Václav Bláha

* 1. 4. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, grafik, sochař, restaurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Václav Bláha
Bez názvu
2005

lepenka
365 x 525
Václav Bláha
Jogging
1982 - 1984
kombinovaná technika
plátno
300 x 150 cm
Václav Bláha
Žernosecká za šera
1980
kresba
pastel, tužka, uhel
102 x 147 cm
Václav Bláha
Prostor
1984
kombinovaná technika
akryl, papír, tužka, uhel
206 x 119 cm
Václav Bláha
Setkání I
1990
kombinovaná technika
akryl, lepenka
114 x 90 cm
Václav Bláha
Monumenty
1988
kombinovaná technika
sololit
167 x 200 cm

heslo:
Patří ke generaci 70. let, která na počátku studia zažila atmosféru relativně liberální společnosti konce 60. let, ale svoji dráhu započala v letech normalizace. Zabývali se proto i figurou, jejímž prostřednictvím se ptají na místo člověka ve světě. Spolu s Vldimírem Novákem, Petrem Pavlíkem, Michaelem Rittsteinem, Ivanem Kafkou aj. spoluzakládal Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece (1987). Přihlásili se jak k dědictví nové figurace svých generačních předchůdců z druhé poloviny 60. let, tak k existenciálně laděné figuraci let sedmdesátých. Celá tvorba generace českých expresivních figuralistů byla paralelní s obdobným proudem v Německu. Skupina jako celek sehrála v poslední třetině 80. let důležitou roli v udržování domácí kontinuity nezávislé tvorby v době, kdy česká společnost žila izolovaně od světa.
zdroj - www.moravska-galerie.cz
-
Žák Arnošta Paderlíka (1968-1974 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze). V roce 1987 se stal spoluzakladatelem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a v roce 1988 se zúčastnil první výstavy této skupiny. V první etapě svého malířského díla reaguje Bláha na novou figuraci, ale již tehdy se silným existencionálním akcentem. Ústředním motivem umělcova díla se stává lidské tělo jako sociologická jednotka a zároveň symbol dobových mravů. Estetika ošklivosti, která se objevila v Bláhově tvorbě, a zároveň v dílech jeho generačních vrstevníků, byla ovšem jen aktuální reprízou pojmu středoevropské výtvarné historie začátku let šedesátých: aktuálnosti jí dodaly pocity bezmoci z normalizačních let sedmdesátých. Kresby Sprchounů z roku 1980 předcházejí nakloněným figurám a Monstrům, tak typickým pro malby z počátku 80. let. Od poloviny této dekády se Bláhův malířský rukopis stává expresivnějším a uvolněnějším, téma zůstává.
JO (Jiří Olič, Muzeum umění Olomouc, 2008)