Klára Bočkayová Omiliaková

* 27. 5. 1948, Martin (Martin), Slovensko (Slovakia)
malířka

 

národnost: slovenská
pohlaví: žena

Klára Bočkayová Omiliaková
Andělé
1991
sítotisk
papír
298 x 214
Klára Bočkayová Omiliaková
Veľký anjelský obraz
1991
malba
akryl, plátno
120 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz I.
1988
malba
akryl, plátno
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz II.
1987
malba
akryl, plátno
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz III.
1989
malba
akryl, plátno
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz IV.
1989
malba
akryl, plátno
90 x 80 cm

heslo:
Klára Bočkayová vstupuje na umeleckú scénu začiatkom 70. rokov 20. storočia ako autorka s vyhraneným záujmom o médium maľby a kresby. Od roku 1974 začína pracovať s privlastnenou banálnou predlohou pochádzajúcou z vidieckych a mestských domácností 19. a prvej polovice 20. storočia (obrusy, dečky, výšivky). Tieto klasické ženské ručné práce používa ako východisko frotáží, ktoré sú ironickou reflexiou postavenia ženy v spoločnosti, čo podčiarkujú niektoré názvy diel: Ej, načo mi je mladá žena (1987), Vydajte mňa mamička (1987), Obed je už hotový (1990). Techniku fortáže, vynájdenú v 20. rokoch 20. storočia Maxom Ernstom aplikuje Klára Bočkayová na papier, plátno alebo jemne tkanú bielu látku a na základe vlastných experimentov transformuje do autorskej techniky tzv. fázovanej frotáže, ktorú prvýkrát použila v cykle grafitových kresieb A4 z roku 1986. Termín, ktorý zaviedol český básnik Ludvík Kundera presne vystihuje posun, ktorý urobila autorka, keď staticky aplikované motívy rozhýbala manipulovaním so samotným papierom alebo plátnom. Pre jej maliarsku tvorbu je dodnes charakteristická dynamická plocha obrazu, ktorú vytvárajú zmnožované, prekrývajúce sa, alebo anamorfické tvary vybraného detailu alebo celého motívu privlastnenej predlohy.
Barbora Geržová
nitrianskagaleria.sk, 15.7.2017