Umelecká beseda slovenská

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Trnavská 112
PSČ: 811 01
stát: Slovensko (Slovakia)

e-mail: info@ubs.sk
web: www.ubs.sk
rok vzniku: 1921

poznámka:
Umelecká beseda slovenská vznikla v roku 1921 v Bratislave ako umelecký spolok, v ktorom sa združili nielen výtvarníci, ale aj spisovatelia, hudobníci a ďalší umelci. Spájalo ich úsilie o rozvoj národnej kultúry, česko-slovenských a európskych kultúrnych vzťahov. Medzi výrazné osobnosti patril prvý starosta spolku architekt Dušan Jurkovič. V umelecky silnom výtvarnom odbore pôsobili maliari Gustáv Mallý, Martin Benka, Janko Alexy, Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, ktorých dielo je dnes v zlatom fonde slovenského výtvarného umenia 20. Storočia . V roku 1950 bola Umelecká beseda slovenská, tak ako aj ostatné kultúrne spolky rozpustená. Po spoločenských zmenách v novembri 1989 skupina slovenských umelcov nadviazala na odkaz umeleckého spolku spontánnym obnovením a prihlásením sa k jeho tradíciám, ktoré sú dodnes inšpiračným zdrojom pre mnohých umelcov.

Umelecká beseda slovenská

termín   název výstavy, místo konání
????/05 - ????/06   Jindrich Tomec: Posmrtná výstava obrazov, Dom Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1927/01/27   Výtvarný odbor UB v Praze, Dom Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1927/04   125. výstava S.V.U. Mánes, Dom Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1928/05/12 - 1928/05/30   Tavík František Šimon, Dom Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1938/05/07 -   Dielo architekta Dušana Jurkoviča, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1948/06 - 1948/09   Výstava slovenského ľudového umenia, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1949/01   Oskar Dominguez, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/01   Česká grafika (SČUG Hollar), Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1950/02 - 1950/03   Wilian Nowak, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1990/10 - 1990/11   Vladimír Popovič, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1991/05 - 1991/06   Blanka Votavová: Variácie, Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
1994/03 - 1994/04   Milan Dobeš: Grafika, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1994/05 - 1994/06   Antonín Smažil: Poézia Záhoria, Klub ministerstva obrany Slovenskej republiky, Bratislava (Bratislava)
1994/09   Antonín Smažil: Poézia Záhoria, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1995/05/05 - 1995/05/30   Mikuláš Galanda: Obrazy a kresby, Galerie Miro, Praha
1997/09/11 - 1997/10/06   Stanislav Harangozó: Obrazy, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1997/11   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1997/12 - 1998/01   Umelecká beseda slovenská: Z tvorby 1997, _, _
1997/12/31 - 1998/02/28   Štefan Bubán: Výber z tvorby, Zemplínske múzeum, Michalovce (Michalovce)
1998/05/14 - 1998/06/30   Štefan Bubán: Výber z tvorby, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
1998/09/17 - 1998/10/12   Stanislav Harangozó: Obrazy, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
1999/09/03 - 1999/09/18   6. Medzinárodný výtvarný festival Snina 99, Galéria Miro, Snina (Snina)
1999/11/26 - 1999/12/27   Štefan Buban: Človek a krajina, Vlastivědné muzeum, Trebišov (Trebišov)
2000/06/29 - 2000/08/30   Štefan Bubán: Výber z tvorby, Vihorlatské múzeum (Vlastivedné múzeum), Humenné (Humenné)
2002/07/31 - 2002/09/29   Štefan Bubán: Aspekty emócií, Vlastivědné muzeum, Trebišov (Trebišov)
2002/11/14 -   Juraj Kresila: Z tvorby, Dom kultury, Humenné (Humenné)
2003/04/03 - 2003/05/10   Štefan Bubán: Súborné dielo 1962 - 2002, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
2006   Figurama 06, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)

Umelecká beseda slovenská

termín   název výstavy
1938/05/07 -   Dielo architekta Dušana Jurkoviča
1947   Umění moderní Ameriky
1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie
1990/10 - 1990/11   Vladimír Popovič
1992/01/10 - 1992/02/05   Prešparty: Nový sen
1993   Alter ego
1994/03 - 1994/04   Milan Dobeš: Grafika
1996/11/22 - 1996/12/09   Marián Mudroch: Priznané pochybnosti
1997/11   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let
2006   Figurama 06

Umelecká beseda slovenská

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1928   T. F. Šimon
  1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu
  1949   Oskar Dominguez
  1950   Wilian Nowak
  nedat   J. Tomec: Posmrtná výstava obrazov
  nedatováno   Sekela
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1927   125. výstava S.V.U. Mánes
  1948   Výstava slovenského ľudového umenia
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   Mikuláš Galanda (Sborník z príležitosti 10. výročia smrti)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1938   Dielo architekta Dušana Jurkoviča
  1996   Marián Mudroch: Priznané pochybnosti
  1998   Štefan Bubán: Výber z tvorby