Karel Malich

* 18. 10. 1924, Holice (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)
24. 10. 2019, Praha, Česká republika (Czech Republic)
grafik, sochař, malíř, pedagog, typograf, ilustrátor, teoretik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.karelmalich.cz

Karel Malich
Spatřilo se ve mně
1988
kresba
papír, pastel
102 x 73 cm
Karel Malich
Bez názvu
1967-69

hliník, nítě
375 x 310 x 160 mm
Karel Malich
Žlutomodrá plastika
1968

barva, hliník, kov
505 x 600 x 760 mm
Karel Malich
Mrak
poč. 70. let

barva, dřevo, nerez ocel, plexisklo, polystyren
46 x 68 cm
Karel Malich
Mrak (model)
poč. 70. let

barva, hliník, lepenka, nítě
35 x 34 x 47 cm
Karel Malich
Mrak II
1972

barva, hliník, nerez ocel
101 x 105 x 70 cm

heslo:
Malich vystudoval v letech 1945-1949 Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor výtvarná estetika (František Kovárna). Poté absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Silovského (1950-1953). Dnes patří mezi nejvýznamnější české umělce druhé poloviny 20. století, jeho díla se nacházejí v prestižních domácích i zahraničních sbírkách. Počátky jeho tvorby jsou spjaty s objevováním a reflexí evropské avantgardy, zejména s ruským suprematismem; dílo jeho předního protagonisty, Kazimíra Maleviče, obdivoval. Malich patří ke generaci výtvarníků, kteří na uměleckou scénu vstupovali v krajně nepříznivé době stalinských padesátých let. Každý z nich si musel objevovat osobnosti a tendence moderního umění, které sed stalo synonymem svobody, nejenom umělecké. Malicha zpočátku zaujal postimpresionismus a namaloval v tomto duchu celou sérii krajinomaleb, na konci let padesátých pro sebe objevil kubismus, ale již v roce 1960 vstoupila do jeho díla abstrakce. Po roce 1963 charakterizuje Malichovo dílo intuitivní geometrismus, ale také koláž, umělec vlepuje do svých krajin kamínky, zeminu a vytváří čistě abstraktní reliéfy (Černý reliéf, Bílý reliéf, obě díla jsou z roku 1963). Jeho hlavním tématem je příroda. Prostorové modely mraků zavěšené volně v prostoru, které vytváří od let šedesátých až do roku 1975, vystřídají drátěné konstrukce a prostorové plastiky, představující radikální novost, která je pro umělcovo dílo tak charakteristická. Názvy prostorových drátěných plastik Pozoruji oblohu (1976) a Pootočil jsem hlavu (1976) naznačují, že kosmos a energie siločar, v jejichž středu je umělec, jsou to podstatné, k čemu se může vyslovit dílem. Prožitky světla a barev, které malíř vyjadřuje ve svých kvaších a zejména v pastelech, je celek, který lze chápat jako doplněk umělcových sochařských mysterií. V historii českého moderního umění je Malichovo dílo jedinečné a zároveň osamělé bez přímých předchůdců, ale také bez následovníků; je to monument velice osobní, intimní povahy.
JO-JP (Jiří Olič, Jakub Potůček, Muzeum umění Olomouc, 2008)