Jesper James Alvaer

* 15. 5. 1973, Kodaň (Copenhagen), Dánsko (Denmark)
fotograf, multimediální umělec, performer, grafik

 

národnost: dánská
pohlaví: muž

heslo:

Aktuálnost jeho umělecké práce vychází z přemýšlivého pozorování skutečnosti. Realita v jeho obrazech slouží jako narativ, do kterého zapojuje vlastní úspornou dramaturgii. Prostředky pro vyjádření vybírá adekvátně situaci, ale nedeterminuje se jimi. Z pozorování obrazu skutečnosti získal několik promněnných, které se v jeho práci opakují, nahlíží je z dalších úhlů a díky tomu se pohybuje způsobem kontinuálního sebevzdělávání. Z přímočarých videí Birds, Oranges, Draw a Line and Follow, Bus Stop, která reflektují skutečnost jemným způsobem a jemným humorem se posunul, konkrétně v tvůrčí spolupráci s Isabelou Grosseovou, k výzkumným metodám a procesuálním projektům, jejichž výstupy zpravidla obsahují víceúrovňovou výpověď, stupňovanou mírou odvedené práce.

„Uvědomuji si, že to je opravdu potřeba a považuji za osobní výzvu vytvořit v Praze výstavu, která bude opravdu špatná. Svým způsobem proto, abych předešel eventuálním očekáváním a upozornil na samotný formát výstavy.“ (J. J. A., 2009, Galerie Jelení, s. 257)

Jeden z prvních společných projektů Jespera Alvaera a Isabely Grosseové byla Transkultura: Akt 1 (2006). Formát výstavy odpovídal výsledkům procesu, bez ohledu na předpokládanou formu. V reakci na výzvu polské galerie Bunkier Sztuki vytvořili investigativní sondu v zemích definujících evropské hranice (1. část: Tunis, Alžír, Libye, Maroko a Egypt). Mimo dovezené artefakty a exponáty z českých sbírek, po dobu výstavy setrvalo pět hostů, se kterými se v průběhu cesty po severní Africe seznámili.
Dalším intenzivně rezonujícím společným projektem byla publikace Reprezentace národa (2007) a její pozdější reedice Erratum (2008). Pět tisíc kusů novinových výtisků o šedesáti stranách (on-line: http://www.reprezentacenaroda.cz/) obsahovalo rozsáhlá prohlášení ředitelů všech krajských galerií o budoucímu vývoji institucí. Jako nenápadná nápověda, že se jde o podvratnou látku, sloužila určitá podobnost jazyka mezi jednotlivými respondenty a až nečekaně kritický a angažovaný tón textů. Texty patřily ne vedoucím zmíněných galerií (jejichž autentické výpovědi jsou dostupné na http://www.reprezentacenaroda.cz/archiv/), ale o texty stažené a přeložené z eipcp.net, které byly použity pro vytvoření diskurzu jako ready-madeu.
(projekt) "Zaměřuje se na otázku, jakou roli hrají kulturní instituce ve vytváření a formování našeho sebeuvědomění jako národního celku."

db (2015)