Jiří Žlebek

* 14. 4. 1946, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
sochař, designér, architekt, fotograf, kurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jiří Žlebek
Realizace ´88
1988
serigrafie (S)

596 x 415

heslo:
Od 1979 pracoval jako samostatný výtvarník. Jeho dřevěné figurální plastiky nabízely obraz společnosti, jejíž společenské konvence i povrchní mezilidské vztahy autor zlehčoval osobním způsobem, který je však ve své podstatě soucitný. Často byla středem Ž.-ova zájmu žena. Politicky vypjatá situace 70. let mu poskytla ideální náměty. Vznikaly přenosné busty a pomníky byrokratických aparátčíků s vyprázdněnými hlavami a vypracovanými držadly pro praktické přenášení z místa na místo. Od 1980 se Ž. začal zabývat pohybem svých figur. Jeho skládací a rozličné sochy se vymykají běžné sochařské práci. Stojí totiž na hranici mezi vážným monumentem a fantazijní groteskou pouťových figurin. Hluboce morální obsahový tón se mísí s rozvernou hravostí formy, jeho sochy je možné vystřelovat, rozkývat, všemožně skládat...