Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

druh: vysoká škola
obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: Velká hradební 13
stát: Česká republika (Czech Republic)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

instituce, obec, adresa
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Institut výtvarné kultury, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), _

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

instituce, obec, adresa
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Pasteurova 9

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

termín   název výstavy, místo konání
2000/06/09 - 2000/07/13   Ústeckých dvacet, Divadlo Archa, Praha
2001/03/08 - 2001/03/31   Miroslav Prošek, Galerie Ve dvoře, Litoměřice (Litoměřice)
2001/05/18 - 2001/06/08   Ladislav Kolář: Medaile, mince a keramika, Výstavní síň designu FUD, Dubí (Teplice)
2001/07/11 - 2001/08/03   Robert Vlasák: Skrz, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002   Subjekt - objekt, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
2002/04/03 - 2002/05/02   Martin Kolář: Ruční práce, Výstavní síň designu Institutu výtvarné kultury UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002/05/06 - 2002/06/28   Štěpán Málek: Kresby, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002/10/16 - 2002/11/15   Jaroslav Prášil: Pleteniny, Výstavní síň designu FUD, Dubí (Teplice)
2003   Goodfood, Dizajn štúdio Ústredie ľudovej umeleckej (ÚĽUV), Bratislava (Bratislava)
2003/04/08 - 2003/04/30   Východ - Západ: Necenzurováno. Plakáty (Workshop), Galerie Václava Špály, Praha
2003/04/08 - 2003/05/23   Jaroslav Blažek: Matematika v počítačové grafice, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/10/15 - 2003/11/08   Petr Štark, Jakub Adamec: 20 000, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004   2+18. 10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004/01/09 - 2004/02/12   Norma Ivonne Lobos Sánchez de Chládek: Tajemství skrytá v hlíně, Výstavní síň Fakulty užitého umění a designu, Dubí (Teplice)
2004/01/11 - 2004/02/15   2 + 17, Fotografie Pavla Baňky, Michaely Thelenové a studentů ateliéru fotografie FUUD v Ústí nad Labem, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
2004/03   S laskavým svolením..., Česká národní banka, Praha
2004/04/28 - 2004/05/28   Jolana Havelková: Něco o mně, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004/10/13 - 2004/11/12   Rafani: Platforma, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004/11/10 - 2004/12/09   Karsten Bott, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem (II. patro), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004/11/18 - 2005/01/16   Svatopluk Klimeš: Stopy cest, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/11/24 - 2004/12/10   Lucie Peroutková: Menu, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004/12/15 - 2005/01/29   Michal Pěchouček, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem (II. patro), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/01/12 - 2005/02/11   Václav Malina: Grafika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/02/16 - 2005/03/19   Martin Mrázik: (m)alba, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/03/24 - 2005/04/22   Erzen Shkololli: Hey you..., Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/09/06 - 2005/09/30   Dušan Skala: Příliš krásné pokoje, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/10   Renja Leino: Absent Minds, Bilboart Gallery Europe, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/10/05 - 2005/11/04   Pavel Kopřiva: SPY GAME, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/11 - 2006/10   Public Dreams, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/11/22 -   Lucie M.E.Peroutková: Pro Lexu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/12/14 - 2006/01/27   Markéta Kinterová: Dark Side, Galerie Raketa, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2006/03/01 - 2006/04/07   Dagmar Lasotová: Nalezený Stratil a jiné obrazy, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2006/06/12 - 2006/06/23   Bakalářské a diplomové práce 2006, Kulturní dům Chemiků, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2006/06/20 - 2006/06/30   Klauzurní práce LS 2005/06, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2006/06/20 - 2006/06/30   Klauzurní práce LS 2005/06, Výstavní síň Fakulty užitého umění a designu, Dubí (Teplice)
2007/04/04 - 2007/04/19   Ropovod 01, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/06/12 - 2007/07/09   Diplomky 07, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/06/12 - 2007/07/09   Diplomky 07, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/09/05 - 2007/10/20   Exit 2007, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/11/07 - 2007/12/02   Michal Sedlák: Foto - cesta, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/11/07 - 2008/01/03   Dáša Lasotová: Haiku, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2008/02/22 - 2008/03/08   Hotel Vladimír: Hot Destination/ Marginal Destiny IV, Motorenhalle, Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drážďany (Dresden)
2008/03/06 - 2008/04/01   Anymade, I Love 69 Popgejů, Galerie 35m², Praha 3
2009/02/04 - 2009/03/13   Let Us Be Us, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2009/04/29 - 2009/05/29   Rebus Sic Stantibus, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2010/04/27 - 2010/05/21   Miloš Michálek: Tisky z výšky, Výstavní síň designu FUD, Dubí (Teplice)
2014/02/06 - 2014/03/05   Miloš Michálek: Kabinet, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

termín   název výstavy
1993/11/29 -   Výstava studentských prací
2005/11/22 -   Lucie M.E.Peroutková: Pro Lexu
2006/06/20 - 2006/06/30   Klauzurní práce LS 2005/06
2007/11/07 - 2008/01/03   Dáša Lasotová: Haiku

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Karsten Bott
  2004   Michal Pěchouček
  2004   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
  2005   Cena Exit 2005: Markéta Kinterová: Darkside
  2005   Renja Leino: Absent Minds
  2005   Sklo Leoše Smejkala
  2005   Svatopluk Klimeš: Evropanky / European Women
  2007   Slaven Tolj: Untitled retrospective...
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Subjekt - objekt
  2003   Goodfood
  2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
  2004   S laskavým svolením... (Výstava fotografií absolventů ateliéru fotografie, Fakulty užitého umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
  2006   Grey Zones / Šedé zóny
  2006   Public Dreams
  2006   Ústí designu Sousedé
  2007   Diplomky 2006 / 2007 (Bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
  2007   Exit 2007
  2008   Transfúze (Ilja Bílek, Tereza Chaloupková, Jarmila Maturová, Jan Surýnek)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století)
  2004   Sochařství 15. století v severních a severozápadních Čechách
  2004   Z čeho studovat dějiny výtvarné kultury
  2005   Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje (Vývoj, rozvoj a výtvarně pedagogické využití)
  2005   La Chambre noire (Vybrané kapitoly z dějin fotografie a kinematografie (do roku 1918))
  2005   Okraj obrazu (Sociální kontext v českém a ústeckém výtvarném umění devadesátých let 20. století)
  2005   Ven ze stínu (Vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda 1918-1955))
  2006   Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné obory SOŠ (Didaktická analýza textů)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Ladislav Kolář: Medaile, mince a keramika
  2002   Jaroslav Prášil: Pleteniny
  2005   Lucie M.E.Peroutková: Pro Lexu
  2007   Dáša Lasotová: Haiku
  2013   Jindřiška Radová: Stopy v porcelánu
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Rafani: Platforma
  2009   Rebus Sic Stantibus
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Svatopluk Klimeš: Capriola
komiks
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Maminko, proč to v Ústí tak smrdí?

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Rekultivace (Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Nejen sklo
  2007   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2005/05/04 - 2005/05/29   minilab - vizuální komunikce, město a ulice, Altán Klamovka, Praha
2006/09/27 - 2006/10/22   Nejen sklo, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

osoba   narození rok od - do, poznámka
Surýnek Jan   3. 12. 1974     2003 - ????, dílenský mistr ateliéru Skla
Váradiová Hanzlíková Markéta   8. 10. 1973     1997 - 2008, asistentka ateliéru Skla