Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Galerie Ztichlá klika
termín: 1998/03/16 - 1998/05/01
doba konání (katalog): 1998/03/16 - 1998/04/19

poznámka:
Výstava Český Informel ve Ztichlé klice si nečiní nárok na to, aby byla výstavou reprezentativni. To nám neumoňují jednak prostory naší galerie a dále skutečnost, že řada autorů, které bychom rádi prezentovali, zastoupena není.
Ne však z důvodu nezájmu, ale z prostého faktu, že jsme zatím neměli možnost jejich díla zakoupit. Na druhou stranu výstava zajímavě dokladuje, co při jisté nákupní politice projde komerčním obchodem za dobu pěti let. Nebot´ všechna vystavená díla (až na Jana Kubička) jsou majetkem Galerie Ztichlá klika, nebo byla této galerii nabídnuta k prodeji. Výstava je však reprezentativní pro Ztichlou kliku, nebot´ je zde představen výběr z toho, co Galerie Ztichlá klika za pět let své existence nakoupla z české nefigurativní tvorby.
Jan Placák

Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965

osoba   narození
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Boudník Vladimír   17. 3. 1924    
Bouše Zdeněk   8. 8. 1928    
Fuka Vladimír   5. 2. 1926    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Krátký Leoš        
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Málek Antonín   28. 8. 1937    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mautnerová Pavla   17. 9. 1919    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Sion Zbyšek   12. 4. 1938    
Tomalík Antonín   9. 5. 1939    
Valenta Jiří   6. 8. 1936    
Veselý Aleš   3. 2. 1935    

Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965

osoba   narození
Primus Zdenek   20. 8. 1952    

Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965