Výstavní síň Fotochema

obec: Praha
adresa: Jungmannovo nám. 18
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1957
rok zániku: 1991

poznámka:
odkazová forma
Galerie Fotochema (FOMA)
Výstavní síň FOMA

Výstavní síň Fotochema

Nejstarší specializovaná fotogalerie ve střední Evropě. Otevřena výstavou novinářské fotografie 30. 12. 1957. Pravidelný provoz zahájen výstavou polského fotografa F. A. Kaczkowského v červnu 1958. V polovině 60. let 20. stol. se v programu výstav galerie objevují tvůrci edice Umělecké fotografie Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. V 70. letech 20. stol. provoz podmíněn tzv. normalizací režimu Gustáva Husáka. V letech 1983 - 1986 vedoucím výstavní síně Martin Hruška. Jeho nástupcem roku 1986 Karel Jirkal. Činnost galerie přerušil Řád menších bratří-františkánů, jež prostory po rekonstrukci pronajal firmě Hugo Boss (obchod s pánskou konfekcí).


Výstavní síň Fotochema

termín   název výstavy, místo konání
????/12/10 -   Peter Župník: Vo mne, Výstavní síň Fotochema, Praha
1959/09/04 - 1959/09/30   Václav Jírů: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1960/11/22 - 1960/12/18   Karel Šmirous: 50 let barevné fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1975/03/12 - 1975/03/29   Jaroslav Kučera: Setkání s člověkem, Výstavní síň Fotochema, Praha
1979/08/30 -   Jaromír Kalmus: Tatranské pastorale, Výstavní síň Fotochema, Praha
1980/06/04 - 1980/06/22   Jaroslav Novotný: Cirkus, Výstavní síň Fotochema, Praha
1981/06/17 - 1981/07/05   Jiří Hanke: Fotografie 1975-1980, Výstavní síň Fotochema, Praha
1982/09/29 - 1982/10/17   Jan Šplíchal: Krajina ve fotomontáži, Výstavní síň Fotochema, Praha
1983   Jaroslav Kučera: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1983/02/02 - 1983/02/20   Zdeněk Thoma: Kouzlo japonských zahrad, Výstavní síň Fotochema, Praha
1983/11/23 - 1983/12/11   Štěpán Grygar: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1984/04 - 1984/05   Jaroslav Beneš: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1984/06/27 - 1984/07/15   Jan Brodský, Výstavní síň Fotochema, Praha
1984/08/29 - 1984/09/16   Jan Šplíchal: Výstava fotomontáží, Výstavní síň Fotochema, Praha
1984/09/19 - 1984/11/07   Karel Kuklík: Šumava (Fotografie z let 1972-1981), Výstavní síň Fotochema, Praha
1984/10/31 - 1984/11/18   Vladimír Birgus: Cosi nevysloveného, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985   Petr Zhoř: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/01/09 - 1985/01/27   Miroslav Hucek: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/01/31 - 1985/02/17   Pavel Jasanský: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/02/20 - 1985/03/10   Petra Skoupilová: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/03/13 - 1985/03/31   Emila Medková: Výběr z fotografického díla, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/04/24 - 1985/05/12   Jindřich Marco: Evropa 1945-1947, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/06/05 - 1985/06/23   Jaroslav Krejčí: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986   Iren Stehli, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986   Zdeněk Lhoták: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986/01/08 - 1986/01/26   Daniela Sýkorová, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986/03/12 - 1986/03/30   Pavel Mára: Fotografie, serigrafie, reliefy, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986/05/14 - 1986/06/01   Miroslav Machotka, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986/06/04 - 1986/06/22   Tandem: Jiří Foltýn a Josef Vojáček, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986/07/16 - 1986/08/03   Petr Kuklík: Práce z let 1979 - 1986, Výstavní síň Fotochema, Praha
1986/11   Vladimír Kozlík: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/01/28 - 1987/02/15   Jiří Hanke: Otisky generace, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/02/19 - 1987/03/08   Pavel Jasanský: Těla, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/04/22 - 1987/05/10   Miloslav Stibor: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/06/04 - 1987/06/21   Alain Fleischer: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/08/26 - 1987/09/13   Pavel Baňka: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/10   Naďa Rawová: K obrazu svému, Výstavní síň Fotochema, Praha
1988   Mario Giacomelli, Výstavní síň Fotochema, Praha
1988/02/17 - 1988/03/06   Pavel Hečko: Starší a nové fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1988/10/21 - 1988/11/11   Milan Borovička: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1988/10/26 - 1988/11/13   Fotografická tvorba bratří Klimentů, Výstavní síň Fotochema, Praha
1989/01/05 - 1989/01/22   Jaromír Knotek: Práce s fotografií, Výstavní síň Fotochema, Praha
1989/03/08 - 1989/03/26   Václav Chochola: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1989/10/25 - 1989/11/12   George R. Janecek: Before and After: 1964 - 1984 / Jiří R. Janeček: Předtím a potom: 1964 - 1984,, Výstavní síň Fotochema, Praha
1989/11/15 - 1989/12/03   Pavel Jasanský: Nová krajina, noví obyvatelé, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/01/03 - 1990/01/21   Jan Hudeček: Autobiografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/02/14 - 1990/03/04   Werner Thiel: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/03/28 - 1990/04/15   Šimon Caban: ...s kůží na trh, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/06/21 - 1990/07/08   Karel Kameník, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/09/12 - 1990/09/30   Tono Stano, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/10/03 - 1990/10/21   Antonín Kratochvíl: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/11/14 - 1990/12/02   Vladimír Birgus: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1991/01/10 - 1991/02/17   Josef Šnobl: Nakt, Výstavní síň Fotochema, Praha
1991/02/20 - 1991/03/10   Štěpán Grygar: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
1991/04/03 - 1991/04/21   Karel Kuklík: Krajina, Výstavní síň Fotochema, Praha

Výstavní síň Fotochema

termín   název výstavy
????/12/10 -   Peter Župník: Vo mne
1959/09/04 - 1959/09/30   Václav Jírů: Fotografie
1960   Olga Michálková: Fotografie
1960/11/22 - 1960/12/18   Karel Šmirous: 50 let barevné fotografie
1962/03/22   Karel Drbohlav: Divadelní fotografie
1966   Miroslav Bílek: Fotografie
1967/12   Fotografie Miloslava Stibora
1968/10/02 - 1968/10/20   Jiří Všetečka: Fotografie
1971/04   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970
1975/03/12 - 1975/03/29   Jaroslav Kučera: Setkání s člověkem
1975/04/02 - 1975/04/27   IV. členská výstava fotografií
1979/08/30 -   Jaromír Kalmus: Tatranské pastorale
1980/06/04 - 1980/06/22   Jaroslav Novotný: Cirkus
1981/01/07 - 1981/02/08   Nepál kamerou Zdeňka Thomy
1981/06/17 - 1981/07/05   Jiří Hanke: Fotografie 1975-1980
1981/07/08 - 1981/07/26   Bernard Goldwein: Fotografie
1982/09/08 - 1982/09/26   Výstava fotografií Rollei klubu Praha
1982/09/29 - 1982/10/17   Jan Šplíchal: Krajina ve fotomontáži
1983   Jaroslav Kučera: Fotografie
1983 - 1983/01/30   Fotografický plakát
1983/02/02 - 1983/02/20   Zdeněk Thoma: Kouzlo japonských zahrad
1983/11/23 - 1983/12/11   Štěpán Grygar: Fotografie
1984/03/14 - 1984/04/01   Fotografie? Ročníková výstava studentů FAMU
1984/04 - 1984/05   Jaroslav Beneš: Fotografie
1984/05/16 - 1984/06/03   Arles 83. Generace 70
1984/06/27 - 1984/07/15   Jan Brodský
1984/08/29 - 1984/09/16   Jan Šplíchal: Výstava fotomontáží
1984/09/19 - 1984/11/07   Karel Kuklík: Šumava (Fotografie z let 1972-1981)
1984/10/31 - 1984/11/18   Vladimír Birgus: Cosi nevysloveného
1985   Petr Zhoř: Fotografie
1985/01/09 - 1985/01/27   Miroslav Hucek: Fotografie
1985/01/31 - 1985/02/17   Pavel Jasanský: Fotografie
1985/02/20 - 1985/03/10   Petra Skoupilová: Fotografie
1985/03/13 - 1985/03/31   Emila Medková: Výběr z fotografického díla
1985/04/24 - 1985/05/12   Jindřich Marco: Evropa 1945-1947
1985/06/05 - 1985/06/23   Jaroslav Krejčí: Fotografie
1986   Iren Stehli
1986   Zdeněk Lhoták: Fotografie
1986/01/08 - 1986/01/26   Daniela Sýkorová
1986/02/19 - 1986/03/09   Michal Pacina, Rudo Prekop, Tono Stano
1986/03/12 - 1986/03/30   Pavel Mára: Fotografie, serigrafie, reliefy
1986/04/23 - 1986/05/11   Ján Rečo: Fotografie
1986/05/14 - 1986/06/01   Miroslav Machotka
1986/06/04 - 1986/06/22   Tandem: Jiří Foltýn a Josef Vojáček
1986/07/16 - 1986/08/03   Petr Kuklík: Práce z let 1979 - 1986
1986/08/06 -   František Dostál: Příběhy
1986/09/17 - 1986/10/05   Petr Balíček: Fotografie
1986/10/08 - 1986/10/26   Ľubo Stacho: Fotografie
1986/11   Vladimír Kozlík: Fotografie
1986/11/19 - 1986/12/07   V čase
1987   Jaroslav Bárta: Slavnostní zahájení
1987/01/28 - 1987/02/15   Jiří Hanke: Otisky generace
1987/02/19 - 1987/03/08   Pavel Jasanský: Těla
1987/04/22 - 1987/05/10   Miloslav Stibor: Fotografie
1987/06/04 - 1987/06/21   Alain Fleischer: Fotografie
1987/08/26 - 1987/09/13   Pavel Baňka: Fotografie
1987/10   Naďa Rawová: K obrazu svému
1988   Mario Giacomelli
1988/02/17 - 1988/03/06   Pavel Hečko: Starší a nové fotografie
1988/06/22 - 1988/07/10   11
1988/07   Pokus o portrét
1988/10/21 - 1988/11/11   Milan Borovička: Fotografie
1988/10/26 - 1988/11/13   Fotografická tvorba bratří Klimentů
1989/01/05 - 1989/01/22   Jaromír Knotek: Práce s fotografií
1989/02/15 - 1989/03/05   Péter Korniss: Dojíždějící dělník
1989/03/08 - 1989/03/26   Václav Chochola: Fotografie
1989/08/02 - 1989/08/20   Jindřich Štreit
1989/10/25 - 1989/11/12   George R. Janecek: Before and After: 1964 - 1984 / Jiří R. Janeček: Předtím a potom: 1964 - 1984,
1989/11/15 - 1989/12/03   Pavel Jasanský: Nová krajina, noví obyvatelé
1989/12/05 - 1989/01/14   Československý listopad 1989
1990   Židovské hřbitovy
1990/01/03 - 1990/01/21   Jan Hudeček: Autobiografie
1990/02/14 - 1990/03/04   Werner Thiel: Fotografie
1990/03/28 - 1990/04/15   Šimon Caban: ...s kůží na trh
1990/06/21 - 1990/07/08   Karel Kameník
1990/08/22 - 1990/09/09   Jiří Škoch: Fotomontáže
1990/09/12 - 1990/09/30   Tono Stano
1990/10/03 - 1990/10/21   Antonín Kratochvíl: Fotografie
1990/11/14 - 1990/12/02   Vladimír Birgus: Fotografie
1991/01/10 - 1991/02/17   Josef Šnobl: Nakt
1991/02/20 - 1991/03/10   Štěpán Grygar: Fotografie
1991/04/03 - 1991/04/21   Karel Kuklík: Krajina

Výstavní síň Fotochema

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Jan Šplíchal: Krajina ve fotomontáži
  1983   Zdeněk Thoma: Kouzlo japonských zahrad (Výstava fotografií)
  1984   Karel Kuklík: Šumava (Fotografie z let 1972-1981)
  1987   Miloslav Stibor: Fotografie
  1987   Pavel Jasanský: Těla
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Tandem
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Miroslav Machotka
  1989   George R. Janecek: Before and After: 1964 - 1984 / Jiří R. Janeček: Předtím a potom: 1964 - 1984
  1990   Werner Thiel: Fotografie
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Šimon Caban: ...s kůží na trh
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Pavel Jasanský: Fotografie
  1985   Petra Skoupilová: Fotografie
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Jaromír Kalmus: Tatranské pastorale
  1983   Štěpán Grygar: Fotografie
  1985   Fotografie Jaroslava Krejčího (Setkání s Bedřichem Stefanem, Zdenkem Seydlem, Janem Sládkem, Bohuslavem Reynkem a Janem Zrzavým)
  1985   Jindřich Marco: Evropa 1945-1947
  1986   Daniela Sýkorová
  1986   František Dostál: Výstava fotografií
  1986   Pavel Mára: Fotografie, serigrafie, reliefy
  1986   Petr Kuklík: Fotografie a kresby z let 1979 - 1986
  1987   Alain Fleischer: Fotografie, Království světel - instalace
  1987   Jiří Hanke: Otisky generace
  1987   Miloslav Stibor: Fotografie
  1987   Pavel Baňka: Fotografie
  1987   Pavel Jasanský: Těla
  1988   Pavel Hečko: Starší a nové fotografie
  1989   Jaromír Knotek: Práce s fotografií (Obrazy, kresby, grafika z let 1978 - 1988)
  1989   Jindřich Štreit: Fotografie
  1989   Václav Chochola: Fotografie
  1990   Antonín Kratochvíl: Fotografie
  1990   Jan Hudeček: Autobiografie
  1990   Jiří Škoch: Fotomontáže
  1990   Karel Kameník
  1990   Tono Stano
  1991   Štěpán Grygar: Fotografie
  nedatováno   Peter Župník: Vo mne
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   IV. členská výstava fotografií

Výstavní síň Fotochema

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   9 & 9 (Činoherní klub, Plasy), 11 (Fotochema), 37 (Chmelnice)