Jiří Kovanda

* 1. 5. 1953, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, konceptuální umělec, překladatel, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jiří Kovanda
Bez názvu / Untitled
1990
objekt
disperze, dřevo, překližka, umělá kožešina
40 x 40 cm
Jiří Kovanda
Bez názvu
2005
instalace

Jiří Kovanda
Bez názvu
2004
instalace
dřevo
180 x 100 cm
Jiří Kovanda
Zazděná klobása
2002
instalace

Jiří Kovanda
Le Dessin Automatique
2000
akce

Jiří Kovanda
Hromádka jehličí a hřebíků
1981
instalace

heslo:
První kresby, které Kovanda vytváří na začátku 70. let jsou výrazně minimalistické a souvisejí ovšem s „vlnou“ světového minimalismu, který byl v tehdejším Československu všeobecně a v českém umění zvláště vnímán spíše jako „novinka“ cizorodá obsahem i formou. Prvky minimalismu se objevují také v dalším Kovandově díle. Ohlas u veřejnosti, jenž v první polovině sedmdesátých let získá konceptuálně orientovaný umělec akcemi na náměstích a v ulicích Prahy, je daný jednak výlučností experimentu, jednak jako akt společenské aktivity protikladné k angažovanosti husákovské normalizační éry. Prostřednictvím kreseb koláží a asambláží (vytvořených z věcí, které jsou spíše odpadky), se umělec dostává do centra pozornosti také v 80. letech, když postmoderní estetika rehabilitovala kýč i banalitu a zasadila je do rámce nového vidění světa kolem nás. Podobný charakter mají ve zmíněné dekádě i Kovandovy malby: jejich autor, vycházeje z námětové jednoduchosti a banalit, vytváří epiku všednosti.
JO (Jiří Olič, Muzeum umění Olomouc, 2008)

poznámka:
autodidakt