Marián Mudroch

* 25. 6. 1945, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
† 31. 7. 2019, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
pedagog, malíř, grafik, konceptuální umělec

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: js2017950489
VIAF: 210905158

Marián Mudroch
Konvergencia
1976
serigrafie/sítotisk (S)
papír
500 x 500
Marián Mudroch
Konvergencie
1976
tisk
papír
486 x 486
Marián Mudroch
Konvergencie
1976
serigrafie/sítotisk (S)
papír
486 x 486
Marián Mudroch
Meditácie
1980
tisk, slepotisk
papír
318 x 470
Marián Mudroch
Meditácie IV
1980
tisk
karton
317 x 464
 

Marián Mudroch

Jazyk, ktorým sa vyjadruje Marián Mudroch robia mladým použité výtvarné stratégie. Najskôr to prezentoval na médiu fotografie zaznamenanými výtvarnými akciami, neskôr na médiu ofsetových reprodukcií a sieťotlačí, ktoré použil ako podklad minimalisticky prezentovanej kognitívnej úlohy na “overenie” si určitej historickej súvislostí v čase i priestore. Metafora o súvislosti v čase a priestore mienila vystihnúť zložitú väzbu medzi reprodukovaným Rembrandtovým autoportrétom a doňho vkreslenou šrafúrou profilu Marianovho otca maliara Jána Mudrocha. Názov síce hrdo hlásil, že sa pozeráme na Konvergencie, ale oči uisťovali, že syn by mal dosť dôvodov postáť pred otcom so stiahnutým hrdlom. Napokon, vročenie tohto a aj celého radu iných cyklov prác (Konvergencie II., Meditácie, Kontemplácie, Introspekcie) medzi rokmi 1970 a 1980 nás rovno upozorňuje na konceptuálne vábenie Mariána Mudrocha. Jazyk, ktorým sa vyjadruje Marián Mudroch je však aj starý ako rez dejinami človekovho výtvarného spodobovania javovej skutočnosti, ako už o tom pekne pojednali pekné estetiky 19. storočia. Prečo? Pretože Mudrochove citácie z obrazového archívu dejín provokujú k úvahe o prítomnosti miznúceho. Lepšie povedané, provokujú úvahu o citovaní ako Možnosti jednej predstavy. Pravda, napríklad Cranachova fešanda stelesňuje aj nekonečné váhanie samého Mariána Mudrocha, ale divákovi je schopná zároveň pokytnúť zážitok z čohosi presne vyjadreného.
galeria19.sk, 16.7.2017

Marián Mudroch

zdroj: https://statics.tyzden.sk/data/media/articles/18954-mudroch.jpg
 

Marián Mudroch

Marián Mudroch
Konvergencia
1976
serigrafie/sítotisk (S)
papír
500 x 500
Marián Mudroch
Konvergencie
1976
tisk
papír
486 x 486
Marián Mudroch
Konvergencie
1976
serigrafie/sítotisk (S)
papír
486 x 486
Marián Mudroch
Meditácie
1980
tisk, slepotisk
papír
318 x 470
Marián Mudroch
Meditácie IV
1980
tisk
karton
317 x 464
Marián Mudroch
Meditácie III
1980
tisk
karton
312 x 464
Marián Mudroch
Introspekcia
1980
tisk
papír
418 x 290
Marián Mudroch
Kontemplácie
1980
tisk
papír
484 x 650
Marián Mudroch
Sklenená plastika I.
1980
socha
sklo
13 x 6 cm
Marián Mudroch
Sklenená plastika II.
1980
broušení
sklo
9 x 5 cm
Marián Mudroch
Kresba V
1981
kresba
uhel, papír
848 x 606
Marián Mudroch
Sklenená plastika
1984
socha
sklo
13 x 12 cm
Marián Mudroch
Zrkadlenie I.
1985
tisk
papír
720 x 1025
Marián Mudroch
Sústredenie II.
1987
tisk
papír
770 x 1025
Marián Mudroch
Sústredenie
1987
tisk
papír
770 x 1030
Marián Mudroch
Jedna z možností II.
1988
tisk, slepotisk
papír
500 x 593
Marián Mudroch
Jedna z možností II.
1989
tisk
papír
500 x 650
Marián Mudroch
Možnosti sústredenia
1989
tisk
papír
420 x 295
Marián Mudroch
Zhody a zmeny
1997-1998
instalace, tisk
papír
105 x 85 cm
Marián Mudroch
Pre K.S.
2004
serigrafie/sítotisk (S)
papír
420 x 300
 

Marián Mudroch

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1961 - 1965   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava)
1965 - 1971   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), sklo v architektuře, Cigler Václav, *1929
2007 - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)

Marián Mudroch

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1973 - 1984   Lidová škola umění, Bratislava (Bratislava)
1984 - 2003   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Palisády 51
2003 - 2008   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18

Marián Mudroch

rok od - do   student, škola, obec
???? - 1987   Tóth Tibor, *1967, Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava)
1985 - 1989   Marciňová Daniela, *1971, Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava)
1996 - 1999   Balážová Katarína, *1981, Škola úžitkového výtvarníctva, Bratislava (Bratislava), design

Marián Mudroch

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Galerie Langův dům, zastoupení umělci, *
???? - ????   Skupina Q, *
???? - ????   Združenie A-R (Avance-Retard), *1991

Marián Mudroch

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1979/02/01 - 1979/02/28   Marián Mudroch: Grafiky, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno (Brno-město)
1982/05/28 - 1982/06/14   Marián Mudroch: Grafiky - kresby, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
1987/09/15 - 1987/09/30   Marián Mudroch: Grafiky, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1989/02 - 1989/03   Marián Mudroch: Grafiky, Divadelní klub Slezského divadla, Opava (Opava)
1995/04/24 - 1995/05/26   Marián Mudroch: V otvorenom priestore, Galéria Palisády, Bratislava (Bratislava)
1996/11/22 - 1996/12/09   Marián Mudroch: Priznané pochybnosti, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1999/03/05 - 1999/04/30   Marián Mudroch: Nestabilná rovnováha, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1999/05/01 - 1999/05/20   Marian Mudroch: Rozdielne a opakované, CC centrum, Bratislava (Bratislava)
2005/09/16 - 2005/10/21   Marián Mudroch: Hlas ticha - kresby, ktoré som už nakreslil, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2006/09/12 - 2006/10/15   Marián Mudroch: Skúsenosť (z) údivu, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/03 - 2008/02/29   Marián Mudroch: Intuícia je súčasťou úmyslu, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
2011/09/22 - 2011/10/30   Marián Mudroch: „Ja“ je môj pseudonym, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2014/09/09 - 2014/10/17   Marián Mudroch: Camera Obscura alebo Nehybnosť pohybu, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2015/02/22 - 2015/04/26   Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/06/11 - 2015/07/12   Marián Mudroch: Rád by som sa vrátil na miesta, kde som nikdy nebol, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2015/11/29 -   Marián Mudroch: Vlastnosti tmy, Kostol Ducha Svätého, Bratislava (Bratislava)
2017/02/24 -   Marián Mudroch: Prítomnosť, Villa Lengyel, Bratislava (Bratislava)
2017/05/12 - 2017/07/16   Marián Mudroch: Talent intuície / A Talent for Intuition (Nový zlínský salon 2017 / New Zlin Salon 2017), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/05/16 - 2019/06/22   Marián Mudroch, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2019/05/16 - 2019/06/22   Marián Mudroch: Zrkadlenie tmy, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/06/02 - 2022/09/02   Marián Mudroch: Výskumy vizuality III., Turčianska galéria, Martin (Martin)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1970/11/19   1. otvorený ateliér, Dům Rudolfa Sikory, Bratislava (Bratislava)
1971/07   Sklo, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1978/05   Mladí bratislavskí sklári, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1978/05/09 - 1978/05/27   Mladí bratislavští skláři, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1979/08 - 1979/09   Slovenské užité umění, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1979/08/16 - 1979/09/30   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/09/27 - 1979/12/01   Slovenské užité umění, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/03/17 -   Výstava prác pedagógov výtvarného oddelenia, Ľudová škola umenia, Košice (Košice)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/03/15 - 1983/05/01   Skleněná plastika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/08/21 - 1983/10/23   3. Biennale der Europäischen Grafik Baden-Baden 1983, Baden-Baden, Baden-Baden
1986/06 - 1986/08   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987   Súčasná slovenská grafika IX., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987   Škola grafického umění, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1987/05/05 - 1987/05/30   Ivan Mudroch, Marian Mudroch: Bilder, Zeichnungen und Grafik - Glas Skulpturen, Galerie Verein Berliner Künstler (Galerie VBK), Berlín (Berlin)
1987/05/17 - 1987/05/23   Hostia Galérie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/09 - 1987/11   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/10/25 - 1988/11/13   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1988/11/01 - 1988/11/13   Contemporary Czechoslovak Prints, Fine Arts Building Gallery, Edmonton
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/08/24 - 1989/10/22   Súčasná slovenská grafika X., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1990/11   Interpretácie, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak Art, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1991/01/07 - 1991/01/27   Interpretácie, Galerie Václava Špály, Praha
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/08/03 - 1991/08/31   Hana Purkrábková: Keramické plastiky, Karel Pauzer: Keramické plastiky, grafiky, Marián Mudroch: Kresby, grafiky, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/02/14 -   Združenie A-R, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/12 - 1992/06/02   Apelación: De la Ideollogía a las Ideas, Pabellón de las Artes, Sevilla
1992/08/27 - 1992/09/11   Zeitgenössische slowakische Fotografien, Landeshaus, Kiel
1992/10/25 - 1992/12/06   Gruppe A-R: Slowakische Avantgarde aus Bratislava, Ulmer Museum, Ulm
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/15 - 1993/05/13   Mona Lisa, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/07/09 - 1993/09/05   Mona Lisa, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/07/14 - 1994/09/04   Igor Minárik, Marián Mudroch: M + M = Asymetrická symetria, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/06/25 - 1996/09/29   Epikurova záhrada, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/12/16 - 2000/03/14   Stratený ráj / Paradise Lost: Barok & súčasnosť / Baroque & The Present, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/12/16 - 2000/03/14   Stratený ráj / Paradise Lost: Barok & súčasnosť / Baroque & The Present, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/09/27 - 2000/10/29   Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/04/26 - 2001/08/19   Umenie akcie 1965-1989, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/06/29 - 2001/08/28   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/06/29 - 2001/09/02   Socha a objekt VI., Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2001/11/15 - 2002/01/06   A-R (Avance-Retard), Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/08/28 - 2002/10/05   Združenie A-R, Kulturni center Srečka Kosovela, Sežana
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/04/17 - 2003/05/16   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003/06/07 - 2003/07/05   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965-1979, Mánes, Praha
2003/07/15 - 2003/09/28   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965-1979, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/14 - 2003/11/14   A-R, Ambasciata della Repubblica Slovacca (Velvyslanectví Slovenské republiky), Řím (Roma)
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/11/11 - 2003/11/19   A-R, Galleria Via Larga, Florencie (Firenze)
2003/11/14 - 2003/12/19   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2004/10/11 - 2004/11/28   Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2005/02/01 - 2005/02/25   Avance - Retard, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2005/08/10 - 2005/09/21   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000. Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Ernst Múzeum, Budapešť (Budapest)
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/12/09 - 2007/01/31   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
2007/03/26 - 2007/04/15   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
2007/05/12 - 2007/06/30   Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000 Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság Gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Varosi Müveszeti Muzeum (Městské muzeum umění), Györ
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/09/06 - 2007/11/25   Z mesta von - Umenie v prírode, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/18 - 2009/11/08   Mudroch & Mudroch: Neuskutočnený rozhovor, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/03/01 -   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Londýn (London)
2014/09/25 - 2014/11/14   Ján Mudroch & Marián Mudroch: Un dialogo mai avvenuto, Ambasciata della Repubblica Slovacca (Velvyslanectví Slovenské republiky), Řím (Roma)
2014/11/04 - 2014/12/05   Idea, akcia, fotografia, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/11 - 2018/01/13   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2018/07/21 - 2018/09/30   Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2020/07/04 - 2020/11/29   Verre contemporain slovaque 1960-2020, Musée du Verre, Conches-en-Ouch (Eure)
2020/11/19 - 2020/12/20   1. Otvorený ateliér 1970-2020, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2021/06/11 - 2021/08/13   Skupina A-R a Rudolf Fila pre Etienna Cornevina na trase Bratislava – Praha – Paříž, Slovenský inštitút v Prahe, Praha 1
2021/09/03 - 2021/10/22   Dušamplné zhotovidlá: Slovenský ready-made XX a XXI. storočia, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2021/09/09 - 2021/10/31   Pod nulou, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2021/11/20 - 2022/01/30   Milan Paštéka a priatelia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/02/02 - 2022/02/28   Skupina A-R a Rudolf Fila pre Etienna Cornevina, Francúzsky inštitút v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/09/30 - 2023/08/27   Valoch & Valoch, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2014/02/27   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Marián Mudroch

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Marián Mudroch: Grafiky
  1982   Marián Mudroch: Grafiky - kresby
  1987   Marián Mudroch: Grafiky
  2007   Marián Mudroch: Intuícia je súčasťou úmyslu, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
  2014   Marián Mudroch: Camera Obscura alebo Nehybnosť pohybu, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2015   Marián Mudroch: Potichu směrem dovnitř (Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Marián Mudroch: Rád by som sa vrátil na miesta, kde som nikdy nebol, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2015   Marián Mudroch: Silently Inwards (Marián Mudroch Through the Eyes of Richard Drury), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Marián Mudroch: Zrkadlenie tmy, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
  2022   Marián Mudroch: Výskumy vizuality III., Turčianska galéria, Martin (Martin)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Bratislavskí sklári, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Slovenské užité umění, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   3. Biennale der europäischen Grafik Baden-Baden / 3rd Biennial of European Graphic Art Baden-Baden / 3eme Biennale de la Gravure Européenne Baden-Baden
  1983   Skleněná plastika (Současná československá tvorba), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   Súčasná slovenská grafika IX., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1987   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě), Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1988   ...Igorovi Kalnému
  1988   Contemporary Czechoslovak Prints
  1989   Súčasná slovenská grafika X., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   Interpretácie, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak art
  1991   Umění akce
  1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1992   A-R (Avance-Retard)
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Sovinec 1989/91, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1992   Zeitgenössische slowakische Fotografien, Schleswig-Holsteinischen Landtag, Kiel
  1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
  1994   Igor Minárik, Marián Mudroch, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1996   Epikurova záhrada / Garden of Epicurus, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Stratený ráj / Paradise Lost (Barok & súčasnosť / Baroque & The Present), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   A-R (Avance-Retard)
  2001   Milan Dobeš, Nadácia európska kultúrna spoločnost, _
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Umenie akcie / Action Art 1965-1989, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   A-R (Avance-Retard)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť), Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2003   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965–1979, Galerie Pokorná, Praha 1
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Orman, Bratislava (Bratislava)
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Mudroch & Mudroch: Neuskutočnený rozhovor, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2017   Nový zlínský salon 2017 / New Zlin Salon 2017 (Trienále současného umění / Triennale of Contemporary Art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2020   1. otvorený ateliér 1970-2020, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019), Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   Dušamplné zhotovidlá (Slovenský ready-made XX. a XXI. storočia)
  2022   Skupina A-R a Rudolf Fila pre Etienna Cornevina, Francúzsky inštitút v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Galéria Kleibl, Galéria Kleibl, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   I. otvorený ateliér - 1970 Bratislava, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2011   Marián Mudroch: Skúsenosť z údivu, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2019   Alternatívna slovenská grafika (Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2019   Príležitostné texty
  2020   Etienne Cornevin (Z Paríža do slovenských ateliérov), N Press, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  nedat. (2019)   Slováci přijeli samohybem, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Interpretace po slovensku (Bratislava v Praze do konce týdne)
  1992 -   Hana Purkrábková, Karel Pauzer, Marián Mudroch, Sovinec 1989/91
  1995   Galérii Palisády v Bratislave..., Galéria Palisády, 126-128
  1995   Marian Mudroch - V otvorenom priestore (24. 4. - 28. 5. 1995), Galéria Palisády, 125-126
  1997   Rozlúčka so sedemdesiatymi rokmi, Umenie sedemdesiatych rokov, 38-50
  1999   Svět a světlo (Marián Mudroch), Vesmír, 358
  2011   O Marianovi Mudrochovi ešte raz / About Marian Mudroch Again, 56-58
  2012   Marián Mudroch, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2015   Vzácné dílo M. M. / The Rare Work of M. M., Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 56-57
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Marián Mudroch: Priznané pochybnosti, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1999   Marián Mudroch: Nestabilná rovnováha, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2006   Marián Mudroch: Skúsenosť (z) údivu, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2014   Marián Mudroch: Camera Obscura alebo Nehybnosť pohybu, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2017   Marián Mudroch: Talent intuície
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
  1992   Gruppe A-R (Slowakische Avantgarde aus Bratislava), Ulmer Museum, Ulm
  1992   Združenie A-R, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Výstava pro Ladislava Nováka, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2001   Socha a objekt VI., Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Bratislava (Bratislava)
  2001   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2005   Avance - Retard, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Občanské sdružení Půda, Český Těšín (Karviná)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   Skupina A-R a Rudolf Fila pre Etienna Cornevina na trase Bratislava – Praha – Paříž, Slovenský inštitút v Prahe, Praha 1
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Společnost časopisu Ateliér, Praha
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Marian Mudroch: Farbenie ovzdušia / Colourinf of Art, 1970, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
excelová tabulka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Marian Mudroch (Výstava)
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Konvergencia
  1976   Konvergencie
  1976   Konvergencie
  1980   Introspekcia
  1980   Kontemplácie
  1980   Meditácie
  1980   Meditácie III
  1980   Meditácie IV
  1985   Zrkadlenie I.
  1987   Sústredenie
  1987   Sústredenie II.
  1988   Jedna z možností II.
  1989   Jedna z možností II.
  1989   Možnosti sústredenia
  2004   Pre K.S.
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   3. Biennale der Europäischen Grafik Baden-Baden
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Milan Paštéka a priatelia / and Friends, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2022   Valoch & Valoch (Archeologie a konceptuální umění / Archaeology and Conceptual Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
instalace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997-1998   Zhody a zmeny
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Marián Mudroch: Hlas ticha (Kresby, ktoré som už nakreslil), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Výstava prác pedagógov výtvarného oddelenia
  2003   A-R
  2003   A-R
  2003   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Kresba V
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  (1987)   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Prítomnosť neprítomného
pracovní soubor
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Aukce 2005; slovenská
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   GASK - Galerie středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Galéria 19: Výročný katalóg 2011, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2014   Roman Fecik Gallery 2012–2014 (Art for Collectors), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2016   Galéria 19: Výročný katalóg 2015 / Annual Catalogue 2015, Mária Čorejová
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
socha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Sklenená plastika I.
  1980   Sklenená plastika II.
  1984   Sklenená plastika
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  2003   Václav Cigler a jeho škola, Galerie Pokorná, Praha 1

Marián Mudroch

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   I. otvorený ateliér - 1970 Bratislava, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2019   Príležitostné texty

Marián Mudroch

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Dalibor Chatrný: Tak Teď Tu, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Contemporary Czechoslovak Prints
  2009   Mudroch & Mudroch: Neuskutočnený rozhovor, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019), Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Marián Mudroch: Skúsenosť z údivu, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Príležitostné texty
  2019   So Svetozárom Mydlom (Svetozár Mydlo v spomienkach priateľov), Radošinské naivné divadlo, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nedokončený svet Sväťa Mydla, Galéria Palisády, 31-31
  1995   Zakázaný člověk, Galéria Palisády, 6-6
  2001   Václav Cigler v Galérii Medium, Arch, 5-6
  2011   Ticho kolem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 9.číslo, 8-8
  2013   Igor Minárik: Metamaľba / Meta-Painting, Galéria 19: Výročný katalóg 2013, 34-37
  2015   Daniel Fischer. Obrazy - Modely vizuálnych metafor / Paintings - Models of visual metaphores, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 123-124
  2015   Emöke Vargová. Počujem padať sneh... / I can hear the snowfalling..., Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 69-70
  2015   Galéria je, aby bola / And a Gallery there will be, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 8
  2015   Igor Minárik. Metamal´ba - Náhodnosť úmyslu / Meta - Painting - Randomness of Intention, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 110-112
  2015   Jiří Lindovský. Ticho kolem / The Surrounding Silence, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 46-47
  2015   Lenka Cisárová. Shining, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 31-32
  2015   Marcel Mališ. Jackpot, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 29-30
  2015   Monogramista T.D. Nehybnosť metafor / Standstill of Metaphors, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 136-138
  2015   Nezrušiteĺná udalosť na rohu dvoch ulic / An Irrevocable Even on the Corner of Two Streets, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 6
  2015   Podĺa mňa / According Me (Alexandra Fazekašová), Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 21-22
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Jiří Lindovský: Ticho kolem, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Marián Mudroch: Hlas ticha (Kresby, ktoré som už nakreslil), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Galéria 19: Výročný katalóg 2009–2010, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2012   Galéria 19: Výročný katalóg 2011, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2013   Galéria 19: Výročný katalóg 2012, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2013   Galéria 19: Výročný katalóg 2013, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2017   Galéria 19: Výročný katalóg 2016 / Annual Catalogue 2016, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)

Marián Mudroch

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Bratislava v dielach Hermana Kvasnicu, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1976   Vojtech Baďura: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1977   Eugénia Lehotská: Ilustrácie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1977   Josef Kilian: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1977   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1979   Hračka - Svet dieťaťa z výtvarných prác Vladimíra Kompánka, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1979   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výber z diela
  1984   Michal Jakabčic: Obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Ján Mudroch: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2003   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965–1979, Galerie Pokorná, Praha 1
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Marián Mudroch: Skúsenosť z údivu, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)

Marián Mudroch

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Dezider Tóth: 67 - 94 (Je to hotové, nebo se to teprv dělá?), O.K.O. Agency / Agentúra O.K.O., Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Monogramista T.D (Nie som autor, som metafora), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Príležitostné texty

Marián Mudroch

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2016/03/31 - 2016/05/01   Vladimír Havrilla: Komiksy, sochy, prílepky, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2016/09/30 - 2016/10/23   Veronika Šramatyová: Vlastnosti metafor a intuícia rozumu, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2009/09/18 - 2009/11/08   Mudroch & Mudroch: Neuskutočnený rozhovor, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)

Marián Mudroch

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1991/06/04 - 1991/06/28   Svätozár Mydlo, Galéria Palisády, Bratislava (Bratislava)
2011/03/31 - 2011/05/01   Jiří Lindovský: Ticho kolem, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1995/07/01 - 1995/08/05   Volná textilní tvorba: Eva Cisárová - Mináriková se svými studenty, Kaple Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun (Olomouc)

Marián Mudroch

pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   land art etc (od minimal artu k land artu a ars povera)

Marián Mudroch

instituce, obec  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Národní galerie v Praze, Praha
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)