Československý rozhlas

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Banská Bystrica (Banská Bystrica)
adresa: _