Klára Bočkayová - Igor Kalný

termín: 1995/06/27 - 1995/08/13
instituce: Považská galéria umenia v Žiline
typ výstavy: kolektivní