Galerie MXM

rok vzniku: 1991
rok zániku: 2002
obec: Praha
adresa: Nosticova 6, Praha 1
PSČ: 110 00