Ivan Sobotka

* 4. 2. 1927, Moravské Budějovice (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
23. 7. 2008, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
IVAN SOBOTKA (narozen v Moravských Budějovicích 1927, zemřel v Praze na Smíchově 2008), malíř, vystudoval v letech 1946–1951 AVU u profesorů Sychry a Pukla. Vystavoval například v galeriích Litera, Navrátil, Ztichlá klika, Klatovy–Klenová, Moravské galerii, Mostě a Lyonu, účastnil se též výstav pořádaných Revolver Revuí (Vidět to tak Hermína, Z výtvarného světa Revolver Revue, Pocta Madoně). Od roku 2003 jsou jeho práce zastoupeny v Národní galerii. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 1998.
(převzato a upraveno z Revolver Revue).
Sobotka byl výrazný duchovní umělec, jemuž se nedostávalo pozornosti, protože o žádnou nestál. Maloval zcela svobodně a živil se proto zásadně něčím jiným. Výstavy nechtěl, vernisáží se většinou neúčastnil, publicitě vzdoroval.
Pojilo ho přátelství s Věrou Novákovou a Pavlem Brázdou (jejich monografie už Argo vydalo). Inspiroval se především produkcí vydavatelské dílny Josefa Floriana a byl radikálním pokračovatelem portrétu románského stylu. Tradici pozdější malby bezmála zavrhl a nacházel zálibu až v moderně.
zdroj: GASK
http://www.gask.cz/pripravovane_akce/1462/82