Lugh

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 2001

poznámka:
Jako právnická osoba bylo o. s. LUGH založeno v roce 2001, ale jako volné sdružení profesionálních výtvarných umělců, kteří na výzvu Josefa Ryzce spojili své tvůrčí síly k realizaci výtvarného projektu, jehož programem byla inspirace tématy, vycházejícími z keltské mytologie, má svůj faktický začátek již v roce 1996.
Tehdy Josef Ryzec spolu s několika dalšími členy Nového sdružení pražských malířů (Alešem Krejčou, Antonínem Stibůrkem, Janem Součkem, Bedřichem Glaserem, Janou Kremanovou) a též spolu se sochaři Petrem Orieškem, Jiřím Seifertem, Olbramem Zoubkem a grafiky Miroslavem Klomínkem a Jiřím Jiráskem, začal organizovat přípravu historicky první „keltské“ výstavy v Čechách, která se pak uskutečnila v srpnu roku 1997 v Praze na Vyšehradě.
Od té doby bylo uspořádáno k letošku již 25 těchto výstav (na různých místech u nás i v zahraničí – Vídeň a Dublin), jichž se zúčastnilo celkem více než 300 malířů, sochařů a fotografů, jak je uvedeno i na jiném místě těchto stránek.
Kromě zmíněné výstavní činnosti však sdružení LUGH vydalo v nakladatelství MH Beroun v roce 2004 též neperiodickou publikaci „Po stopách Keltů na Berounsku: od Tetína na Bacín“, kterou výtvarně, koncepčně a graficky sestavil Josef Ryzec.
V témže roce sdružení LUGH připravilo pro 10. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha 2004, který byl tehdy zaměřen na literaturu zemí „keltských tradic“ (Irsko, Skotsko, Wales), zcela speciální výstavu na keltská témata, jíž se zúčastnilo 25 umělců.
Kurátorem výstavy byl Josef Ryzec.
V roce 2006 pak uspořádalo sdružení LUGH pro NKP Vyšehrad sérii pěti odborných přednášek na různá keltská témata, spjatá s historií Vyšehradu a jeho blízkého okolí, kombinovaná s hudbou, které se uskutečnily v nově otevřeném Starém Purkrabství:
Duben 2006: „Oslava Beltainu na Vyšehradě“, kapela Dick Ó Brass
Květen 2006: „Kde stál mytický Vyšehrad?“, dudák Václav Rout
Červen 2006: „O keltských pokladech“, keltské housle Jan Hrubý
Říjen 2006: „Oslava Samhainu na Vyšehradě“, harfa Seán Barry
Listopad 2006: „Oslava Yule na Vyšehradě“, host Tomáš Karger
V roce 2008 se pak podíleli vedoucí členové sdružení LUGH na vytvoření dokumentárního filmu pro Českou televizi (ČT 2, redakce Cesty víry, seriál pořadu „Světci a svědci“) o Svatém Virgilovi.
(V archivu čt2 je možno ho najít mezi dokumentárními pořady: „Světci a svědci, sv. Virgil, 13. 7. 2008“). Scénář napsal Josef Ryzec, režie Jan Brichcín, ve filmu účinkují Anna Bauerová, Jiří Svoboda a Josef Ryzec).
Josef Ryzec, předseda LUGH 1. 7. 2012
zdroj: http://www.lugh.cz/index.php?id=clanky&vice=11