foto - ghmp.cz

Zámek Troja

obec: Praha
adresa: U Trojského zámku 1, Praha 7
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit.
Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily.
Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery.
Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.
Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzívní výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy.
ghmp.cz/zamek-troja, 20.7.2016

Zámek Troja

foto - ghmp.cz
 

Zámek Troja

termín   název výstavy, místo konání
2001/06/19 - 2001/09/19   František Svátek: Čtyři hydrokinetické skulptury - fontány, Zámek Troja, Praha

Zámek Troja

termín   název výstavy
1958/06/20 - 1958/08   Čínské umělecké památky
1959/04 - 1959/09   Přírůstky čínského umění v Národní galerii v Praze
1960/04 - 1960/09   Čínská hrobová keramika
1964   José G. Posada
1964/05 - 1964/06   Paříž
1964/07/26 - 1964/10/31   Praha v obrazech 1610-1899
1964/09/15 - 1964/09/30   Mexická grafika
1965 - 1966   Michael Willmann, Jan Liška: Souborná výstava
1965/05/14 - 1965/06/14   Slovenská grafika a kresba 1945-1965
1965/07/18 - 1965/10/30   Mistři vrcholného baroku
1966/08/15 - 1966/10/30   Mistři vrcholného baroku
1967/05/20 - 1967/10/30   Praha 1618-1800 ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
1974/06/17 - 1974/09/01   Život a práce lidu v socialistickém Československu
1989/04 - 1989/10   Barokní řezané sklo 1600-1760
1990/05/31 - 1990/08/28   Fotografie v Čechách 1839-1914
1990/09/20 - 1990/09/23   Český automobilový design 20.-30. let
1991/06/27 - 1991/08/11   Rod Manderscheidů-Štenberků
1995/07/02 - 1995/07/18   Sklo v Tróji 95
1996/04/02 - 1998/12/31   Keramická sbírka Hugo Vavrečka
1998/05/19 -   Ve stopách Marca Pola (Dálný východ ve starých tiscích zámeckých knihoven Čech a Moravy)
1998/05/19 - 1998/12/31   Obrazy a móda v 19. století
1998/05/19 - 2000/03/30   Po stopách Marco Pola
1998/05/19 v 17 hod   České umění 19. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
2000/05/18 - 2001/10/31   Čínské laky ze sbírek Náprstkova muzea
2000/05/18 - 2001/10/31   Palné zbraně ze sbírek Národního muzea
2000/05/18 - 2001/10/31   Pudr a benzín
2001/05/31 - 2001/10/31   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované sochy
2001/06/19 - 2001/09/19   František Svátek: Čtyři hydrokinetické skulptury - fontány
2002/05/15 - 2005/05/2005   Česká plastika / Czech Sculpture. Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900-1970
2003/04/08 - 2003/10/31   Tak jasně jsem ji zřel. Žena v díle Jakuba Schikanedera (1855-1924)
2005/06/09 - 2005/10/31   Krásy a tajemství České republiky
2006/04/04 - stálá expozice   Věčné léto v římské vile / Eternal Summer in a Roman Villa
2006/04/04 - stálá expozice   Výhled
2006/04/11   Obrazy zvířat ze šlechtických sbírek
2006/04/13   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja
2006/04/16   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja
2006/04/20   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja
2006/04/22   Čínské komnaty v zámku Troja
2006/04/25   Prezentace nové expozice v zámku Troja
2006/04/27   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja
2006/04/30   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja
2007/04/01   Slavnostní zahájení projektu Trojská karta 2007
2008/07/15 - 2008/11/02   Green Space
2009/07 - 2009/10   Green Space
2011/04/01 -   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století
2011/05/21 - 2011/05/29   Vladislava Kuřátková: Obrazy
2011/06 - 2011/10   Green Space
2012/04/04 - 2012/11/01   Emil Filla (1882-1953). Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
2012/04/04 - 2012/11/01   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat
2013/04/03 - 2013/11/03   Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek UPM v Praze (16.–19. století)
2013/04/03 - 2013/11/13   Vášeň, sen a ideál: Česká secesní plastika přelomu 19. a 20. století
2014/04/01 - 2014/11/02   Pražský figurální porcelán a jeho modelér Ernst Popp
2014/04/01 - 2014/11/02   Vášeň, sen a ideál: Česká secesní plastika přelomu 19. a 20. století
2015/05/05 - 2015/11/01   Václav Cigler: Tady a teď
2015/05/05 - 2015/11/01   Z nouze ctnost i móda – umělecká litina ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
2016/03/31 - 2016/10/30   Jiří Příhoda: Sochy
2016/04/01 - 2016/10/30   Křehká krása pražské kameniny – ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
2016/10/27 - 2016/10/31   Archa bibliofilií, krásných knih
2017/05/02 - 2017/10/29   Kámen, štuk, terakota (Sochařská díla z pražských zahrad)
2018/03/28 - 2018/11/04   Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens
2018/03/28 - 2018/11/04   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler
2019/03/29 - 2019/11/03   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects
2019/03/29 - 2019/11/03   Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens
2020/05/12 - 2020/11/01   Jan Kovářík: Colorbond
2020/05/12 - 2020/11/01   Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens
2021/05/13 - 2021/10/31   Nejistá sezóna
2022/04/06 - 2022/10/30   Suška: Kameny, Škoda: Objekty
2023/04/25 - 2023/10/29   Hrdinové, géniové, symboly a múzy
2023/07/12 - 2023/10/15   Darina Alster: Bezčasí / Timelessness
stálá expozice - 2006/01/15   České umění 19. století

Zámek Troja

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13

Zámek Troja

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Pražské domy vyprávějí… III
  2000   Trója Château (Art and History)
  2011   Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století
  2017   Zámek Troja
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Trojský zámek: Srpen 2002
  2006   3x do Troje za jedny peníze!

Zámek Troja

performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/04/08 - 2006/09/30   3x do Troje za jedny peníze!, Praha, Praha

Zámek Troja

osoba   narození rok od - do, poznámka
Godyn Abraham   1660     ???? - ????, spolupráce s bratrem Izákem
Godyn Izák   1668     ???? - ????, výzdoba, spolupráce s A.Godynem
Nonnenmacher Marek   2. 2. 1643     1685 - ????, do zámecké kaple zhotovil pro hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka lavice a oltářní rám
Severa Jan   14. 11. 1937     ???? - ????, restaurátorské práce

Zámek Troja

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Zanedbání povinné péče