Igor Kalný

* 16. 8. 1957, Trenčín (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
26. 11. 1987, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
malíř, kreslíř, performer

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Igor Kalný
Bez názvu
nedatováno
litografie (L)
papír
700 x 1000
Igor Kalný
Obkresba
1985
pastel
pastel, ruční papír, uhel
860 x 612
Igor Kalný
Pečiatková kresba
1980-1983
grafika, malba
papír
70 x 50 cm
Igor Kalný
Kresba pečiatkovaná I.
1980
grafika, malba
karton, olej, tuš
70 x 50 cm
Igor Kalný
Kresba pečiatkovaná III.
1980
grafika, malba
karton, olej, tuš
70 x 50 cm
Igor Kalný
Figurálna kresba III.
1986
kresba
karton, tuš
900 x 660

heslo:
Kalný bol solitér, hľadač, pochybovač, experimentátor, ktorý mal duchovnou i umeleckou orientáciou bližšie k staršej generácii ako k rovesníkom. Práve potreba neustále si overovať možnosti a hranice média, ktorá ho priviedla k predstaviteľom analytickej maľby Milanovi a Kláre Bočkayovcom, Otisovi Laubertovi či Deziderovi Tóthovi, vyústila do množstva geometrických, abstraktno-lyrických kresieb, charakterizovaných napätím protikladov medzi poriadkom a chaosom, vážnosťou a hravosťou či uchopiteľnosťou a tajomnom.
Paralelne vznikal svojrázny cyklus pečiatkových kresieb, kde Kalný vytvoril vlastnú autorskú techniku nadviazaním na svoje ilustrácie pre samizdatové vydanie Orwellovej Farmy zvierat postavami zvieratiek z detskej tlačiarne. Ich postupným zahusťovaním a prekrývaním do pásiem a škvŕn sa pôvodný banálny a milo komický znak stráca a vstupujúc do nového kontextu poukazuje na viacznačnosť, ale aj zahmlenosť a nepomenovateľnosť javov vtedajšej reality.
sme.sk, 16.7.2017
-
Igor Kalný (1957, Trenčín - 1987, Bratislava) je jedným z najosobitejších predstaviteľov neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. storočia na Slovensku. Jeho predčasne uzavretá, no napriek tomu ucelená tvorba pracuje s hudbou, poéziou, privátnymi akciami, happeningom, maľbe a kresbe. Práve kresba sa stala ťažiskovým médiom jeho tvorby a dominantou prítomnej výstavy.
Na výtvarnú scénu vstúpil Igor Kalný na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Po skončení Strednej priemyselnej školy grafickej z ideologických dôvodov nemohol ďalej študovať. Napriek tomu, že nemal akademické školenie, si veľmi skoro našiel vlastný vyhranený výtvarný názor. Vo svojej tvorbe inklinoval ku staršej generácii výtvarníkov z okruhu analytickej maľby (Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Dezider Tóth, Otis Laubert,...). Charakterizuje ju napätie protikladov medzi poriadkom – chaosom, geometriou – gestickosťou, vážnosťou – hravosťou, konkrétnym – abstraktným, uchopiteľným – tajomným. Tie sú prítomné vo väčšine navzájom sa prelínajúcich cykloch kresieb.
Hľadanie vlastného rukopisu je u Igora Kalného konceptuálnou hrou s písmom a slovom. Mení rukopis vlastnej signatúry, vytvára vlastnú abecedu, zviditeľňuje slová – vytvára vlastný jazyk blízky vizuálnej poézii. Hravý cyklus pečiatkových kresieb je zároveň odrazom neslobodnej atmosféry doby. Kalný v ňom s použitím banálnych detských pečiatok s motívom zvieratiek interpretoval Orwellovu Farmu zvierat, ktorej samizdatové vydanie ilustroval. Od kresby a jej analýzy sa dostáva k prepojeniu s realitou a jej vstupu do obrazu prostredníctvom obkresľovania reálnych predmetov. Počnúc každodennými predmetmi – vešiakom, džbánom, okuliarmi dospieva v posledných rokoch svojej tvorby k obkresľovaniu seba samého, vymedzovaniu priestoru svojho bytia. Výsledné dynamické veľkoplošné kresby rúk, nôh i celého tela – telovky tvoria jeden z vrcholných a najosobitejších prejavov Kalného tvorby. Sú samostatnými dielami, svojráznymi autoportrétmi, no zároveň špecifickými záznamami privátnych body - artových performancií autora, ktoré dokumentoval fotografiou.
Daniela Čarná, gmb.sk, 29.7.2017

poznámka:
+ sebevražda