České imaginativní umění

termín: 1997/06/19 - 1997/08/31
instituce: Galerie Rudolfinum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava se opírala o obsah knihy téhož názvu, která byla edičně připravena za podpory Open Society Institute. Jedná se o antologii publikovaných i dosud nevydaných studií výtvarného teoretika Františka Šmejkala na dané téma z let 1960-1988, jež se zachovaly v autorově pozůstalosti. Bylo vystaveno 344 děl od 56 autorů.