Listy o fotografii

typ dokumentu: periodikum
rok vydání: 1998
číslo: 2
počet stran: 118, obálka
výška x šířka [mm]: 245 x 172
jazyk: český
náklad: 1000
ISBN: 80-7248-016-2

poznámka:
Věnováno památce prof. Mgr. Jána Šmoka (1921 - 1997).

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Listy o fotografii

 

Listy o fotografii

osoba   narození
Bartek Vojtěch   19. 10. 1942

Listy o fotografii

strana od - do   autor textu   název, podnázev
6 - 6   (red).   Úvodem
7 - 15   Vojtěchovský Miroslav   Smysl a metodologie vysokoškolské umělecké výchovy
16 - 24   Vojtěchovský Miroslav   Výuka teorie - problém?
16 - 24   Birgus Vladimír   Výuka teorie - problém?
16 - 24   Šmok Ján   Výuka teorie - problém?
16 - 24   Fassati Tomáš   Výuka teorie - problém?
25 - 25   Vojtěchovský Miroslav   Katedra fotografie FAMU v Praze
26 - 26   Baňka Pavel   Ateliér fotografie institutu výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
27 - 27   Štecha Pavel   Fotografie na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze
28 - 28   Pospěch Tomáš   Ateliér reklamní fotografie, Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací, Fakulta technologická ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně
29 - 30   Birgus Vladimír   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
31 - 32   Stacho Ľubo   Fotografie a video na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě
33 - 33   Wojnecki Stefan   Fotografie na Akademii výtvarných umění v Poznani
34 - 37   Dufek Antonín   Fotografická sbírka Moravské galerie v zahraničí 1990 - 1994
36 - 37   Macek Václav   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
36 - 36   Macek Václav   Čiernobiela a farebná fotografia z Bratislavy
36 - 36   Scheufler Pavel   Historické fotografie ze severních a severozápadních Čech / Historische Photographien aus Nord- und Nordwestböhmen
36 - 36   Scheufler Pavel   Průmyslová kultura střední Evropy
36 - 36   Scheufler Pavel   Průmyslová kultura v Čechách / Industriekultur un Böhmen
36 - 36   Scheufler Pavel   Světelné obrazy Slovenska
37 - 37   Macek Václav   Medzi obrazom a viziou
37 - 37   Macek Václav   Slovenská inscenovaná fotografia
38 - 38   Kučera Jaroslav   Signum 1990 - 1994
39 - 39   Kuneš Aleš   Festival fotografie v dánském Aarhusu (1994)
40 - 40   Birgus Vladimír   Česká fotografie 90. let (Czech Photography of the 1990s)
40 - 41   Birgus Vladimír   Další významnější výstavy české fotografie v zahraničí v letech 1990 - 1994
42 - 50   Schneeberger Adolf   Můj fotografický svět, Vzpomínky na začátky, kluby a na lidi kolem nich
51 - 52   Dufek Antonín   Paměť fotografie
53 - 58   Scheufler Pavel   Počátky daguerrotypie v českých zemích
59 - 68   Pospěch Tomáš   Česká fotografie v období dogmatického spánku
69 - 70   Dufek Antonín   Jindřich Štreit - Bez hranic
71 - 72   Kuneš Aleš   Funkův Kolín: Negativ - pozitiv
73 - 73   Kuneš Aleš   Umění ve svobodě
74 - 75   Siostrzonek Jiří   Fotografický projekt Lidé hlučínska 90. let XX. století
76 - 76   Dvořák Jan   Viktor Kolář - Malá strana
77 - 77   Šperl Daniel   Jan Svoboda
78 - 78   Popelář Martin   Josef Koudelka - Černý trojúhelník
79 - 81   Boukal David   Viktor Kolář - Jaroslav Žila: Ostrava - obležené město
82 - 82   Škabrada Jiří   Jan Šibík: Události
83 - 83   Habart Filip   Joel - Peter Witkin
84 - 84   Pospěch Tomáš   Juraj Lipták + Anonymus (1934 - 1993)
85 - 85   Pospěch Tomáš   Franck Dubois - Diptychy
86 - 87   Boukal David   Antonín Kratochvíl - Broken Dream / Rozbitý sen
88 - 88   Němeček Miroslav   František Drtikol - Fotograf, malíř, mystik
89 - 91   Tabery Jan   Close Echoes
92 - 95   Voříšek Martin   Jasanský - Polák: Pragensie
93 - 93   Hrubý Martin   Michal Macků - Geláže
94 - 94   Kosař Martin   Dušan C. Stulik - Drive-by Seduction (Svádění za jízdy)
95 - 97       Bakalářské a magisterské diplomové teoretické práce Institutu tvůrčí fotografie, Bakalářské diplomové teoretické práce
97 - 97       Bakalářské a magisterské diplomové teoretické práce Institutu tvůrčí fotografie, Magisterské diplomové teoretické práce
98 - 117   Birgus Vladimír   Fotografický adresář České republiky

Listy o fotografii

klíčové slovo
fotografie
teorie fotografie

Listy o fotografii

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  C 76401