Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

rok vzniku: 1997
obec: Praha
adresa: U Akademie 4
PSČ: 170 22
tel.: 220 408 205
fax: 233 381 662
e-mail: vvp@avu.cz
www: www.avu.cz/vvp

poznámka:
Vědecko-výzkumného pracoviště AVU bylo založeno v roce 1997 v rámci grantu MŠMT podporu výzkumu na vysokých školách. Hlavním úkolem pracoviště je výzkum, zpracování a dokumentace českého poválečného umění, které jako dobový fenomén reflektující a ovlivňující vývoj českých dějin 20. století, nebylo dosud komplexněji zhodnoceno.
Prvním konkrétním výstupem výzkumné práce je souborná antologie textů České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, která byla publikována ve spolupráci s nakladatelstvím Academia v roce 2001. Je první textovou příručkou o vývoji českého moderního umění, uměnovědné teorie a kritiky, určenou jako základní studijní pramen pro odbornou veřejnost a studenty vysokých škol. V současné době je připravován cizojazyčný výběr z antologie ve spolupráci s nakladatelstvím Cantz Verlag.
V rámci rozsáhlé odborné práce a výzkumné rešerše byla založena databáze – BIBLIOBÁZE – dobových dokumentů k českému umění 2. poloviny 20. století (článků, knih, katalogů, sborníků a samizdatových edic), která je kontinuálně doplňována. V současné době má téměř 9500 záznamů a je přístupná veřejnosti na internetových stránkách pracoviště.
Dalším projektem je i-datum.cz – internetová databáze současného českého umění nabízející odborné i laické veřejnosti informace o českém umění po roce 1989. Jedná se o výběrový přehled, který umožňuje získání základní orientace v oblasti současného vizuálního umění v České republice