Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství

rok vzniku: 1958
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Hudcova 296/70
PSČ: 621 00

heslo:

Výstava je určena jak pro pracovníky ústavu a studenty univerzity, kteří mají do prostor celodenní přístup, tak pro mimoústavní návštěvníky. 

V roce 2008 tomu bylo již 50 let, kdy vznikla Malá galerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství se sídlem v Brně-Medlánkách, Hudcova 70. Ohlédněme se krátce za její historií.

Výstavní činnost Malé galerie byla iniciována pracovníky ústavu nejprve jako interní program a byla zahájena v roce 1958 výstavami umělecké tvořivosti veterinárních pracovníků v prostorách Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, kde výzkumný ústav tehdy sídlil. Organizátoři v té době jistě neměli v úmyslu pro příště tento styl výstav měnit, avšak asi po třech letech činnosti začali uvažovat o možnosti přizvat k výstavám i profesionální výtvarníky, což se uskutečnilo. Po dobudování Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně-Medlánkách se současně s ústavem přesunula do nových prostor i Malá galerie, kde působí dosud a těší se zde daleko větší publicitě a návštěvnosti. Ke krátkému přerušení výstavní činnosti došlo z technických důvodů jenom v roce 1989 a Malá galerie znovu „odstartovala“ výstavou umělecké plakátové tvorby laskavě zapůjčené z archivu Domu umění města Brna.

Dramaturgie Malé galerie sledovala a často preferovala zájem návštěvníků, ale především se snažila o širokou škálu témat, stylů a výtvarných technik od kresby přes malbu, akvarel a grafiku po fotografii, drhanou krajku, atp. Vystavovali zde i zahraniční výtvarníci z Kanady, USA, Austrálie, Itálie a Německa. Rovněž zde byly pořádány příležitostné výstavy, např. „Obrázky našich dětí“. Šlo o soutěžní výstavu obrázků dětí zaměstnanců ústavu a vítězné obrázky byly odměněny. Dále to byl přehled grafických technik demonstrovaný pracemi význačných grafiků. Živý zájem vzbudila také výstava fotodokumentace a pohlednic z odborné cesty na Nový Zéland a do Austrálie, které přivezli výzkumní pracovníci ústavu jako neotřelý obrazový materiál přinášející osobní imprese, ale i dokumentaci prostředí. Z výstav z poslední doby jmenujme na příklad výstavu Inez Tuschnerové, Zdeny Höhmové, Sdružení Bienále Brno, Ludvíka Kundery. Malá galerie, ač výstavní plochou skutečně nepříliš velká, si v široké škále brněnských výstavních síní za léta své existence dokázala vybudovat významnou pozici, získala jméno, svůj okruh příznivců a dostala se do povědomí uměnímilovných návštěvníků.

www.vri.cz, 12.7.2016

poznámka:
Malá galerie