Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011)

termín: 2012/10/25 - 2013/03/31
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Muzeum umění Olomouc 1951—2011 (IV.) Výtvarné umění 1948—2011
Muzeum moderního umění | Trojlodí
Sbírky, které se formovaly po celou druhou polovinu 20. století a první desetiletí století následujícího, měly roztodivné osudy. Po nadějeplných šedesátých letech, kdy se Galerie výtvarného umění v Olomouci začala specializovat na české moderní sochařství a užitou grafiku a současně se začala otevírat světu, nastal značný úpadek a útlum v normalizačním dvacetiletí. Teprve po roce 1989 získal nástupce galerie Muzeum umění Olomouc adekvátní výstavní prostory, pro staré umění byla vybudována Arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži a bylo možné začít doplňovat sbírky moderní a současné výtvarné kultury. Jak pokračováním v dříve rozvíjených tématech (sochařství, kresba a vůbec práce na papíře včetně architektury), tak s akcentem na nové výtvarné druhy či okruhy (art brut, akční umění), ale především na to, co nebylo možné – především z ideologických důvodů –sbírat dříve. V posledním desetiletí se pokusem o překročení úzkých národních hranic stal projekt Středoevropského fora Olomouc. O sběratelské činnosti muzea zaměřené na shora zmíněnou problematiku může vypovědět alespoň několik jmen: Vladimír Boudník, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Adriena Šimotová, Aleš Veselý, Robert Piesen, Eva Kmentová, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Hugo Demartini, Dalibor Chatrný, Stanislav Zippe, Stanislav Kolíbal, Karel Nepraš, Pavel Nešleha, Zdeněk Beran, Milan Knížák, František Skála, Michael Rittstein, László Fehér, István Nádler, Dóra Mauer, Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Magdalena Abakanowicz.