Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Krakov (Kraków)
adresa: Rynek Glówny 25
PSČ: 31-008
tel.: 12 42 42 811
fax: 12 42 17 844
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl
www: mck.krakow.pl