Institut umění - Divadelní ústav

rok vzniku: 2007
obec: Praha
adresa: Celetná 17
PSČ: 110 00
tel.: 224809134
e-mail: info@institutuměni.cz
www: www.institutumeni.cz

poznámka:
-
Institut umění (IU) byl založen k 1. lednu 2005 jako samostatné oddělení Divadelního ústavu. Od 10. dubna 2007 je součástí Institutu umění-Divadelního ústavu.
Institut umění je informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění, a to především pro obory divadla, hudby, tance, vizuálního umění a literatury.
Cíle
* přispívat k rozvoji a zvyšování celospolečenské prestiže umění
* podporovat výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými uměleckými obory
* poskytovat informační a poradenské služby pro státní a samosprávné orgány, veřejnoprávní a neziskové organizace a odbornou veřejnost
* podněcovat účast českých organizací i jednotlivců v mezinárodních projektech a sítích
* prezentovat a propagovat české umění v zahraničí
* věnovat se vzdělávání umělců a kulturních pracovníků, zejména v oblasti managementu
zdroj - www.institutumeni.cz