Gustav Klimt, Ernst Klimt a Franz Matsch: Apoteóza básnického umění (1886)

termín: 1996/01/31
instituce: Galerie Rudolfinum
typ výstavy: kolektivní