Nová citlivost: Křižovatka a hosté

termín: 1968/04/28 - 1968/06
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní