Galerie Rudolfinum

rok vzniku: 1994
obec: Praha
adresa: Alšovo nábřeží 12
PSČ: 110 01
tel.: +420 227 059 205
fax: +420 222 319 293
e-mail: galerie@rudolfinum.org
www: www.galerierudolfinum.cz

heslo:

Státní galerie Rudolfinum ustavena k 1. 1. 1994. Sídlem galerie neorenesanční budova Rudolfina (Domu umělců). Prezentace současného umění. Galerie nemá vlastní sbírky. Úzká spolupráce se zahraničními institucemi. Významná je i výchovně vzdělávací činnost jako je klub "Otevřený dialog" pro školy. Galerie Rudolfinum směřuje k vytvoření otevřeného komunikačního prostoru s cílem zasadit výtvarné umění do širšího kulturního a společenského rámce.

poznámka:
Galerie je součástí České filharmonie.