Peter Oriešek

* 28. 8. 1941, Dolná Súča (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
18. 10. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
výtvarník, sochař, fotograf, pedagog

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

heslo:
Sochař, kreslíř a grafik. Žije v Praze.
V letech 1960-1966 studoval u Jana Kavana na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Na domácí uměleckou scénu vstoupil v době, kdy ve světě končily dlouhé roky nadvlády abstraktního umění a opozice se formovala v širokém rámci a sledu pop-artu, nové figurace, hyperrealismu a dalších tendencí. Figurativnost poskytla široké pole působnosti především brilantním kreslířům typu Petera Orieška. Počátkem let sedmdesátých je umělec (inspirován zážitky z cesty do Řecka) ovlivněn antickou mytologií a antickým sochařstvím; vytváří figurální kompozice, v nichž dává lidským tělům zvířecí hlavy a vyjadřujíce ambivalentní vratkost mýtické předlohy evokuje (prostředky ryze výtvarnými) svět pudů, emocí a slepé osudovosti. Umělec svoje figurativní, z klasicismu vycházející sochy nechává odlévat do bronzu, jenž jako materiál nejlépe odpovídá mýtické figurální vznešenosti. Kresby z let osmdesátých (jako přípravné práce pro sochy) vytvořené technikou americké retuše jsou sugestivní námětem i technikou provedení a mohou posloužit jako příklad, jak široká a pluralitní byla výtvarná scéna let osmdesátých.
JO ( Olič Jiří, Muzeum umění olomouc,2008)