Pavel Baňka

* 20. 3. 1941, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf, básník, pedagog, ilustrátor, kurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: pavelbanka.com

heslo:
Fotograf. Jeden z hlavních iniciátorů a zakladatelů PHP s galerií v Husově ul. v Praze (ustavení PHP 1989). Všestranně orientovaný fotograf, vedle užité tvorby (architektura např. pro časopis Bydlení, fotografie výtv.umění, především šperku a skla) se věnuje inscenované, dokumentární i krajinářské (městská zákoutí z cyklu Věci viděné, od 1985) fotgrafie. Jeho cyklus Dotýkání (1984-86) patří k prvním projevům inscenované tvorby u nás, rozvíjené pak např. T.Stanem, V. Stankem nebo M. Švolíkem. Ve starším cyklu Zpochybnění reality (1980-83)prezentuje na volných snímcích sklářské artefakty v exteriéru, čímž dosahuje mimořádné estetické účinnosti. Při tvůrčích pobytech v USA vzniká soubor dokumentárních i aranžovaných potrétů místního obyvatelstva. B. pracuje výhradně na střední a velký formát negativu. Práce, technicky precizní a invenční, černobílé, tónované nebo barevné, mají díky autorově zájmu o světlo, optické jevy či zrcadlení a prostor často podivuhodnou, tajemnou atmosféru. Jeho portréty jsou záhadné i noblesní. Inspirace v secesním, ale i starším umění, užívání manuálních zásahů do fotografie řadí B. v některých jeho projevech k představitelům postmodernismu. Jeho tvorba byla dlouho hodnocenější a známější spíše v zahraničí než u nás.
Balajka Petr, Nová encyklopedie českého výtvarného umění: A/M. Academia, 1995.
-
Pavel Baňka se narodil v Praze r. 1941. Vystudoval ČVUT (1958–1963) a v letech 1964–66 byl členem české beatnické skupiny spolu s Václavem Hrabětem, Inkou Machulkovou a Vlaďkou Čerepkovou. Vážně fotografovat začíná až koncem sedmdesátých let, kdy opouští své zaměstnání výzkumného pracovníka a začíná dráhu fotografa a výtvarníka. Zpočátku spolupracuje externě s časopisy Domov, Bydlení, ČS architekt ad., od počátku devadesátých let se věnuje výhradně volné tvorbě. Významné jsou především dlouhodobé pobyty v USA, kde působí několikrát jako hostující umělec na různých univerzitách a kde je také postupně reprezentován několika významnými galeriemi v Chicagu, San Franciscu, Los Angeles a v poslední době v New Yorku. V USA poprvé působí jako pedagog v oboru fotografie (hostující profesor na Ohio University v letech 1992-93). Od roku 1995 dodnes vede Atelier fotografie Fakulty užitého umění a designu v Ústí nad Labem. V roce 1990 spoluzakládá Pražský dům fotografie a několik let působí jako předseda správní rady. V roce 2002 spoluzakládá časopis Fotograf a vede jej dodnes. V roce 2009 zakládá spolu s dalšími kolegy z okruhu časopisu Fotograf novou iniciativu v oboru fotografie – FOTOGRAF studio (nyní “Fotograf gallery”), neziskové centrum pro fotografii a soudobé umění, orientované na výstavy fotografie – především mladé scény a vzdělání kulturní veřejnosti v oboru fotografie. – Žije a pracuje převážně v Praze. Mezi jeho prvotní náměty patřila architektura, průmyslový design, sklo, keramika a další výtvarné objekty, později móda a reklama. Zvláštní roli hrála v jeho práci barva. Podobně jako zkoumal nové možnosti konstrukce forem, zkoušel i nové možnosti barvy a od barev přirozených přecházel i k barvám umělým. Své černobílé snímky tónoval a jejich technicistní chlad tak ještě zdůrazňoval. Letos je tomu již téměř 40 let od doby, kdy se Pavel Baňka rozhodl věnovat se fotografování profesionálně. Ve své tvorbě se aktuálně zaměřuje především na samotný akt fotografování a na předměty a činnosti běžného, všedního dne. Ty se snaží představit v novém, neokázalém světle, které umožňuje pohlédnout na věc z netradiční perspektivy.
artmap.cz/en/rane-figurace-jindra-vikova-a-pavel-banka/, 11.1.2019
-
Vystudoval ČVUT (1958–1963). V letech 1964–1966 byl členem české beatnické skupiny spolu s Václavem Hrabětem, Inkou Machulkovou a Vlaďkou Čerepkovou. Fotografii se věnuje od konce sedmdesátých let, kdy opustil zaměstnání výzkumného pracovníka a započal dráhu fotografa-výtvarníka ve svobodném povolání. Spolupracoval externě s časopisy Domov, Bydlení, Československý architekt a od počátku devadesátých let se již věnuje výhradně volné tvorbě. Významné jsou jeho dlouhodobé pobyty v USA, kde působil několikrát jako hostující umělec a pedagog na různých univerzitách. Za oceánem byla jeho tvorba několikrát prezentována ve významných galeriích v Chicagu, San Franciscu, Los Angeles a v posledních letech rovněž v New Yorku. Od roku 1995 se stal vedoucím Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2002 se podílel na vzniku časopisu Fotograf a dodnes je jeho šéfredaktorem. V roce 2005 byl na University of Derby (Derby, Velká Británie) jmenován na tři roky do pozice Visiting Professor for European Photography. V roce 2009, spolu s dalšími kolegy z okruhu časopisu Fotograf, založil Fotograf Gallery zaměřenou především na mladou generaci fotografů a fotografek. Pavel Baňka žije a pracuje převážně v Praze.
galerievaclavaspaly.cz, 11.5.2019