Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: Hoření 13
PSČ: 400 96
www: www.ujep.cz