Skála v Rudolfinu

termín: 2004/10/13 - 2005/01/02
instituce: Galerie Rudolfinum
typ výstavy: autorská

poznámka:
František Skála, zakládající člen B.K.S. a Komtur řádu zelené berušky, patří v českém výtvarném umění posledních dvaceti let k nejoriginálnějším tvůrcům, kteří podstatným způsobem vykračovali ze zaběhnutých klišé běžné výtvarné produkce.
Jako člen skupiny Tvrdohlaví na sebe velmi výrazně upozornil již v druhé polovině osmdesátých let instalacemi, jejichž poetika kořenila v oblasti nonsensu, fikce, důrazného znevažování kontextů a především výhradním užíváním neuměleckých materiálů. František Skála je důstojným pokračovatelem osamělých běžců umění dvacátého století, umělcem, který dokázal nalézat adekvátní prostředky pro vyjadřování v zásadě poetického a romantického pohledu na svět, výrazně okořeněného kouzelnou ironií, umělcem úžasné imaginace a kreativity. Výstava, kterou bude realizovat v Galerii Rudolfinum, bude založena nikoliv na shromáždění již hotových děl – instalací, objektů, kreseb – do formy určité přehlídky, ale na volném rozehrání poskytnutého prostoru, na možnosti uplatnit jeho imaginaci v podobě reakce na architektonicky mimořádně náročné galerijní prostory převážně formou prostorových instalací. Bude tedy jedinečnou a neopakovatelnou kreací na génius loci budovy Rudolfina, vytvořenou jen a jen pro ni, bude “hřištěm” volného asociačního řetězce tohoto ojedinělého tvůrce za použití i těch nejbizarnějších materiálů.
galerierudolfinum.cz