Pavel Nešleha

* 19. 2. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 13. 9. 2003, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, grafik, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn99240000765

Pavel Nešleha
Hráč kulečníku
1957
malba
olej, plátno
40,5 x 50 cm
Pavel Nešleha
Hamlet
1963
malba
olej, lepenka
40 x 30 cm
Pavel Nešleha
Stůl
1964
kombinovaná technika
dřevěná deska
110 x 70 cm
Pavel Nešleha
Historie lidské ruky I
1970
suchá jehla (C 4), lept (C 3)
papír
48 x 35,5 cm
Pavel Nešleha
Labyrint
1972
kresba
tužka, papír, dřevěná deska
104 x 80 cm
 

Pavel Nešleha

- dětství prožil v Kyjích u Prahy, kde navštěvoval výtvarný kroužek při základní devítileté škole vedený Vladimírem Šebíkem, žákem krajináře Martina Salcmana. Denně chodil kolem románského kostela a pozoroval jeho tajemné kamenné zdivo pamatující Přemyslovské vladaře, kdy ještě nebyli pouhou pověstí. Prázdniny prožíval na Vysočině a mezi pískovcovými městy Kokořínska. Koncem války se stal nedobrovolným svědkem požáru Vysočan po bombardování.
- 1952-56 studium na Výtvarné škole v Praze. Díky prof. Balážovi se seznámil s díly českých avantgardních umělců (Kubišta, Filla ad.). V Brně navštěvuje přednášky Jaromíra Pečinky. S oblibou zajíždí na Slovensko. Díky zoufalé situaci strýce Václava, vdovce vychovávajícího pět dětí v chalupě na Vysočině, si na rozdíl od mnoha svých vrstevníků plně uvědomoval propastný rozdíl mezi imaginárním světem propagandy a skutečnou realitou.
- 1956-62 studium VŠUP, ateliér monumentální a užitné malby prof. Aloise Fišárka. Pohyboval se v okruhu přátel inklinujících k informelu a konceptuální tvorbě (Zdeněk Beran, Antonín Málek, Zbyšek Sion, Čestmír Janošek). S nimi a dalšími umělci v pražských hospodách založil volné seskupení Somráci. Spojoval je odpor proti oficiální (ne)kultuře a vědomí vykořeněnosti a marnosti lidského snažení. Roku 1959 se zúčastnil zájezdu do Leningradu a Moskvy, kde měl možnost poprvé spatřit díla evropských umělců v originále (Cézanne, van Gogh, Gauguin, Chagall, Kandinskij, Malevič…). Jeho zájem o dějiny umění a především současnou hudbu. Navštěvuje proto cykly přednášek, výstavy a diskuse o současném abstraktním umění.
- Poznává Vladimíra Boudníka. Inspirován filmem Andalúzský pes od J.Buňuela vytváří propalované kresby (1961).
- 1962 v Divadle hudby v Hradci Králové (v budově dnešního Nového Aldalbertina) byla instalována jeho rozměrná diplomová práce, avšak téměř ihned byla ideologickou komisí prohlášena za závadnou, svěšena a zničena. Absolutorium získal nakonec na základě starších prací.
- Spolu se svou budoucí ženou, historičkou umění Mahulenou Nešlehovou, cestoval po Jugoslávii, kde navštívil bienále v Ljublani. Poprvé vystavoval v rámci skupinových výstav a záhy uspořádal první samostatnou výstavu v pražské Galerii mladých v Mánesu.
- 1968 stipendium v Paříži, rozvíjel svůj kresebný styl, který plně uplatnil počátkem sedmdesátých let v drsně kritických normalizačních groteskách. Žil a pracoval v podkrovním ateliéru v Římské ulici na Vinohradech. Ještě před totálním uzavřením hranic stihnul uskutečnit cestu do Německa a Švédska.
- od roku 1964 se pravidelně účastnil pražských Konfrontací.
- 1970 díky úspěchu na Trienále v Darmstadtu, kam NG zaslala kolekci jeho kreseb, získal nabídku místa pedagoga v ateliéru kresby na AVU v Kasselu. Žádost o povolení k výjezdu však byla Ministerstvem kultury zamítnuta. O rok později získal zlatou medaili za grafiku na Bienále v italském Terstu. O několik let později v souvislosti s realizacemi světelných objektů vycestoval do Japonska a Íránu.
- koncem 80. let tak trochu z hecu a také z legrace na účet nově vznikajících skupin v rámci Svazu výtvarných umělců založil skupinu Zaostalí.
- po revoluci 1989 získal místo docenta a později profesora a prorektora na VŠUP v Praze, kde vedl ateliér malby. Zastával názor, že umělec musí nutně znát díla jeho předchůdců, proto využívá svobody cestovat a spolu se svými studenty podniká studijní cesty za památkami, galeriemi a výstavami do Itálie, Španělska, Francie a Německa. Jeho studenti vzpomínají na jeho schopnost komunikace a otevřenost vůči jejich názorům.
- posledních pět let života bojoval se zákeřnou nemocí, které podlehl pouhých pět dní před vernisáží výstavy Záznamy světla v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, kde byly vystaveny barevné pastely inspirované prožitky během náročné léčby.

Dílo
- nejvýraznější představitel zobrazující malby stojící na pomezí hyperrealismu, od něhož se Něšlehovo dílo odlišuje především svým existenciálním a symbolickým obsahem.
- „Jednou z hlavních tezí postmoderní estetiky je tvrzení, že současná doba ztratila schopnost a oprávnění vyprávět velké příběhy. Tato ztráta naračního obsahu je pak často přímo spojována s tak zvaným koncem umění, alespoň ve smyslu jeho tradičního významu. …povolovány jsou jen minipříběhy…něco jako reportážní fotografie…jsou schopny zasáhnout cíl…zviditelnit dosud neviděné….Nešleha naopak toužil po velkém příběhu a zároveň si uvědomuje, jak obtížné je naplnění této snahy v dnešním světě.“ Petr Wittlich
- Svým obdivem k nezměrné síle a fascinující proměnlivosti přírody navazoval na romantiky 19. století. Stal se tak jejich novodobým pokračovatelem. Zajímal ho proces imaginace a do svých děl zapojoval mnohovýznamové a tradiční symboly vycházející z křesťanské tradice, avšak ty v jeho dílech záměrně vyznívají zcela volně bez zřejmého náboženského obsahu (kotva, kříž, knihy, lana…).
- ve svých počátcích by výrazně ovlivněn Bohumilem Kubištou a dalšími autory české moderny, jejichž výstava se uskutečnila roku 1957 v Brněnském Domě umění. Vyznačuje se expresivní stylizací tvarů a figur, temnou až ponurou barevností a vysokými barevnými pastami. Před očima tak vyvstává tísnivý pocit poválečných let a strach a bída let padesátých. Lze ji vyjádřit slovy „expresivní, ponurá, temná a figurativní“ (Adriana Primusová).
- s příchodem informelu experimentoval, podobně jako většina umělců jeho generace, s různými technikami a materiály a také se strukturální grafikou. Používal pertinaxové desky, které mu zjevovaly zázračný svět ohnivé transformace. Tato tvořivá destrukce ho fascinovala. Spatřoval v ní jakési prvotní vznikání hmoty a prostoru. Žhnoucí oheň se pro něj takto stal jedním z hlavních témat, které zpracovával v nejrůznějších obrazových i významových rovinách, ať již samostatně (série kreseb Oheň) nebo jako součást cyklů (Živly, Zhroucení iluze ad).
- koncem 60. let začíná intenzivněji fotografovat. Slovy Petra Wittlicha: „Pavel Nešleha je malíř, který rád používá fotoaparát, aby získal autentické stopy a vizuální otisky přírodních procesů vytvářejících monumentální rámce našemu do sebe zahleděnému snažení a využil jich pro velké symbolické metafory ve svých obrazových dílech.“
- s naprostým zmarněním iluzí o svobodném Československu a marastem normalizace se vyrovnával sérií velkoformátových kreseb nepřirozeně deformovaných očí, uší, úst a rukou jakožto smyslů, jimiž vnímáme svět kolem nás a jsou neustále někým nebo něčím pokřivovány. Projevoval se tak Něšlehův smysl pro ponurou grotesknost a ironii, která graduje v sériích Židle a Historie lidské ruky.
- v sedmdesátých letech díky zakázce pro osvětlení zámecké restaurace načas zcela opustil malbu. Plně se věnoval vytváření světelných objektů z vrstvených bílých desek ve tvaru stylizovaných otisků rukou a nohou – stop člověka. Na svůj systém rozptýleného osvětlení získal dokonce patent. Na základě zlatého řezu a pythagorejské matematiky sestavil světelný objekt umístěný do zešikmeného dvanáctistěnu. Vystavil ho v Galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem a následně ho realizoval pro Íránský pavilon na Expo v japonské Okinawě. V Teheránu byl pak podle jeho návrhu vybudován mnohovýznamový symbolický ovoid, dnes bohužel zničený.
Petra Příkazská /text listu z cyklu Mozaika. Galerie moderního umění v Hradci Králové, duben 2011

Pavel Nešleha

 

Pavel Nešleha

Pavel Nešleha
Hráč kulečníku
1957
malba
olej, plátno
40,5 x 50 cm
Pavel Nešleha
Hamlet
1963
malba
olej, lepenka
40 x 30 cm
Pavel Nešleha
Stůl
1964
kombinovaná technika
dřevěná deska
110 x 70 cm
Pavel Nešleha
Historie lidské ruky I
1970
suchá jehla (C 4), lept (C 3)
papír
48 x 35,5 cm
Pavel Nešleha
Labyrint
1972
kresba
tužka, papír, dřevěná deska
104 x 80 cm
Pavel Nešleha
Vítěz
1973
lept (C 3)
papír
62 x 48 cm
Pavel Nešleha
Světelný objekt
1973
kombinovaná technika
překližka, světlo
průměr 130 cm
Pavel Nešleha
Tv story V
1975
kresba
tužka, papír
60 x 85 cm
Pavel Nešleha
Průsvit
1976
černobílá fotografie

22,7 x 29,5 cm
Pavel Nešleha
Čas otevřených dveří III
1977
kresba
papír, černá křída
49 x 70 cm
Pavel Nešleha
Ďáblovy hlavy
1977-2000

fotografie
26,7 x 39,2 cm
Pavel Nešleha
Tíseň
1981-82
kombinovaná technika
tužka, papír, křída
137 x 101 cm
Pavel Nešleha
Rozloučení s C.D.Friedrichem
1982
akryl
olej, akryl, sololit
180 x 120 cm
Pavel Nešleha
Stopy
1983
akryl
olej, akryl, sololit
120 x 180 cm
Pavel Nešleha
Krkonoše
1983
fotografie

27 x 39,8 cm
Pavel Nešleha
Chumelenice
1988
objekt
akryl, dřevotříska
230 x 360 x 90 cm
Pavel Nešleha
Zhroucení iluze
1988
kombinovaná technika
akryl, sololit, lepenka, laťovka, igelit
265 x 410 x 280 cm
Pavel Nešleha
Paměti země
1992
kresba
papír, černá křída
40 x 30 cm
Pavel Nešleha
Tajemství znaků
1993
kresba
pastel, papír
132 x 90 cm
Pavel Nešleha
Ojbín
2000
černobílá fotografie

39,3 x 26,4 cm
Pavel Nešleha
Záznamy světla
2002-03
kresba
pastel, papír
30 x 40 cm
 

Pavel Nešleha

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1952 - 1956   Výtvarná škola (Hollarka), Praha, Balaš Zdeněk, *1904
1952 - 1956   Výtvarná škola (Hollarka), Praha, Tondl Karel, *1893
1956 - 1962   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Fišárek Alois, *1906

Pavel Nešleha

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   fa Jindřich Grünfeld, Praha
1990 - ????   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, od jarního semestru vedoucí ateliéru malby, od r. 1991 profesor,

Pavel Nešleha

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Růžičková Zadáková Šárka, *1982, Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Bechyně (Tábor), výtvarné zpracování keramiky
???? - ????   Krejča Kryštof, *1969, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Nováková Nikola, *1975, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1994   Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, *1970, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
???? - ????   Rozehnalová Adéla, *1975, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1984 - 1990   Bohuslavová Alice, *1962, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, užitá malba
1985 - 1991   Strejček Michal, *1959, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1986 - 1992   Boďová Klára, *1966, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1986 - 1992   Voráčková Václavíková Lucie, *1968, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1986 - 1992   Vichrová Marcela, *1968, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1988 - 1994   Halata Ondřej, *1970, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1988 - 1994   Šípová Gregorová Pavla, *1967, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1988 - 1996   Findeis Martin, *1967, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1989 - 1991   Karlíková Jitka, *1970, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, užitá malba
1990 - 1996   Kaláb Libor, *1965, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1990 - 1993   Hudziec Roman, *1968, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1990 - 1997   Gavlovský Lukáš, *1972, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1991 - 1997   Soukup Vít, *1971, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1992 - 1993   Kotík Jan, *1972, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malířství
1993 - 1999   Jarkovský Jiří, *1969, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1993 - 1998   Trucla Pavel, *1966, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1993 - 1997   Vaňkova Hana, *1979, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1994 - 2000   Hábl Patrik, *1975, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1995 - 2001   Podzemná Marcela, *1977, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1995 - 1996   Salák Milan, *1973, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1996 - 1999   Daněk Zdeněk, *1977, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1996 - 1999   Červenák Jindřich, *1972, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1996 - 2003   Varvodič Maria, *1974, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1996 - 2002   Fulín Aleš, *1974, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1997 - 2001   Fučíková Zuzana, *1978, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1997 - 2003   Doško Radek, *1971, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1997 - ????   Olivová Průžková Milena, *1974, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malířství
1998 - 2000   Lamač Jan, *1967, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér malby, Praha
1999 - 2000   Pětiletá Petra, *1978, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba
1999 - ????   Čada Martin, *1978, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, aktivní malba
2000 - 2006   Maleček Ondřej, *1977, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2001 - 2002   Mara Louis, *1955, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002 - 2004   Šárovec Martin, *1977, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Pavel Nešleha

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1967/09/13 - 1967/10/01   Pavel Nešleha, Galerie mladých, Mánes, Praha
1974/02/07 - 1974/04/20   Pavel Nešleha: Handzeichnungen und Druckgraphik, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1979   Pavel Nešleha, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1980   Pavel Nešleha, Sonnenring Galerie, Münster
1980   Pavel Nešleha: Grafika, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno (Brno-město)
1982/04/09 -   Pavel Nešleha: Fotografický zápisník Pavla Nešlehy, Krajské divadlo, Kolín (Kolín)
1983/04/14 - 1983/04/30   Pavel Nešleha: Obrazy a kresby z let 1978-1983, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1983/07/12 - 1983/08/14   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983, Staroměstská radnice, Praha
1986/02/25 - 1986/03/30   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1992/10/29 - 1992/11/29   Pavel Nešleha, Galerie Nová síň, Praha
1993/11/08 - 1993/12/03   Pavel Nešleha: Grafika z 60. a 70. let, Galerie ´60/´70, Praha
1994/04/12 - 1994/05/20   Pavel Nešleha, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
1994/07/02 - 1994/08/28   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/09/08 - 1994/10/20   Pavel Nešleha, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/11/08 - 1994/12/02   Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní, Galerie Litera, Praha
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/09 - 1995/03/12   Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1997/10/09 - 1997/11/06   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Mánes, Praha
1998/09/16 - 1998/10/31   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, grafiky z let 1960 - 1990, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1999/11/11 - 1999/12/12   Pavel Nešleha: Zprvu se chce stoupat, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/04/04 - 2001/04/27   Pavel Nešleha: Černý koridor, Galerie Litera, Praha
2001/04/04 - 2001/04/29   Pavel Nešleha, Galerie Navrátil, Praha
2001/07/06 - 2001/09/02   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/09/07 - 2001/10/31   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti II. - Malby, kresby, fotografie, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/01/10 - 2002/02/24   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III. - Přírodní elementy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/03/20 - 2003/05/04   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2003/09/18 - 2003/11/02   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/04/19 - 2004/05/21   Pavel Nešleha: Rané práce, Galerie Ztichlá klika, Praha
2004/04/21 - 2004/05/30   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Letohrádek Hvězda, Praha
2005/02/19 - 2005/04/28   Pavel Nešleha: Via Canis, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/04/05 - 2007/05/11   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2008/09/09 - 2008/10/12   Pavel Nešleha: Nejen o zemi. Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/11/03 - 2008/11/28   Pavel Nešleha: Ohlédnutí do sedmdesátých let, Galerie Litera, Praha
2012/11/07 - 2012/12/24   Pavel Nešleha, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
2013/02/28 - 2013/04/06   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2013/03/28 - 2013/05/12   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/04/17 - 2014/06/01   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2015/01/06 - 2015/02/01   Pavel Nešleha: Okno, 1978, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/06/06 - 2016/09/19   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2020/05/26 - 2020/08/30   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1965/01/14 - 1965/02   Konfrontace III, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1965/03   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965, Galerie Fronta, Praha
1965/05/08 - 1965/05/23   10 grafiků, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/04/12 - 1967/05/11   Půjčte si, kupte si, Galerie Václava Špály, Praha
1967/04/23 - 1967/05/15   Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1968   Graphics tchécoslovaques, Francie, _
1970/06 - 1970/07   Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA CU), Ciudad de México (Mexico City)
1971/01   Konfrontace III., Galerie Nova, Praha
1979/05/22 - 1979/06/10   10 x 5 kreseb, Zámek Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí (Vsetín)
1980/03/28 - 1980/04/27   Současná česká kresba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1982/09/03 - 1982/10/03   Kresba, socha, grafika (Hájenka 1982), Hájenka ve Hvězdě, Praha
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/22 - 1983/10/16   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1984/01 - 1984/02   Realismu Berlin - Prag, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/09/16 - 1984/10/28   Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1984/10/10 - 1984/11   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/08 - 1985/12/15   Česká kresba v boji proti válce a za mír, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/03/06 - 1986/03/28   Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Projekty, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/04 - 1988/05   Z pokladů Severočeské galerie: Výstava ke 30. výročí otevření galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/09/08 - 1988/10/04   Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
1990   Dialog ´90, Mánes, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1990/05/17 - 1990/06/10   Zaostalí, Lidový dům, Praha
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/06/16 - 1990/07/08   Polymorphie: Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
1990/08/09 - 1990/09/09   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha), Galerie Nová síň, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/07 - 1991/05/12   Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/14 - 1991/07/28   Tradition und Avantgarde in Prag, Rheinisches Landesmuseum Bonn (LVR-LandesMuseum Bonn), Bonn
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/07/13 - 1991/08/04   Nová skupina: Léto 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1991/10   Proti zdi, Galerie Fronta, Praha
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1992/02/13 - 1992/03/01   Obrazy a sochy nového času, Karolinum, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/08   Barok a dnešek, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/01/07 - 1993/0131   Zvětšování, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1993/04/24 - 1993/08/22   Skutečnost a iluze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha: Kresby, pastely - Drawings, pastels / Vladimír Bachorík: Skleněné plastiky - Glass Sculptures, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/08/29 - 1995/10/01   Noví členové Spolku výtvarných umělců Mánes v Templu, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/08/02 - 1996/10/20   Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/21 - 1997/04/20   Jubilanti Mánesa 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/09/09 - 1997/10/05   Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/01/14 - 1998/02/28   Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/09/04 - 1999/09/30   Kódy a znamení - Svátost všedního dne, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1999/11/11 - 1999/12/04   Obraz, socha a svět, Mánes, Praha
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000   Schenkungen, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/24 - 2000/07/02   Kódy a znamení, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Praha, Praha
2000/07/12 - 2000/09/03   Živly, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/10/19 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/05/31 - 2001/06/28   Variace - 01, Divadlo Novanta, Mělník (Mělník)
2001/11/20 - 2002/01/10   Tendence 60. let IV. Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/03/04 - 2002/04/01   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/11 - 2002/05/18   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2002/05/01 - 2002/05/22   Mánes ve mlýnici, Löwitův mlýn, Praha
2002/06/20 - 2002/08/25   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/07/19 - 2002/09/08   5. mezinárodní letní akademie / 5th International Summer Academy: Mapování prostoru / Maping Space, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/12/05 - 2003/01/26   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha
2003 - 2003/01/22   Přátelé pro Literu, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/04 - 2003/02/28   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/03/14 - 2003/04/10   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/05/20 - 2003/06/29   Hyperrealismus, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/11/08 - 2003/12/04   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, Galerie Ve dvoře, Litoměřice (Litoměřice)
2003/12/11 - 2004/01/11   Krajina domova třetího tisíciletí, Galerie kritiků, Praha
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/03/14 - 2005/04/05   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
2005/05/20 - 2005/08/07   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2005/11/05 - 2005/11/30   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, Galerie Ve dvoře, Litoměřice (Litoměřice)
2005/11/25 - 2006/01/31   Seskupení 12, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/04/27 - 2006/05/11   Napříč časem I, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2006/05/07 - 2006/10/31   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary: Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/02/02 - 2007/03/25   Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/15 - 2007/10/14   Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna - Zuschendorf
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/11/08 - 2008/02/04   Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
2007/12/03 - 2008/02/29   Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/09/05 - 2008/10/16   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/07/02 - 2009/07/30   Napříč časem III, Cisterciánský klášter, Osek (Teplice)
2009/08/04 - 2009/09/27   Stopy ohně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/07/03 - 2010/09/30   Napříč časem IV, Pražská brána, Velvary (Kladno)
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/06/21 - 2012/09/16   Volný směr. Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/03/13 - 2013/04/12   Napříč časem VII, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2013/06/22 - 2013/09/15   Napříč časem VIII, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/10/10 - 2014/12/14   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí, DOX, Malá věž, Praha
2015/05/03 - 2015/05/24   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
2015/05/28 - 2015/06/23   Napříč časem XII, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2015/12/11 - 2016/03/27   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/09/23 - 2016/11/20   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2016/11/09 - 2016/12/04   Od Boudníka k dnešku: Česká strukturální grafika, Galerie Hollar, Praha
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/04/20 - 2017/09/10   Fascinace skutečností: Hyperrealismus v české malbě / Fascination with Reality: Hyperrealism in Czech Painting, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/05/24 - 2018/09/09   Napříč časem XV, Galerie Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/04/30 - 2019/09/29   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Městská knihovna Praha, Praha
2020/06/05 - 2020/09/06   Máchovskou krajinou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2020/09/24 - 2020/11/20   Finis Terrae / Bretaň českým pohledem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/10/04 - 2024/03/03   „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“: Apokalypsa a umění v českých zemích, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2023/10/18 - 2023/12/31   Antonín Tomalík: Mezi svými, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/11/29 - 2024/02/12   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2014/12/10   V šest v Archivu 8 - Eva Kosáková, Mahulena Nešlehová: Duše věcí, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1993/12/11   Aukční salon 1993, Výstavní síň radnice, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1993/12/06 - 1993/12/10   Aukční salon 1993, Výstavní síň radnice, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2014/04/29   Filosofická reflexe pojetí světla v tvorbě Pavla Nešlehy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2002/07/01 - 2002/07/19   5. mezinárodní letní akademie / 5th International Summer Academy - Mapování prostoru / Maping Space, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)

Pavel Nešleha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Pavel Nešleha, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1974   Pavel Nešleha: Handzeichnungen und Druckgraphik
  1978   Pavel Nešleha, Sonnenring Galerie, Münster
  1979   Pavel Nešleha
  1980   Pavel Nešleha: Grafika
  1982   Fotografický zápisník Pavla Nešlehy
  1983   Pavel Nešleha
  1983   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976 - 1983
  1986   Pavel Nešleha: Obrazy / kresby / fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Pavel Nešleha
  1993   Pavel Nešleha: Grafika z 60. a 70. let
  1994   Pavel Nešleha
  1994   Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní
  1997   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby
  2001   Pavel Nešleha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Pavel Nešleha: Rané práce
  2004   Pavel Nešleha: Záznamy světla
  2008   Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2008   Pavel Nešleha: Ohlédnutí do sedmdesátých let (Výběr z grafické tvorby), Galerie Ztichlá klika, Praha
  2012   Pavel Nešleha, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (IV) (fotografická tvorba), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo... / Drawn to the Light..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2020   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   10 grafiků, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1965   Konfrontace III, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1967   Výstava mladých 67, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Cien grabados y cien fotografias
  1979   10 x 5 kreseb, Jednotné kulturní zařízení, Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1981   Netvořice ´81
  1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
  1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Objekty, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Forum '88
  1988   Z pokladů Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1990   Dialog '90 (Paris - Praha), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990), Bürger Forum Berlin e. V., Berlín (Berlin)
  1990   Zaostalí, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1991   Proti zdi
  1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Galerie Pravis, Osnabrück
  1992   Barok a dnešek, Nadace Symposion, Praha
  1992   Baroque and the Present, Nadace Symposion, Praha
  1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Das Barock und die Gegenwart
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Situace 92, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1994   Česká grafika šedesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Jubilanti Mánesa 1997, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  1999   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Kódy a znamení, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Schenkungen, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Živly, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Variace - 01
  2002   5. mezinárodní letní akademie / 5th International Summer Academy (Mapování prostoru / Mapping Space), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (2. ročník), Město Litoměřice, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Akvizice 1995-2003, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (3. ročník), Město Litoměřice, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Stopy ohně / Traces of fire, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Napříč časem, Spolužáci z Výtvarné školy
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Napříč časem VII (Spolužáci z výtvarné školy u Praze 1952-1956), Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
  2014   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem / Czech views of Brittany), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Máchovskou krajinou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD / For Luck: New Year Cards from the Collections of the Museum of Arts and Design Benešov, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
  2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1999   Sokolská 26 (1993 1998), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Jestliže jsme dokončili obraz..., Konfrontace III
  1965   Konfrontace III. (Zdeněk Felix), Výtvarná práce, 13.ročník, 3.číslo, 7-7
  1965   Konfrontace III. (Jindřich Chalupecký), Výtvarná práce, 13.ročník, 3.číslo, 7-8
  1966   Kultura knihy, Výtvarná práce, 4-5
  1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, 59-60
  1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, 9-22
  1985   Poetika přírody, Nové umění v Čechách, 40-50
  1986   K brněnské výstavě Pavla Nešlehy, Sborník památce Václava Nebeského, 114-123
  1986   K vyjádření nových vztahů..., Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Objekty
  1988   Umělci (Poetika přírody), Nové umění v Čechách, 40-50
  1990   Barokní lekce, Výtvarné umění, 1-9
  1990   Symbolický verismus Pavla Nešlehy, Výtvarné umění, 44-49
  1990   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-7
  1990   Zaostalí v Nové síni, Lidové noviny, 5
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, 14-53
  1992   Barok a dnešek (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 81-84
  1992   Barok a dnešek (Pozvání do Litoměřic), UM, 44-45
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 210-217
  1993   Pavel Nesleha, Contemporary Czech Painting, 102-105
  1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, 6-50
  1995   Trochu světla k temné historii vzniku skupiny Zaostalí, Výtvarné umění, 102-103
  1997   Exhibitions, Grapheion, 157-171
  1997   Pavel Nešleha, Listy S.V.U. Mánes, 34-35
  1997   Pavel Nešleha (Roky / Kroky / Život / Dílo), Umění a řemesla, 36-39
  1997   Různosti veristické obraznosti (Příspěvek k problematice českého umění 70. let), Umenie sedemdesiatych rokov, 64-71
  1997   Výstavy, Grapheion, 157-171
  1998   Živly a elementy (Pavel Nešleha), Vesmír, 710
  1999   Kódy a znamení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1999   Proměny zobrazování, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 122-124
  2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, 8-13
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2001   Čas unáší Krásu, Čas odhaluje Pravdu, Listy S.V.U. Mánes, 18-19
  2001   Lesk a bída apokalyptických koní, Rozhovory, 69-73
  2001   Pavel Nešleha - Sedimenty paměti, Listy S.V.U. Mánes, 12
  2003   Osobnost roku 2003, Pars pro toto, 20-23
  2003   Pavel Nešleha - 52 záznamů světla - 2002-2003 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, září-listopad 2003), Listy S.V.U. Mánes, 4
  2003   Počátek i konec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2003   Úvodní text fotografické části katalogu, Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, 16-18
  2003   Za Pavlem Nešlehou - Braunovské reflexe, Ojbin (*19.2.1937 - +13.9.2003), Listy S.V.U. Mánes, 2-3
  2003   Za profesorem Pavlem Nešlehou (Záznamy světla, Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, 18. 9. - 2. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2003   Zemřel Pavel Nešleha, malíř živlů, Vesmír, 656
  2006   Labrys, Pictura verba cupit, 381-387
  2007   Metafáze, Zaostalí / Forever, 13-18
  2007   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2007   Zaostalí for ever, Instinkt, 69
  2007   Zaostalí nejsou zaostalí, Lidové noviny
  2007   Zaostalí představují svá progresivní díla, Právo
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2010   Barokní lekce, Horizonty umění, 601-608
  2010   Metafáze, Horizonty umění, 618-624
  2013   Fotografická tvorba Pavla Nešlehy..., Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (IV)
  2014   Vlny 1957-1959 (Morálním imperativem za uměleckou svobodu), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 36-49
  2014   Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy, Epigraphica & Sepulcralia 5, 363-368
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Pavel Nešleha (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Pavel Nešleha (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Pavel Nešleha (Výstava obrazů a kreseb), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Kresba, socha, grafika, Památník národního písemnictví, Praha
  1983   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy 1976 - 1983, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Pavel Nešleha: Obrazy a kresby z let 1978-1983, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  1986   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Pavel Nešleha: Současné práce, Unie výtvarných umělců, Praha
  1994   Pavel Nešleha (obrazy, kresby, objekty), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1994   Pavel Nešleha: Obrazy, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1994   Pavel Nešleha: Z díla, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994?   Pavel Nešleha: Lesk a bída apokalyptických koní, Galerie Litera, Praha
  1995   Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1997   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Mánes, Praha
  1998   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, grafiky z let 1960 - 1990, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Pavel Nešleha: Zprvu se chce stoupat, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2001   Pavel Nešleha: Braunovské reflexe; Pavel Nešleha: Černý koridor, Galerie Litera, Praha
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti II (Malby, kresby, fotografie), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III - Přírodní elementy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla (Výstava pastelů), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla ((výstava pastelů)), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Pavel Nešleha: Rané práce, Galerie Ztichlá klika, Praha
  2004   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   Pavel Nešleha: Via Canis, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Pavel Nešleha - Nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2012   Pavel Nešleha, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV (Fotografická tvorba), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2020   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Konfrontace III, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
  1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
  1990   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Nová skupina: Léto 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben), Stiftung Niedersachsen, Hannover
  1993   Aukční salon 1993, Dětský rehabilitační stacionář, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
  1993   Zvětšování (Princip přezvětšení v tvorbě členů TT klubu a hostů), TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1994   Pavel Nešleha: Kresby, pastely - Drawings, pastels / Vladimír Bachorík: Skleněné plastiky - Glass sculptures, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Noví členové S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Tendence 60. let (Informel, plastiky, kresby, grafiky), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Kódy a znamení (Svátost všedního dne), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Obraz, socha a svět. Architektura a výtvarné umění. Bílá zahrada Václava Fialy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1999   Prozařování
  1999   Prozařování (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Mánes ve mlýnici
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Současný akvarel (2002), Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
  2005   Seskupení 12, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
  2009   Stopy ohně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Napříč časem IV, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
  2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
  2015   Napříč časem XII
  2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
  2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Pavel Nešleha: Z cyklu Krkonoše, 1983, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
fotografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Průsvit
  1977-2000   Ďáblovy hlavy (ze série Pocta Václavu Levému)
  1983   Krkonoše
  2000   Ojbín
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Historie lidské ruky I
  1973   Vítěz
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Barok a dnešek, Výtvarné sympozium - pocta Oktaviánu Broggiovi, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Projekty, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2013   Napříč časem VIII. (aneb Nezdolní spolužáci), Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Pavel Nešleha
  2007   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Labyrint
  1975   Tv story V
  1977   Čas otevřených dveří III
  1981-82   Tíseň ((ze souboru kreseb pro Památník v Osvětimi))
  1992   Paměti země
  1993   Tajemství znaků
  2002-03   Záznamy světla
objekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Světelný objekt
  1988   Chumelenice (z cyklu Iluze v soukromí)
  1988   Zhroucení iluze (z projektu Celospolečenské využití ohrad)
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Hráč kulečníku
  1963   Hamlet
  1982   Rozloučení s C.D.Friedrichem
  1983   Stopy (Bláto III)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Prof ak. malíř Pavel Nešleha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě), 1.ročník, 3.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí), zvláštní číslo.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Filosofická reflexe pojetí světla v tvorbě Pavla Nešlehy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Fotograf festival #4 (Vidět a věřit), Fotograf, 129-136
reliéf
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Stůl
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam úmrtí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Prozařování
  2004   Pavel Nešleha
  2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Těžistě Nešlehovy umělecké činnosti
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  1994   Pavel Nešleha: Výběr z díla
  1999   Prozařování
  2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění
  2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Pavel Nešleha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Pavel Nešleha: Handzeichnungen und Druckgraphik
  1997   Jan Procházka, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  2003   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo... / Drawn to the Light..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Barok a dnešek, Nadace Symposion, Praha
  1992   Baroque and the Present, Nadace Symposion, Praha
  1992   Das Barock und die Gegenwart
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej), Gerlach print, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   VŠUP / AAAD 2001/2002 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Zaznamenáno videem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 8
  1995   K Zaostalým krok za krokem..., Výtvarné umění, 95-101
  1995   Vždycky jsem rád kreslil. ..., Kresba nebo obraz?
  1997   Pavel Nešleha, Listy S.V.U. Mánes, 34-35
  2001   Lesk a bída apokalyptických koní, Rozhovory, 69-73
  2007   K Zaostalým krok za krokem..., Zaostalí / Forever, 72-76
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Pavel Nešleha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí), zvláštní číslo.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

Pavel Nešleha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Pavel Nešleha, Sonnenring Galerie, Münster
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Idioti mají přednost, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Pavel Nešleha

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Záhadné povídky, Lidové nakladatelství, Praha
  1992   Pověsti Židů, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha

Pavel Nešleha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Pavel Nešleha
  2008   Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2023   Antonín Tomalík, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Pavel Nešleha

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1994/07/02 - 1994/08/28   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/09/08 - 1994/10/20   Pavel Nešleha, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/09 - 1995/03/12   Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1997/10/09 - 1997/11/06   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Mánes, Praha
2001/07/06 - 2001/09/02   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1997/04/28 - 1997/05/04   VII. Studentské sympozium Panenský Týnec, Panenský Týnec, Panenský Týnec (Louny)

Pavel Nešleha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Antonín Tomalík, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, 24-26
  1983   Varování před fašismem, Československý architekt, 1-7
  1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo
  1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 3
  1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura
  1990   Úvodem, Současná česká kresba
  1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar
  1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, 5-5
  1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, 13-13
  1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, 14-14
  1992   Situace 92, Tvorba
  1992   Středoevropská v Karolinu (Dnes odpoledne vernisáž, Kolekce osobností našeho umění), Večerník Praha, 14-14
  1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15-15
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Call Galerie 60/70, Lidové noviny, 11-11
  1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1997   O výstavě Kresba členů S. CV. U. Mánes a jejich hostů, Listy S.V.U. Mánes, 21-21
  1997   Výstava Ouplná lůna se zaměřila na fenomén Měsíce, Denní telegraf, 13-13
  1999   Prozařování (Roudnice na Labem, Galerie moderního umění, 16. 9. - 14. 11. Karlovy Vary, Galerie umění, 25. 11. 1999 - 31. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Manýra ohrožuje začínající umělce i žijící klasiky, Lidové noviny, 26
  2001   Výběrová bibliografie autora, Rozhovory, 117-122
  2002   Cesty české grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2002   Současný akvarel, Reflex, 62-62
  2003   Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 36-40
  2007   Typický obraz (Petr Vaňous: Pluralita mezi rozumem, emocí a kalkulem (Skica k vývoji českého malířství posledních dvou desetiletí)), Revue Art, 19-22
  2008   Za Josefem Hlaváčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 2-2
  2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, 11.číslo, 16-16
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Jiří Hůla: Rozhovory
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Nová kniha z nakladatelství Dauphin (Edice Slovo a tvar) (Jiří Hůla: Rozhovory), Dauphin, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Pavel Nešleha

instituce, obec  
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Academy of Fine Arts), Záhřeb (Zagreb)
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
Centre Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Museum of Drawing and Graphic Art, Washington D.C.
Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Památník národního písemnictví, Praha
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Sonnenring Galerie, Münster
Umjetnička galerija, Sarajevo
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Pavel Nešleha

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1965   Veletrh knižní grafiky, Leipzig, Čestné uznání za ilustrace, W. Shakespeare, Hamlet
1971   Bienale grafiky, Trieste, Zlatá medaile
1974   Cena Muzeja suvremene umjetnosti Beograd
1975   Výstava Mír '75, Stříbrná medaile za grafiku
1980   Cena Kabinetu kresby a grafiky Akademie v Záhřebu
1990   Pollock Krasner Foundation, New Your, USA, Grant
1991   Nejkrásnější kniha roku, Čestné uznání za ilustrace
2003   Máchovy Litoměřice, Cena za fotografii, z cyklu Házmburk 1999