Kresba Mánesa

termín: 1996/08/02 - 1996/10/20
instituce: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
typ výstavy: kolektivní