Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Smetanovo nábřeží 2
PSČ: 116 65
tel.: 02/ 24 23 33 37, 221 197 206-207
fax: 221 197 213
e-mail: vokacova@f.amu.cz
www: www.famu.cz

poznámka:
FAMU je prestižní školou s nejdelší tradicí výuky fotografie na vysokoškolské úrovni v České republice. Již od roku 1960 existovala možnost studovat fotografickou specializaci na katedře filmového a televizního obrazu. Samostatná katedra fotografie vznikla k 1. 10. 1975. Největší zásluhu na tom, že na FAMU vzniklo samostatné studium fotografie, má prof. Ján Šmok (1921 – 1997), který se také stal prvním vedoucím nejdříve kabinetu fotografie a později katedry fotografie, kterou vedl až do roku 1987. Poté katedru vedl doc. Jaroslav Rajzík, od roku 1990 prof. Miroslav Vojtěchovský a od roku 2002 je vedoucím Katedry fotografie MgA. Jaroslav Bárta.
Fotografie je v studijním programu Katedry fotografie vnímána v kontextu soudobého umění a moderních komunikačních systémů využívajících vizuální jazyk tvůrčím způsobem. Fotografická tvorba je sledována nejen z tradičních hledisek (technik, teorie, dějin a estetiky oboru), ale i z pohledu společensko-vědního výzkumu a různých forem její aplikace v soudobé společnosti. Studium je orientováno na přípravu samostatných tvůrčích osobností. Bakalářské studium trvá tři roky (6 semestrů), magisterské studium dva roky (4 semestry). Studovat je možné v českém nebo anglickém programu. Řádné studium v anglickém jazyce je placené a uskutečňuje se na vlastní náklady studenta. V anglickém jazyce je možné absolvovat na Katedře fotografie také placené studijní stáže v délce jednoho nebo více semestrů. Na stáže jsou uchazeči přijímání po posouzení předložených prací vedením katedry fotografie.
Předpokladem pro studium na FAMU je dokončené středoškolské vzdělání, talent pro tvůrčí činnost, všeobecné vzdělání, kulturní rozhled, znalosti dějin umění, orientace v soudobém umění a vědomosti odborné. Přijetí do studia probíhá na základě úspěšného složení přijímacího řízení, které se koná odděleně do obou typů studia ve dvou kolech. Studium je zaměřené na kvalitu a proto je přijímán jen malý počet studentů s prokazatelným talentem. V akademickém roce 2006/2007 studuje na katedře v bakalářském studiu 24 studentů v českém programu, 14 studentů v anglickém programu, v magisterském studiu 19 studentů v českém programu a 3 studenti v anglickém programu.
Studijní plány Katedry fotografie jsou založeny na propojení systému výuky umělecké akademie a klasického univerzitního vzdělávacího systému. V průběhu studia mají studenti postupně stále větší možnost volby předmětů podle orientace své tvorby, a to jak v rovině praktické, tak teoretické. Praktická výuka fotografie rozvíjí talent, znalosti a schopnosti studenta v oblastech daných zaměřením ateliérů jak klasickou fotografickou technikou, tak metodou digitální za využití nejnovějších technologií.
Počínaje pátým semestrem má student možnost studia v jednom z těchto ateliérů: Ateliéru výtvarné fotografie, Ateliéru studiové fotografie, Ateliéru plenérové fotografie, Ateliéru dokumentární fotografie. Vedoucími těchto ateliérů jsou kmenoví pedagogové FAMU. Součástí výuky v těchto ateliérech jsou dílny, které většinou vedou externí pedagogové – významné tvůrčí osobnosti nejen z oboru fotografie. Zaměření a náplň dílen se každým rokem mění a je určena především odbornou specializací či tvorbou pedagoga, který dílnu vede. Výuka v jednotlivých ateliérech a dílnách je založena na osobnosti učitele. Poskytuje studentům širokou škálu různých odborných, tvůrčích i lidských přístupů a umožňuje jim formovat vlastní názorovou orientaci. Studenty všech ročníků propojuje povinně volitelný předmět Projekt, v kterém společně pracují na zadaném tématu jehož výsledkem je publikace a výstava.
Názorová pestrost je studentům nabídnuta i v předmětech z oblasti teorie, dějin umění, společenských věd a propojováním všech kateder FAMU v rovině teoretické i praktické výuky. Podrobnou představu o studiu podávají roční učební plány a sylaby jednotlivých předmětů.
Velká pozornost je věnována prezentaci fotografií studentů na veřejnosti. Pravidelně se konají výstavy závěrečných bakalářských a magisterských souborů a výstavy v rámci festivalu studentských filmů FAMUFEST. Na různých místech se uskutečňují výstavy prací z dílen, z Projektu a autorské výstavy studentů. Celoroční program výstav je koncipován v Galerii Velryba v Praze a v Galerii Jiřího Jeníčka v Berouně. Kromě toho se konají ročně 2 – 3 výstavy studentů v kavárně Francouzského institutu.
Pedagogové Katedry fotografie FAMU:
MgA. Jaroslav Bárta – vedoucí Katedry fotografie
Prof. Pavel Dias – vedoucí ateliéru dokumentární fotografie
Doc. Štěpán Grygar – zástupce vedoucího a vedoucí ateliéru výtvarné fotografie
Prof. Viktor Kolář
Jan Měřička
Mgr. Helena Musilová
Mgr. Josef Ptáček – vedoucí zahraničních studentů
Mgr. Rudo Prekop – vedoucí ateliéru studiové fotografie
Mgr. Bohumír Prokůpek – vedoucí ateliéru plenérové fotografie
Mgr. Josef Ptáček – vedoucí zahraničních studentů
Doc. Robert Silverio, PhD.
Mgr. Martin Stecker – vedoucí Studia Katedry fotografie