Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Vratislav (Wrocław, Breslau)
adresa: po. Nankiera 8
PSČ: 50-140
tel.: (071) 44 78 40
fax: (071) 44 28 65