Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Heyrovského náměstí 2, Praha 6
PSČ: 16206
www: www.imc.cas.cz

heslo:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (ÚMCH)  je v České republice největší a ve světě respektovaná vědecká instituce, která soustředila významné badatele z oblasti makromolekulární vědy s cílem připravovat nové polymerní materiály a objevovat vztahy a zákonitosti mezi jejich molekulární strukturou a výslednými vlastnostmi. Polymerní materiály se již staly nedílnou součástí moderní lidské civilizace a jsou všude kolem nás. Dnes se však role polymerů postupně mění a makromolekulární látky se ve větší míře stávají speciálními konstrukčními materiály netušených optoelektronických a mechanických vlastností. Již od založení tohoto ústavu prof. O. Wichterlem v roce 1959 se s polymery počítalo jako s látkami, kterými lze napravovat nedostatky lidského těla. A tak byly objeveny kontaktní čočky. V současnosti se polymerní soustavy používají jako nosiče terapeutických či diagnostických látek, podporují růst poškozených tkání a ve spojení s nanočásticemi reagují na vnější podněty a stávají se „inteligentními“ materiály. Je to 21. století, které je připraveno využít potenciál těchto materiálů a ÚMCH stejně jako v minulém století sleduje a udává trend moderní makromolekulární vědě s cílem přinést nové unikátní a především užitečné materiály.

zdroj - www.imc.cas.cz