Stredná škola umeleckého priemyslu

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Palisády 51