White Paper

termín: 2010/02/26 - 2010/03/21
instituce: Entrance Gallery, Karlin Studios
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
„White paper“ je označení doporučujícího druhu dokumentu, který zkoumá problematické jevy a navrhuje jejich strategická řešení. Slouží jako vzdělávací listina, která nabízí nebo usnadňuje rozhodnutí na základě podrobného zmapování konkrétní situace. Často jsou white papers používány v obchodu a politice. Pro české prostředí je nejbližším ekvivalentem pojem „bílá kniha“.

Výstava má dvě části. Jednou z nich je systém, který předcházel samotnému vystavenému celku, druhou je tento skutečný celek složený z děl šesti autorů. Expozice viditelná při vstupu do galerie se jmenuje Nedělní film a rozkrývá vztahy mezi fiktivním a reálným světem, mezi představami a hmotou. Samotná výstava White paper vysvětluje pozadí vzniku Nedělního filmu a komentuje rozhodování, výběr a postup při realizaci výstavních plánů, které se uskutečnily na modelové platformě hry Lodě.