch
Sústredenie II.
1987
tisk
papír
770 x 1025
Marián Mudroch
Meditácie
1980
slepotisk, tisk
papír
318 x 470
Marián Mudroch
Meditácie IV
1980
tisk
karton
317 x 464
Marián Mudroch
Meditácie III
1980
tisk
karton
312 x 464
Marián Mudroch
Jedna z možností II.
1989
tisk
papír
500 x 650

heslo:
Jazyk, ktorým sa vyjadruje Marián Mudroch robia mladým použité výtvarné stratégie. Najskôr to prezentoval na médiu fotografie zaznamenanými výtvarnými akciami, neskôr na médiu ofsetových reprodukcií a sieťotlačí, ktoré použil ako podklad minimalisticky prezentovanej kognitívnej úlohy na “overenie” si určitej historickej súvislostí v čase i priestore. Metafora o súvislosti v čase a priestore mienila vystihnúť zložitú väzbu medzi reprodukovaným Rembrandtovým autoportrétom a doňho vkreslenou šrafúrou profilu Marianovho otca maliara Jána Mudrocha. Názov síce hrdo hlásil, že sa pozeráme na Konvergencie, ale oči uisťovali, že syn by mal dosť dôvodov postáť pred otcom so stiahnutým hrdlom. Napokon, vročenie tohto a aj celého radu iných cyklov prác (Konvergencie II., Meditácie, Kontemplácie, Introspekcie) medzi rokmi 1970 a 1980 nás rovno upozorňuje na konceptuálne vábenie Mariána Mudrocha. Jazyk, ktorým sa vyjadruje Marián Mudroch je však aj starý ako rez dejinami človekovho výtvarného spodobovania javovej skutočnosti, ako už o tom pekne pojednali pekné estetiky 19. storočia. Prečo? Pretože Mudrochove citácie z obrazového archívu dejín provokujú k úvahe o prítomnosti miznúceho. Lepšie povedané, provokujú úvahu o citovaní ako Možnosti jednej predstavy. Pravda, napríklad Cranachova fešanda stelesňuje aj nekonečné váhanie samého Mariána Mudrocha, ale divákovi je schopná zároveň pokytnúť zážitok z čohosi presne vyjadreného.
galeria19.sk, 16.7.2017