Alena Kučerová

* 28. 4. 1935, Praha, Česká republika (Czech Republic)
grafička, výtvarnice

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jn20000401561
WIKIDATA: Q10769351
VIAF: 44222577

Alena Kučerová
V lázni I
1959
suchá jehla (C 4)
papír
185 x 250
Alena Kučerová
Bez názvu
1962
strojopis
papír
285 x 203
Alena Kučerová
Zahrada III
1963
lept (C 3)
papír
210 x 302
Alena Kučerová
Přiblížení X
1963-64
tisk z perforovaného plechu
papír
346 x 440
Alena Kučerová
Přiblížení IX
1964
suchá jehla (C 4)
papír
240 x 350
 

poznámka:
Od roku 1996 se věnuje výhradně tvorbě objektů ze dřeva, hřebíků a svých matric.
Studium na VŠUP 1955-1960?

Alena Kučerová

Alena Kučerová, jedna z nejoriginálnějších českých grafiček, vstupovala na uměleckou scénu koncem padesátých let 20. století. Byla to doba, kdy se mladí umělci postavili, proti státem kulturní politice. Do Českoslovencka se konečně dostaly informace o aktuálním světovém umění. Uskutečnila se řada výstav rehabilitující osobnosti české moderny. V kavárnách a na krátkých neveřejných Konfrontacích se scházeli výtvarníci a diskutovali o nových přístupech. Byla to doba největšího vzestupu abstraktního umění, které nabízelo možnost zachycení čistě výtvarných idejí bez balastu popisného realismu. Chtěli stvořit „umění, jehož hodnota je v něm samém...“ (L. Fontana).
Alena Kučerová se tehdy také zabývala harmonií čistých linií a ploch. Orgenické tvary (vlny, kopce...) stále více zjednodušovala až na pomezí znaku nebo sítě čar. Používala rydlo s dvojitým hrotem, které nechávala klouzat po ploše desky zcela volně, automaticky. Vznikaly tak nervní „krsebné“ kompozice zaznamenávající prostý pohyb. Následovyly jemné rastrové stěny, jejichž harmonie byla narušována tu vlnovkou tu několika nahodilými tahy rydla.
Jako nejmladší členka byla v roce 1961 přijata do skupiny UB 12 a o rok později se zúčastnila její první veřejné výstavy. Cílem umělců sdružených v této skupině byla tvorba jasných forem a konstruktivní básnivosti a přesvědčivého obsahu. Nechtěli dělat díla srozumitelná ve smyslu narativním, ale plná emocí a duševních záchvěvů.
V tomto duchu tvořila i Alena Kučerová. Přes velký úspěch svých grafických listů stále hledala a hledná nové, přesnějsí způsoby pro vyjázření svých myšlenek. Díky experimentům rozšířila dosavadní možnosti grafiky, změnila její tradiční světlo a prostor tím, že otevřela svět za matricí. Tak jako Lucio Fontana pronik břitvou skrze plátno do prostoru za obrazem, prorazila Kučerová plechovou matrici, aby v mistech dosud vyhrazených pro nejtemnější barvy zazářily čité bílé body.
Podobně jako mnoho jiných geniálních objeů se zrodil nápad perforovat desku se zrodil spíše z nouze, neboť nejlevnější pozinkovaný plech, který si v této době mohla Alena Kučerová dovolit, nebyl pro techniku suché jehly vůbec použitelný. Rydlo se totiž po tvrdých plochách jenom svezlo a jeho stopa zůstala téměř neviditelná. Začalaje tedy ševcovským šídlem perforovat. Tento čin by šlo také považovat za svébytný hold jejímu dědečkovi, ševcovi, kterého jako dítě s oblibou pozorovala a pomáhala mu při práci u verpánku. Jedním z prvních takto vytvořených listů je kompozice Přiblížení (1964). Mezi nahodilými vlasovými liniemi se najednou objevila diagonální vlnovka z drobných dírek pravidelných jak korálky na niti. Následovala řada abstraktních listů, kde byla perforace stále ještě doplňkem lineární kresby (První list, List s pomněnkami). Kučerová pokračovala v experimentování a tenké plechy zkošela přehýbat, vylamovat celé části, cupovat desky na jednotlivé dílky sešívané následně slabým drátem a provádět jejich soutisky. Užívala nebezpečné „agrasivní“ staré nástroje – jehly, bodce, nože, šídla, aby ve svých grafikách vytvořila snovou atmosféru neznámého ornamentu.
Abstraktní období však bylo pouhým intermezzem, neboť v polovině šedesátých let se do její tvorby vrátil předmětný svět a figury. Stala se tak vlastně jednou z průkopnic nastupující „nové figurace“. Byl jí však zcela cizí vyhrocený existenciální podtext tak typický pro české prostředí. Všechna její díla naopak zachycují poezii všedního dne, její pohodu a harmonii. Jak sama říká: „Nikdy jsem se nevěnovala tematicky člověku, který nebyl v pořádku, nepotřebovala jsem fixovat v tvorbě utrpení, bolest. Chtěla jsem vyjádřit vzácné okamžiky pohody. To považuji za důležité: radost ze života. A předávat ji dál. Umění má podle mě působit ve smyslu blahodárném.“ Jinde, v rakci na díla svých přátel: „Do své tvorby nikdy nevpouštím přímé otisky tělesnosti, stopy těla, šatstva atd., protože je v tom obsažen zmar...“ Obrazy lidí, stromů, věcí i zvířat jsou proto omezeny pouze na nejpodstatnější a zcela nadčasové. Její děti u okna, děti se psem, ležící figury a jejich torza na lůžku, na louce v květinách, v moři i koupelně jsou tak skutečným symbolem krásy okamžiku.
Roku 1967, po zkušenostech z právě uskutečněné světové výstavy v Montrealu, pro níž navrhla skleněné leptané vitrážem začala tisknout syntetickými barvami. Signálně barevné plochy umocňují účinek jednoduchých tvarů, jimiž Kučerová vyvolává iluzi figur a krajiny. V této době, poté co teoretik Jaromír Zemina projevil zájem o estetické kvality samotných plechových desek, začala také vystavovat matrice jako hotová díla. Některé z nich natírala týmiž syntetickými barvami, které použivala pro tisk. Toto období však trvalo pouze krátce, neboť používané barvy byly zdravotně závadné, a tak jsou poslední pestré krajiny datovány rokem 1973.
V sedmdesátých letech se její zájem definitivně obrátil od světa lidí směrem ke krajině. Přesto však je zde stále člověk přítomen ať již fyzicky jakožto plavec v moři nebo jen skrze jím vybudované zídky a asfaltové cesty. Často je krajina pozorována skrze okno – vlaku či automobilu. Vedle krajin se zabývá tématikou sportu a her.Pro vyjádření atmosféry používala šídla s různým průměrem, od tenké jehly až po mohutný průbojník. Více než dokonalá iluze ji zajímá, jak málo stačí k vyjádření vybarného námětu. Ačkoli pracovala i na celé sérii abstraktních páskových motivů inspirovaných hudbou, cítila potřebu zaměřit se na jedno jediné téma. Tímto tématem se stala krajina jejího dětství a mladí v okolí Lhoty u Starého Kolína. „Postupuji v malém okruhu, který důkladně znám. Postupuji od polí k lesům, od lesů k polabským loukám. ...Pochopila jsem, jak je pro mě důležitý malý kus země po prarodičích, který důkladně znám a kde cítím jistotu, protože vím, kde co roste a jak co voní. Začala jsem tu děla grafiky polí a snažila jsem se s velkým citem zachycovat zdejší rovinny, které mají pro mne nepakovatelné kouzlo...“ Krajiny z osmdesátých let mají mírně posunutý horizont, neboť louky, keře, strouhy a překážky pozorovala ze sedla svého koně. To jim propůčuje zvláštní kouzlo, blízkost i neobvyklý rozhled. Dříve jasně ohraničené plochy stromů a keřů se postupně rozlynuly v mlhavé stíny. Kromě perforace používá pro dosažení maximálního účinku využívá přehýbání, mačkání a podkládání desky v průběhu tisku. V devadesátých letech se z konkrétních polabských krajin postupně staly subtilní znaky – obrysy horizontu, plotů, stylizovaných květů nebo změi stébel.
Poté, co byl roku 1996 při stěhováni zničen její tiskařský lis, se grafické dílo Aleny Kučerové definitivně uzavřelo. Místo grafických listů začala vytvářet působivé dřevěné objekty, které hustě pobíjela různě velikými hřebíčky a doplňavala svými starými matricemi.
Petra Příkazská
-
Absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1955–1959, Antonín Strnadel). Základními znaky osobitého grafického díla Aleny Kučerové jsou úspornost a střídmost ve výběru výrazových prostředků a v některých obdobích experimentování s grafickými postupy. Od leptů a suchých jehel z konce 50. let přechází k perforování matrice, které v 80. letech doplňuje o novou technologii reliéfní desky. Téměř tradiční, klasické kresby krajin, popřípadě figur, získávají bodovým fragmentováním neopakovatelný výraz a objevují tradiční náměty jako zcela nové. Expresivita stop po prorážení sleduje linii kresby a z tohoto napětí vzniká nová skutečnost. Otiskem je přenášen tento výraz do hmoty papíru. Matrice často zůstává vedle otisku samostatným artefaktem. Podstatný však u Kučerové není proces, ale výsledek, kterým je nový obraz známé skutečnosti, ať už krajiny nebo figurálního děje. Geometrické, abstraktní prvky v její tvorbě spíše doplňují hlavní linii krajinných a figurálním motivů. V roce 1996 odchází Alena Kučerová z Prahy, ukončuje grafickou tvorbu a nadále se věnuje práci na dřevěných deskách s ornamenty z kovových hřebíčků.
ZL (Zdenka Lindovská, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Alena Kučerová

 

Alena Kučerová

Alena Kučerová
V lázni I
1959
suchá jehla (C 4)
papír
185 x 250
Alena Kučerová
Bez názvu
1962
strojopis
papír
285 x 203
Alena Kučerová
Zahrada III
1963
lept (C 3)
papír
210 x 302
Alena Kučerová
Přiblížení X
1963-64
tisk z perforovaného plechu
papír
346 x 440
Alena Kučerová
Přiblížení IX
1964
suchá jehla (C 4)
papír
240 x 350
Alena Kučerová
Čtyři figury
1965
tisk z perforovaného plechu
papír, ofsetová barva
695 x 535
Alena Kučerová
Disk
1965

papír, perforovaný plech
385 x 530
Alena Kučerová
Disk
1965
tisk z perforovaného plechu
papír
385 x 530
Alena Kučerová
List pro Paříž
1966
tisk z perforovaného plechu
papír
385 x 535
Alena Kučerová
Nádherné úterý
1967
tisk z perforovaného plechu
papír, ofsetová barva
375 x 540
Alena Kučerová
Ozdobný list
1968

perforovaný plech
466 x 387
Alena Kučerová
16. leden 1969
1969
tisk z perforovaného plechu
papír
537 x 755
Alena Kučerová
Stromek
1969
tisk z perforovaného plechu
papír
535 x 760
Alena Kučerová
Přistání na moři
1972

lak, perforovaný plech
537 x 770
Alena Kučerová
Moře č. 4
1972
tisk z perforovaného plechu
papír
538 x 755
Alena Kučerová
Šťastný rok 1978
1977
tužka, slepotisk
papír
111 x 157
Alena Kučerová
Lesní cesta
1989
tisk z perforovaného plechu
papír
530 x 750
Alena Kučerová
Moje louka III
1993
reliéf, tisk z perforovaného plechu
papír
530 x 750
Alena Kučerová
Moje louka I
1993
reliéf, tisk z perforovaného plechu
papír
530 x 750
Alena Kučerová
Letící hřebíčky
1998

lak, dřevo, hřebíčky
480 x 590
Alena Kučerová
Jistý směr
2001
kresba
tužka, dřevo, karton, hřebíčky, větvičky
240 x 320
 

Alena Kučerová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1950 - 1954   Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1954 - 1959   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Strnadel Antonín, *1910

Alena Kučerová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
----/11/14 - ----/11/28   Alena Kučerová: Tak lehce, Galerie Pecka, Praha
1965/12/08 - 1966/01/07   Alena Kučerová: Grafika, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967/02/18 - 1967/03/26   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1967/04/28 -   Alena Kučerová: Grafika, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1975/01/13 -   Alena Kučerová: Grafika, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1981/07 - 1981/08   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1981/09/28 - 1981/10/09   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/02/16 - 1982/03/14   Alena Kučerová: Grafika z let 1961 - 1981, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/01/20 - 1983/03/06   Alena Kučerová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/09/07 - 1985/10/05   Alena Kučerová: Grafika, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
1985/10/21 - 1985/10/31   Alena Kučerová: Nové listy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1986/04/23 - 1986/06/01   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/04/18 - 1988/05/06   Alena Kučerová: Grafika, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1988/05/17 - 1988/05/31   Alena Kučerová: Plechy - grafika, Ateliér Josefa Chloupka, Brno (Brno-město)
1990/09/20 - 1990/11/11   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Staroměstská radnice, Praha
1991/03/03 - 1991/04/03   Alena Kučerová, Výstavní síň U Zeleného věnce, Olomouc (Olomouc)
1992/01/08 - 1992/02/04   Alena Kučerová: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1992/02/24 - 1992/03/15   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Via Art, Praha
1994/09/26 - 1994/10/15   Koně Aleny Kučerové v grafice, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/03/01 - 1996/04/07   Alena Kučerová: Grafika & plechy, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1997/03/24 -   Krajiny Aleny Kučerové, Divadlo Labyrint, Praha
1998/01/05 - 1998/02/01   Cena Vladimíra Boudníka 1997. Alena Kučerová, Staroměstská radnice, Praha
1998/11/26 - 1999/01/03   Alena Kučerová: Grafika / Prints, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1999/09/16 - 1999/10/29   Alena Kučerová: ...ze Lhoty, Galerie Pecka, Praha
2001/03/01 - 2001/04/05   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/10/12 -   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Rožmberský dům, Soběslav (Tábor)
2004/08/01 - 2004/10/31   Alena Kučerová: Retrospektiva, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2005/02/03 - 2005/04/05   Alena Kučerová: Kaltes Wasser, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2005/06/02 - 2005/07/29   Alena Kučerová, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/08 - 2005/11/13   Alena Kučerová: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/09/21 - 2005/10/27   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
2005/10/12 -   Alena Kučerová: In camera: Type A - Type B, Galerie Anderle, Praha
2006/12/12 - 2007/01/28   Alena Kučerová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/03/11 - 2008/04/18   Alena Kučerová: Laky / Enamels, Galerie Pecka, Praha
2008/09/11 - 2008/11/02   Alena Kučerová: Stručná retrospektiva, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2008/11/25 - 2008/12/13   Alena Kučerová: Výběr z díla, Augustiánský klášter v Lysé nad Labem, Lysá nad Labem (Nymburk)
2011/05/21 - 2011/07/16   Alena Kučerová: Moje krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2012/10/03 - 2012/10/31   Alena Kučerová: Stočtyřicetčtyři květů a..., Galerie Pecka, Praha
2014/11/06 - 2014/12/14   Alena Kučerová, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/04/21 - 2015/05/15   Alena Kučerová: Postup, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2015/08/25 - 2015/10/04   Alena Kučerová: Grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2016/01/31 - 2016/05/01   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/29 - 2017/08/19   Alena Kučerová: Práce z let 1959-2017, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2019/12/05 - 2020/01/19   Alena Kučerová: Zo súkromných zbierok, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2020/09/16 - 2020/10/18   Alena Kučerová: Otisky, Galerie Moderna, Praha
2022/11/11 - 2023/01/22   Alena Kučerová: Práce první a poslední, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/06 - 1957/06/30   Výstava uměleckých řemesel, Dům U Hybernů, Praha
1962/03/02 - 1962/04/08   Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Československý spisovatel, Praha
1962/09/28 - 1962/11/03   IV. Biennale des Jeunes, Musée d´Art moderne, Paříž (Paris)
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1964/03/01 - 1964/04/19   Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění, Zlín (Zlín)
1964/05/22 -1964/06   Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1964/10 - 1964/11   Svět jazzu v českém výtvarném umění, Divadlo hudby, Praha
1965/02 - 1965/03   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1965/05/08 - 1965/05/23   10 grafiků, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1965/06/05 -   Nuove realta nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea, La Carabaga club d´arte, Janov (Genova)
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1965/08/24 - 1965/08/31   Junge tschechische graphiker, 1. Teil, Alpbach, Alpbach
1965/09/28 - 1965/11/03   IV. Biennale de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1965/10/17 - 1965/11/21   Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966   Ilustrace mladých, Galerie Fronta, Praha
1966/02/25 - 1966/04/03   14 Graphiker aus Prag, Museum Folkwang, Essen
1966/03/05 - 1966/03/27   Tschechoslowakische Grafiker, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig
1966/04/08 - 1966/06/05   Mostra internazionale di bianco e nero - Lugano, Lugano, Lugano
1966/06/03 - 1966/07/03   Grafiek uit Praag, Stedelijk Museum, Amsterdam
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/09   Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (Mexico City)
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/10   Svět jazzu v českém výtvarném umění, Divadlo hudby, Praha
1966/11/08 - 1966/12/31   Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
1967   7. Mezinárodní bienále grafiky, Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana)
1967   Internationale Biennale der Grafik, Neue Pinakothek, Mnichov (München)
1967/01/21 - 1967/02   8 grafici cecoslovacchi, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la grafica)
1967/03/03 - 1967/04/02   15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1967/04   Modern tjeckoslovakisk grafik, Lunds Konsthall, Lund
1967/04/21 - 1967/10/17   Expo 67, Montreal (Québec), Montreal (Québec)
1967/05/21 -1967/07/31   Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/05/23 - 1967/06/11   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo
1967/05/24 - 1967/06/25   Hudební inspirace, Galerie bratří Čapků, Praha
1967/06/16 - 1967/07/09   Tschechoslowakische Graphik, Sonninhalle des Kieler Schlosses, Kiel
1967/06/24 - 1967/07/31   17 tsjechische kunstenaars, Galerie Orez, Haag (Den Haag)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/11/11 - 1967/11/26   Otto pittori cecoslovacchi al 4 Premio Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo, Cinisello Balsamo
1968   Arte grafica cecoslovacca, Soprintendenza Alle Gallerie Della Campania, Neapol (Naples)
1968   Graphics tchécoslovaques, Francie, _
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/01/17 - 1968/02/15   Z dílen našich grafiků, odměněných mezinárodními cenami v roce 1967 (Albín Brunovský, Alena Kučerová, Pravoslav Sovák, Miloš Urbánek), Palác Kinských, Praha
1968/02   I. Triennale New Delhi, Dillí (Delhi), Nové Dillí (New Delhi)
1968/03/10 - 1968/04/17   Nová citlivost, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/03/27 - 1968/05/12   Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/04   Devět grafiček, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1968/04/06 - 1968/04/28   Nové věci, Galerie Václava Špály, Praha
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05/31 -   Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
1968/09 - 1968/11   Izložba savremene čehoslovačke grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1968/09/06 - 1968/10/20   3 kunstenaars uit Praag: Grafiek en collages, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10/04 - 1968/11/03   Contemporary Prints of Czechoslovakia / La gravure contemporaine en Tchécoslovaquie, The National Gallery of Canada (Musée des beaux-arts du Canada), Ottawa
1968/10/19 - 1968/11/17   Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/12/21 - 1969/01/15   Art tchécoslovaque, Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), Orléans
1968/12/21 - 1969/01/30   Mostra biennale internazionale della grafica, Palazzo Strozzi, Florencie (Firenze)
196811/23 - 1969/01/19   Biennial of Graphic Arts, Bradford, Bradford
1969   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke), Pulitzerova galerie, Bern
1969   Zestien Tsjechische kunstenaars. Dertien grafici en drie keramisten, Galerie de Tor, Amsterdam
1969/01/23 - 1969/02/21   Junge Künstler aus der ČSSR, Haus am Kleistpark, Berlín (Berlin)
1969/02/14 - 1969/03/11   6 Graveurs de Prague, Galerie La Hune, Paříž (Paris)
1969/02/20 - 1969/03/18   Grafika tvůrčí skupiny Grafis, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/03 - 1969/04   22 grafici della Cecoslovacchia, Libreria Feltrinelli, Florencie (Firenze)
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/05/12 - 1969/06/01   Salon de Mai, Sales d´Exposition Wilson, Paříž (Paris)
1969/05/16 - 1969/06/30   Contemporary Czechoslovakian Art, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1969/05/17 - 1969/06/15   Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1969/06/06 - 1969/08/31   VIII. Mednarodna grafična razstava, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1969/07/15 - 1969/08/30   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke), Bourbaki Panorama, Luzern
1969/07/25 - 1969/08/31   Nová figurace, Mánes, Praha
1969/09/10 - 1969/10/12   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón, Dům U Hybernů, Praha
1969/10/03 - 1969/10/22   Grafik aus der ČSSR, Galerie Ileana Popescu
1969/12/02 - 1970/01/02   Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery, Los Angeles (California)
1970/01/11 - 1970/02/22   Nová figurace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/03/06 - 1970/05/03   Graveurs tchécoslovaques contemporains, Cabinet des estampes (Cabinet d'arts graphiques), Ženeva (Genève)
1970/04/02 - 1970/04/26   Výstava mladých ´70, Mánes, Praha
1970/05/20 - 1970/06/16   Prager Künstler. Gemälde, Graphik, Plastik, Haus am Kleistpark, Berlín (Berlin)
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/06 - 1970/07   Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA CU), Ciudad de México (Mexico City)
1970/06/05 - 1970/06/21   Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
1970/06/27 - 1970/07/15   Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Piran, Piran
1970/07/21 - 1970/08/20   Sodobna češkoslovaška umetnost, Salon ULUH, Záhřeb (Zagreb)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1970/09/08 - 1970/09/27   Czechoslovak Graphics, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1970/09/12 - 1970/09/27   50 e uno grafici cecoslovacchi, Edificio Scolastico Giovanni Pascoli, Massafra
1970/09/20 - 1970/11/15   Současná československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1970/10/09 - 1970/11/08   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
1970/11/17 - 1970/12/19   Graphics from Czechoslovakia, Willard Gallery, New York City (New York)
1970/12/18 - 1971/01/24   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1971   Six Graphic Artists from Prague, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1971/04 - 1971/05   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Museo Civico, Biella
1971/04/30 - 1971/05/31   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, Centraal Museum Utrecht, Utrecht
1972/05/19 -   121 grabados checoslovacos, Centro de Arte y Comunicación (CAYC), Buenos Aires
1972/06/01 - 1972/08/31   Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
1972/09/24 - 1972/11/05   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Dürerhaus, Norimberk (Nürnberg)
1972/10/27 -   35 artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d´arte contemporanea, Janov (Genova)
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1973/12/16 - 1974/01/20   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974   Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1974/05/07 -   Art on Paper, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1974/10/24   První podzimní ostravské setkání, Opuštěný dům, Ostrava (Ostrava-město)
1975/04/10 - 1975/06/08   Eastern European Printmakers, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
1980   Intergrafia 80 (8 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie), Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Katovice (Katowice)
1980/03/28 - 1980/04/27   Současná česká kresba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1980/12/09 - 1981/01/05   Eleven contemporary Artists from Prague, New York University, New York City (New York)
1981/01/15 - 1981/02/05   Eleven contemporary Artists from Prague, Rackham Galleries, Ann Arbor (Michigan)
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1981/11/28 - 1981/12/24   Alena Kučerová: Grafika, Vladimír Kopecký: Skleněné objekty, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1982/02/19 - 1982/03/12   Výstava patnácti výtvarnic, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
1982/06/10   Setkání, Tenisové dvorce TJ Sparta Praha, Praha
1982/09/03 - 1982/10/03   Kresba, socha, grafika (Hájenka 1982), Hájenka ve Hvězdě, Praha
1982/11/12 - 1982/12/31   Grafica checoslovaca, Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Checoslovaco, Ciudad de México (Mexico City)
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1983/02/17 -   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Lodž (Łódź)
1983/06/17 - 1983/09/30   15. Mednarodni bienale grafike, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1983/07/28 -   Súčasná česká grafika, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1984/01/05 - 1984/02/05   Současná česká grafika 1977-1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/04/01 - 1984/05/31   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/13 -   Contemporary Czechoslovakian Printmakers, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1984/10/10 - 1984/11   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, Oslo
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/06 - 1985/07   11 vitraj 1984/85, Výstavní síň Malá skála, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
1985/09   Wspołczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Bałucka, Lodž (Łódź)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/09/03 -   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn (London)
1986/12/05 - 1987/01/04   Výzva 1986, Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva, Výstava k Mezinárodnímu roku míru, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/05 - 1987/07   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Palazzo Ferrero della Marmora, Biella
1988/01/15 - 1988/02/27   Review and Preview: Drawings, Fiber, Paintings, Photographs & Prints, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/09/17 - 1988/10/16   Pět let Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/11/01 - 1988/11/13   Contemporary Czechoslovak Prints, Fine Arts Building Gallery, Edmonton
1988/11/11 - 1989/01/11   Twenty Years of Czechoslovak Art 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/11/12 - 1989/11/26   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague, National Gallery of Modern Art, Nové Dillí (New Delhi)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/03 - 1990/04   Jozef Jankovič: Grafiky, Alena Kučerová: Grafiky, Ondřej Michálek: Grafiky, Jan Naš: Plastiky, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1990/04/06 - 1990/06/08   Image Imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche, gravure, illustration, Centre de la Gravure et de l´Image Imprimée de la Communauté française de Belgique, La Louviere
1990/05/10 - 1990/05/31   Hapestetika. Hmatová výstava současného umění (nejen) pro nevidomé, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1991/02/07 - 1991/03/09   Gravure Tchèque au XXe siècle, Galerie Lambert-Rouland, Paříž (Paris)
1991/03/09 - 1991/04/14   Papier aus Prag: Drei Ausstellungen tschechischer Kunst, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarbrücken
1991/06/10 - 1991/06/29   UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1991/09/05 - 1991/09/29   Osm z Kruhu, Galerie Fronta, Praha
1991/09/14 - 1991/10/31   Česko-slovensko-francouzská výstava, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1991/10/01 - 1991/10/31   Dal grottesco al magico, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la grafica)
1991/10/02 - 1991/10/20   Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1991/10/24 - 1991/11/30   6 tschechische grafiker, Galerie Sochor, Hamburk (Hamburg)
1991/10/26 - 1991/11/03   Nachbarn, Messezentrum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1991/12/04 - 1991/12/20   1. benefice pro Uměleckou besedu, Galerie U Mozarta, Praha
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1992/01/25 - 1992/02/22   Dal grottesco al magico, La Salara, Boloňa (Bologna)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/24 - 1992/06/21   Souputníci a pokračovatelé díla Jiřího Johna, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/12 - 1992/05/29   Boštík... Zoubek: 20 let výtvarných výstav v Makru (1972 - 1992), Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1992/05/17 - 1992/05/31   Künstler der ČSFR, Wertingen, Wertingen
1992/06/14 - 1992/07/18   Künstler der ČSFR, Galerie Wieder, Wangen
1992/06/19 - 1992/07/19   Künstler der ČSFR, Kulturesk Augsburg, Augsburg
1992/07 - 1992/08   Dvacet československých grafiků, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1992/10/29 - 1992/11/27   Obrazy, grafika, objekty, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1992/12/15 - 1993/01/31   Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/15 - 1993/05/13   Mona Lisa, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/06/17 - 1993/10/03   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/07/09 - 1993/09/05   Mona Lisa, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1993/09/07 - 1993/10/10   Umělecká beseda 1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/11 - 1994/01   Nová figurace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
1994/02 - 1994/03   Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/10 - 1994/05/04   UB 12, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/04 - 1994/05   Nová figurace, Dům umění, Opava (Opava)
1994/05/27 - 1994/07/24   Contemporary Master Prints from Eastern Europe. The Gonzaga University Collection, Nevada Museum of Art, Reno
1994/05/31 - 1994/06/30   UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/09/14 - 1994/11/06   UB 12, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/10 - 1994/11   Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/10/25 - 1994/11/20   Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/02 - 1995/03   Nová citlivost, Dům umění, Opava (Opava)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/05 - 1995/06/25   Autres regards tchéques. Gravures de Blabolilova, Kucerova, Michalek, Musée Félicien Rops, Namur
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/09/16 - 1995/09/30   Setkání V - Rozhraní, Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1995/10/03 - 1995/11/05   Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
1995/11/08 - 1995/11/16   Variace pro dvě nohy - Boty-klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků, Galerie U prstenu, Praha
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/31 - 1996/02/23   Současný český linoryt, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/12 - 1996/05/20   Message of the Sign - Between Letter and Image, Hall (1), Abu Dhabi
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/12/03 - 1996/12/08   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Meguro Museum of Art, Tokio (Tokyo)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/05 - 1997/02/16   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Create Hamamatsu Gallery, Hamamatsu (Shizuoka)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/22 - 1997/05/02   Made in CZ, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/04/26 - 1997/06/01   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Iida city Museum of Art, Iida (Nagano)
1997/06/10 - 1997/08/17   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Tatsuno Museum of Art, Tatsuno (Nagano)
1997/09/10 - 1997/09/21   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Yurinkan, Kiryū (Gunma)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998   Six artists from Prague in Chicago, Lydon Fine Art, Chicago (Illinois)
1998   Six artists from Prague in Chicago, Nova et Vetera - Chris Boicos, Paříž (Paris)
1998   Six artists from Prague in Chicago, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1998/02/18 - 1998/03/09   Věra Janoušková: Koláže, Alena Kučerová: Grafika, plechy, Galerie U prstenu, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/10/16 - 1998/12/03   Prague: Contemporary Currents in Czech Art, Lydon Fine Art, Chicago (Illinois)
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/01/13 - 1999/02/21   Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/08/12 - 1999/09/12   Otvory II., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/10/06 - 1999/10/30   Následují zprávy ze sportu …, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/20 - 2000/05/13   Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/06/01 - 2001/06/18   Contemporary Czech Graphic Art, Ephrat Gallery, Tel Aviv
2001/10/04 - 2001/11/25   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky (dílna), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/24 - 2002/06/16   Anima - Animus, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2002/06/26 - 2002/08/18   K poctě výtvarnému týmu - první část Sbírky Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2002/07/15 - 2002/09/30   Anima & Animus: Manželské páry v generaci 60. let, Galerie Zlatá husa, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/07/01 - 2003/08/28   Asociace a paralely, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/09/16 - 2004/10/31   Strukturální grafika 60. let: Pohledy do sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2004/12/07 - 2005/01/29   III. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2005/03/14 - 2005/04/05   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
2005/04/28 - 2005/07/03   O věcech přírodních, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/06/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/06/18 - 2005/10/30   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
2005/06/29 - 2005/09/10   Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/07/18 - 2005/07/27   Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2005/09/05 - 2005/09/30   Jubilanti Umělecké besedy, Mánes, Praha
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/04/26 - 2006/05/28   Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/01 - 2006/11/12   Amor vincit omnia, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/12/09 - 2007/01/31   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2007   UB 12, Národní muzeum, České muzeum hudby, Praha
2007/06 - 2007/09   Členská výstava Umělecké besedy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2007/06/21 - 2007/09/16   Rozmanitá strohost. Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/09/27 - 2007/10/28   Členská výstava Umělecké besedy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/10/11 - 2007/10/31   Sbírka černokostelecké školy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/10/15 - 2007/10/28   Současné české umění - Generační paralely / Параллели поколений - Современное чешское искусство, Galerie umění Zuraba Zereteli, Moskva (Moscow)
2007/12/14 - 2008/02/03   Členská výstava Umělecké besedy, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/10/08 - 2008/11/23   Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/03/31 - 2009/06/28   V spektru rozmanitosti 11+1 / In the Spectrum of Diversity 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009/09/03 - 2009/11/29   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Část II – Jemnou linkou, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/12/10 - 2010/01/10   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/10/30 - 2010/12/05   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/01/27 - 2011/03/27   Cena Vladimíra Boudníka /1995–2010/ a Autorské knihy /1997–2009/, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/02/01 - 2011/03/12   Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha
2011/03/23 - 2011/05/13   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/06/09 - 2011/09/04   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/12/18 - 2012/01/09   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2012/02/23 - 2012/05/17   Výběr ze sbírky, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2012/03/29 - 2012/04/29   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
2012/06/01 - 2012/09/07   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/02/08   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/09/12 - 2013/11/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/11/04 - 2013/12/20   Práce na papíře, Galerie Litera, Praha
2013/11/21 - 2014/01/03   Sokolská 26 - dvacet let, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2013/11/23 - 2014/03/13   Pro mnohé uši: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2013/12/19 - 2014/01/19   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/03/22 - 2014/05/16   Oka mžik: Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2014/04/29 - 2014/08/03   Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2014/08/01 - 2014/09/07   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/10/03 (17:00 – 21:00)   Včelou a mlíkem, Galerie Jiří Putna, Brno (Brno-město)
2014/11/13 - 2015/01/02   Alena Kučerová & Miroslav Šnajdr, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
2015/02/12 - 2015/04/12   Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2015/03/03 - 2015/05/24   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/06/09 - 2015/09/27   Rozmanitá strohost II, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/08/06 - 2015/09/06   100 let české grafiky, Galerie Moderna, Praha
2015/08/07 - 2015/08/31   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/11/01 - 2015/12/01   20 let Galerie ART Chrudim: Výstava vybraných děl autorů galerie, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2015/11/15 - 2016/01/17   Tváře krajiny - Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/28 - 2016/06/19   Strom. Pocta Jindřichu Pruchovi, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/04/30 - 2016/11/02   Blickpunkt Abstrakt, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/06/01 - 2016/08/28   Výběr. UB 12 a současné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/06/12 - 2016/08/07   UB Letadlo / Let 2 2016, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2016/07/29 - 2016/10/16   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/09/21 - 2016/10/14   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/11/09 - 2016/12/04   Od Boudníka k dnešku: Česká strukturální grafika, Galerie Hollar, Praha
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/02/15 - 2017/04/01   Tvary myšlenek. Konceptuální, konstruktivní a lyrické tendence v českém umění z ústeckých sbírek, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2017/05/11 - 2017/11/05   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2017/06/16 - 2017/07/06   Generation ONE: První generace české postmoderny, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2017/06/29 - 2017/08/09   Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Margita Titlová Ylovsky, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/19 - 2017/11/26   Re-konstrukce, Galerie Moderna, Praha
2017/12/08 - 2018/04/29   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2018/01/09 - 2018/02/18   ...na papieri 2, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/03/01 - 2018/04/08   3 x 3, Galerie Moderna, Praha
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/09/07 - 2018/10/04   Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2018/12/08 - 2019/03/31   Medea muckt auf: Radikale Künstlerinnen hinter dem Eisernen Vorhang / The Medea Insurrection: Radical Women Artists Behind the Iron Curtain, Kunsthalle im Lipsiusbau, Drážďany (Dresden)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/01/31 - 2019/03/10   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/07/25 - 2019/10/20   UB 12 - z našich sbírek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/09/11 - 2019/11/03   Český konstruktivismus: Obrazy, sochy, grafika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2019/09/19 - 2020/01/20   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/04/07 - 2020/05/23   Radikální ženy / The Radical Women, Dvorak Sec Contemporary (DSC Gallery), Praha
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/07/22 - 2020/11/15   Ve věci umění / Matter of Art 2020: Pojď blíž – Bienále současného umění Praha, Městská knihovna Praha, Praha
2020/09/09 - 2021/01/10   Česká krajina ve výtvarném umění: Obrazy, sochy, kresby, grafika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2020/12/19 - 2021/03/28   Voda: Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/02/25 - 2021/06/13   Konfrontace 1960–1970, Galerie Moderna, Praha
2021/05/05 - 2021/05/23   Sbírka Karla Tutsche, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/02/24 - 2022/05/22   Slavíme 70. let sbírkotvornou činností, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/03/24 - 2022/04/15   Janez Collection: Organizovaná posedlost, Etcetera art, Praha
2022/06/15 - 2022/07/24   Umění je abstrakce: Obrazy, kresby, grafika, sochy, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2022/06/23 - 2022/08/28   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/06/25 - 2022/09/25   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/09/07 - 2022/10/02   Vzpomínka na UB 12, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/02/17 - 2023/04/01   Dotknout se zastaveného času / Touching Time that Stands Still, hunt kastner, Praha
2023/07/15 - 2023/11/05   Móda × umění: Paradox módy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2023/09/22 - 2024/01/31   Linie!, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2024/03/02 - 2024/05/19   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2024/03/22 - 2024/09/29   Žádný pocit netrvá věčně: Sbírka solidarity ve Skopji, Veletržní palác, Praha
2024/03/28 - 2024/08/25   Umenie, ktoré zostalo: Kolekcia – Medzinárodné bienále mladých výtvarníkov DANUVIUS 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2024/05/16 - 2024/06/28   To najlepšie zo Sovinca, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/11/16   Variace pro dvě nohy, Galerie U prstenu, Praha
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/11/17   Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění, Klášter sv. Anežky České, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/09/12   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/12/10   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/06/09   Aukce. Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/10/19   VI. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/04   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV), Topičův salon (2007-), Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/21   Etcetera 1: Aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/012/01   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara, Greensgate golf & Leisure resort, Dýšina (Plzeň-město)
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/04/22   Etcetera 2½, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Hotel Hilton Prague, Praha
2018/12/09   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry - aukce, Karolinum, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/03/19   Večerní galerijní aukce výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2021/12/05   15. aukční salon výtvarníků - 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/28   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/01 - 2004/09/11   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/12/05 - 2005/12/09   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, předaukční prohlídka, Galerie Gambit, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/05/30 - 2009/06/09   Geometrická abstrakce, aukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/10/10 - 2011/10/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/24 - 2011/12/04   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/09 - 2015/11/14   Etcetera 1: Předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2015/11/17 - 2015/11/21   Etcetera 1: Předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2015/12/11 - 2015/12/23   Grafiky a práce na papíře / Prints and work on paper, výstava, Artkunst gallery, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/04/12 - 2017/04/16   Etcetera 2½, předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2017/04/19 - 2017/04/22   Etcetera 2½, předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/16 - 2017/11/30   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara, předaukční výstava, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/14 - 2018/04/21   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/25 - 2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/22 - 2018/12/07   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/03/11 - 2019/03/18   Výběr výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/04/01 - 2019/04/07   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/10 - 2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/11/10 - 2019/11/16   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/04/11 - 2021/04/17   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2021/04/20 - 2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2021/11/23 - 2021/12/03   15. aukční salon výtvarníků. 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/07 - 2022/05/27   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
2013/12/11   Předvánoční setkání u příležitosti otevření nové instalace, Galerie U Betlémské kaple, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/12/01 -   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/12/20 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2002/06/28 - 2002/07/02   Art Prague. 1. veletrh současného umění / 1th Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Alena Kučerová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Alena Kučerová: Grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1981   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
  1982   Alena Kučerová: Grafika z let 1961-1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Alena Kučerová: Grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1990   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Agentura AZ Praha, Praha
  1992   Alena Kučerová: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  2005   Alena Kučerová: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Alena Kučerová: Moje krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2015   Alena Kučerová: Postup, Společnost Topičova salonu, Praha
  2016   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2023   Alena Kučerová: Práce první a poslední, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  [2012]   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  [2013]   Pro mnohé uši: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  1962   Tvůrčí skupina UB 12, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1964   Jazz ve výtvarném umění
  1964   Tvůrčí skupina UB 12, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1964   UB 12, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   10 grafiků, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea (Gross - John - Janoušková - Fremund - Kučerova - Sykora)
  1965   Quatrième biennale de Paris
  1965   UB 12, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Výstava mladých 65, Městský výbor ČSM, Praha
  1966   14 Graphiker aus Prag, Museum Folkwang, Essen
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Arte actual Checoslovaco, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Jazz ve výtvarném umění, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Tschechoslowakische Grafiker
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1967   15 grafiků, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   8 grafici cecoslovacchi
  1967   Hudební inspirace, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Modern tjeckoslovakisk grafik
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1967   Nové cesty II (Mladá generace), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1967   Otto Pittori Cecoslovacchi (4° Premio Cinisello Balsamo), Comune di Cinisello Balsamo, Cinisello Balsamo
  1967   Tschechoslowakische Graphik, Kiel, Kiel
  1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo
  1968   3 kunstenaars uit Praag (Grafiek en collages), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1968   Arte grafica cecoslovacca, Istituto Universitario Orientale (IUO), Neapol (Naples)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1968   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Klub konkrétistů
  1968   Mostra biennale internazionale della grafica, Unione Fiorentina Museo Casa di Dante, Florencie (Firenze)
  1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
  1968   Nová citlivost
  1968   Recent Graphics from Prague
  1969   2. pražský salón
  1969   22 grafici della Cecoslovacchia
  1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia, De Luca Editori ďArte, Řím (Roma)
  1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura), Commune di Bologna, Boloňa (Bologna)
  1969   Grafis, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik), Kunstamt Schöneberg von Berlin, Berlín (Berlin)
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1969   Nová figurace, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Recent Graphics from Prague
  1969   XXVe Salon de Mai
  1969   Zestien Tsjechische kunstenaars (Dertien grafici en drie keramisten)
  1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Anderle, John, Kučerová, Preclík, Sklenář, Sukdolák, Vysušil, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Cien grabados y cien fotografias
  1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains, Museé d'art et d'histoire, Ženeva (Genève)
  1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
  1970   Prager Künstler
  1970   Sodobna českoslovaška umetnost, Društvo slovenskih likovnih umetnikov, _
  1970   Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Výstava mladých 70
  1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
  1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
  1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
  1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Der Kunstverein Nürnberg - Albrecht Dürer Gesellschaft, Norimberk (Nürnberg)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1975   Eastern European Printmakers, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
  1979   Contemporary Czechoslovakian Printmakers, Smithsonian Institution, Washington D.C.
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1980   Eleven contemporary Artists from Prague
  1980   Intergrafia 80 (8 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie / 8e Biennale Internationale de la Gravure à Cracovie)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Alena Kučerová: Grafika, Vladimír Kopecký: Skleněné objekty, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1981   Netvořice ´81
  1982   15 - Dobříš 1982, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
  1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Současná česká grafika 1977-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
  1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1985   11 vitraj (1984/85), Místní národní výbor, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
  1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej), Biuro Wystaw Artystycznych, Lodž (Łódź)
  1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, British Museum Publications Limited, Londýn (London)
  1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Premio Internazionale Biella per l'Incisione 1987
  1988   Contemporary Czechoslovak Prints
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague, National Gallery of Modern Art, Nové Dillí (New Delhi)
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Hapestetika (Hmatová výstava současného výtvarného umění (nejen) pro nevidomé), Sdružení výtvarných umělců při Galerii mladých, Praha
  1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   DAgegen: Verbotene Ostkunst 1948-1989
  1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea), Arnoldo Mondadori Arte
  1991   Malý formát 91, Výtvarná společnost Kruh, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland), AFAG - Ausstellungsgesellschaft mbH, Norimberk (Nürnberg)
  1991   Osm z Kruhu
  1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
  1991   UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Künstler der ČSFR
  1992   M. Blabolilová, Z. Hůla, A. Kučerová, D. Mrázková, J. Růžička (Obrazy, grafika, objekty), Městský dům kultury, Karviná (Karviná)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Sovinec 1989/91, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
  1993   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Contemporary Master Prints from Eastern Europe: The Gonzaga University Collection, Nevada Museum of Art, Reno
  1994   Česká grafika šedesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   UB 12, Umělecká beseda, Praha
  1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   Blabolilova Kucerova Michalek, Musée Félicien Rops, Namur
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Setkání V - Rozhraní / Encouter V - Boundary, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
  1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  1998   Six artists from Prague in Chicago
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Následují zprávy ze sportu …, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1999   Otvory I., Otvory II., Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Světla - stíny - odlesky
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2001   Contemporary Czech Graphic Art
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Asociace a paralely, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG)), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
  2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
  2006   Česká grafika 60. let, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Rozmanitá strohost (Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Současné české umění - Generační paralely / Czech Contemporary Art - Parallel Lines, Galerie Miro, Praha
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   V spektru rozmanitosti 11+1, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Duše krajiny, duch místa
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Výběr ze sbírky, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2016   UB Letadlo (Let 1 2013 / Let 2 2016), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2019   Český konstruktivismus (Obrazy, sochy, grafika), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   UB 12 z našich sbírek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2020   Česká krajina ve výtvarném umění: Obrazy, sochy, kresby, grafika, Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019), Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Janez, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Umění je abstrakce (Obrazy, kresby, grafika, sochy), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Vzpomínka na UB 12, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2023   Linie!, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2024   To najlepšie zo Sovinca, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Obsese (Umělec, pracovní prostor a vnější interpretace), Yinachi, s.r.o., Praha
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
  2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 8: Koort - Maekava), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Výstava uměleckých řemesel, Výtvarná práce, 3
  1965   L´esposizione di alcune opere..., Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea
  1965   Přehlídka současné grafiky, Mladá fronta, 21.ročník, 210.číslo, 4-4
  1966   Alena Kučerová se narodila..., Plamen
  1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Grafika Aleny Kučerové, Výtvarná práce, 6
  1966   Ještě na okraj loňských výstav, Plamen, 171-172
  1966   Na okraji, Výtvarné umění, 346-353
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 1
  1967   Alena Kučerová, Výtvarná práce, 4
  1967   Hudební inspirace, Výtvarná práce, 5
  1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 10
  1968   10. března byla v Procházkově síni Domu umění v Brně..., Výtvarná práce, 2
  1968   Devět grafiček, Výtvarná práce, 4
  1968   Nová citlivost, Výtvarná práce, 5-5
  1969   2. pražský salón, Výtvarná práce, 6
  1969   Skupina Grafis, Výtvarná práce, 4-5
  1969   Touto výstavou se seznamujeme s činností skupiny Grafis,..., Grafis
  1969   V Pulitzerově galerii ve švýcarském Bernu..., Výtvarná práce, 2
  1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 6
  1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), 10.číslo, 18-24
  1973   Czech letter, Studio International, 263-268
  1979   Les premieres gravures abstraites.., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 74-75
  1980   Alena K|učerová (It is inappropriate to write...), Eleven contemporary Artists from Prague
  1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37.ročník, 1.číslo, 74-113
  1984   O současné, nebo tzv. ´nové figuraci´,..., Figurální téma v současné kresbě a grafice
  1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, 9-22
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  1985   Wystawa mojej drugiej kolekcji wpołczesnej sztuki czeskiej..., Wspołczesna sztuka czeska
  1986   Alena Kučerová, Někdo něco 3, 14-14
  1986   Již skoro čtvrt století se můžeme..., Alena Kučerová: Grafika
  1990   Letem výtvarným světem, Lidové noviny
  1991   /Prvních/ 8 z kruhu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  1991   Ze současné české grafiky, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Aesthetica, 127-163
  1992   Jozef Jankovič, Alena Kučerová, Ondřej Michálek, Jan Naš, Sovinec 1989/91
  1992 -   Československo-francouzská výstava, Sovinec 1989/91
  1993   Alena Kučerová (Anketa Výtvarného umění), Výtvarné umění, 48-48
  1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, 3-92
  1993   Žádné ženské umění neexistuje (Anketa výtvarného umění), Výtvarné umění, 42-52
  1994   Charakteristiky umělců (Alena Kučerová (1935)), Nová citlivost, 23-23
  1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, 5-19
  1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, 6-50
  1994   Příběh skupiny UB 12, UB 12, 3-18
  1995   Introduction a la gravure tchèque, Blabolilova Kucerova Michalek
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Přehlídka vyznamenaných umělců), Grapheion, 64-98
  1998   2nd International Triennial of graphic Art Inter-Kontakt-Grafik, Praha '98 (A Survey of the Triennial Winners), Grapheion, 64-98
  1998   Alena Kučerová, Grapheion, 5.číslo, 18-24
  1998   Alena Kučerová, Grapheion, 18-23
  1998   Alena Kučerová je novou nositelkou Ceny Vladimíra Boudníka..., Grapheion, 18
  1998   Při příležitosti udělení Ceny Vladimíra Boudníka hovořil s Alenou Kučerovou předseda poroty PhDr. Jan Rous, Grapheion, 5.číslo, 25-25
  1998   Reflection on the construction of graphic language, Grapheion, 4-7
  1998   Úvahy o zrození grafického jazyka, Grapheion, 4-7
  1999   Alena Kučerová chce zapomenout na všechno, co se naučila, Lidové noviny
  1999   Název ´otvory´ označuje prvotní jevovou skutečnost... / The name ´punctures´ signifies the primary phenomenal reality common..., Otvory I., Otvory II.
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2003   Lyrické bodové struktury (Alena Kučerová), Vesmír, 118
  2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře
  2004   Alena Kučerová: Retrospektiva, Týden, 11.ročník, 35.číslo, 73
  2004   Kučerová Alena, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 94-95
  2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních
  2005   Alena Kučerová, České ateliéry / Czech studios, 455-456
  2005   Alena Kučerová (1935), České ateliéry / Czech studios, 98-103
  2005   Ryzí cesta (Docela jinak) (Kniha Aleny Kučerové), Revue art, 4.číslo, 50-51
  2006   Alena Kučerová, Art & Antiques, 52-63
  2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, 13-15
  2007   Přelom roku v DU v Brně (Jednou větou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2008   Alena Kučerová (It is something of a miracle...), The Vladimír Boudník Award
  2008   Alena Kučerová (Profesor Dalibor Chatrný...), The Vladimír Boudník Award
  2008   Alena Kučerová (Alena Kučerová is the latest recipient...), The Vladimír Boudník Award
  2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, 54-59
  2009   V spektru rozmanitosti: 11+1, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2010   UB 12, Via artis, via vitae, 206-339
  2011   Moje krajina (Téma krajiny je bytostně spojené...), Alena Kučerová: Moje krajina, 2-3
  2013   Poválečné umění, Ročenka ART+, 49-52
  2015   5 Tenis, dostihy, golf, pólo (Klasika v eleganci), Sport je umění / Sport is art, 242-289
  2015   7 Plavání, veslování,vodní pólo, jachting, windsurfing (Ve vodním živlu), Sport je umění / Sport is art, 312-341
  2015   Alena Kučerová, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28.ročník, 10.číslo, 4
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2023   Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury, Art Antiques, 11.číslo, 4
  nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, 26.číslo, 9
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Alena Kučerová (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Alena Kučerová (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   UB 12 (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Alena Kučerová: Grafika, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1981   Alena Kučerová: Grafika, Sovinec (Jindřich Štreit), Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1981   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Obvodní kulturní dům v Praze 6 (OKD Praha 6), Praha
  1982   Alena Kučerová: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
  1985   Alena Kučerová: Grafika, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
  1985   Alena Kučerová: Nové listy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
  1986   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1987   Alena Kučerová: Grafika, Osvětová beseda, Libáň (Jičín)
  1987   Alena Kučerová: Tisky a plechy, Osvětová beseda, Libáň (Jičín)
  1988   Alena Kučerová: Grafika
  1990   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Via Art, Praha
  1996   Alena Kučerová: Grafika & plechy, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  1997   Krajiny Aleny Kučerové, Divadlo Labyrint, Praha
  1999   Alena Kučerová: … ze Lhoty, Galerie Pecka, Praha
  1999   Alena Kučerová: Grafika, Městské kulturní domy České Budějovice, a.s., České Budějovice (České Budějovice)
  2001   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2002   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Husitské muzeum v Táboře, Tábor (Tábor)
  2004   Alena Kučerová: Retrospektiva, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2005   Alena Kučerová: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2005   Alena Kučerová: Kaltes Wasser, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
  2006   Alena Kučerová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Alena Kučerová: Přehled / Summary (Grafiky, plechy, objekty / Prints, Metal plates, Objects), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Alena Kučerová: Laky / Enamels, Galerie Pecka, Praha
  2008   Alena Kučerová: Stručná retrospektiva (perforace, tisky a asambláže, zo zbierok Galerie Zlatá husa a Galerie Pecka), Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
  2008   Alena Kučerová: Výběr z díla, Státní okresní archiv Nymburk, Lysá nad Labem (Nymburk)
  2012   Alena Kučerová: Stočtyřicetčtyři květů a... / One hudered forty-four flowers and..., Galerie Pecka, Praha
  2014   Alena Kučerová, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2015   Alena Kučerová: Grafiky, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2015   Alena Kučerová: Postup, Společnost Topičova salonu, Praha
  2015   Alena Kučerová: Postup, Společnost Topičova salonu, Praha
  2020   Alena Kučerová: Otisky, Galerie Moderna, Praha
  2022   Alena Kučerová: die frühen und späten werke, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Alena Kučerová: Práce první a poslední, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  neuveden   Alena Kučerová: Tak lehce, Galerie Pecka, Praha
  neuveden (1988)   Alena Kučerová: Plechy - grafika (Setkání v ateliéru), Josef Chloupek, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Tvůrčí skupina UB 12
  1965   Grafika 65, František Bílek, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1966   Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
  1968   3 kunstenaars uit Praag (Grafiek en collages), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1968   Nová citlivost
  1969   Grafika tvůrčí skupiny Grafis, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
  1970   Současná československá grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
  1974   Art on Paper, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1981   Alena Kučerová: Grafika, Vladimír Kopecký: Skleněné objekty, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1982   Grafica checoslovaca
  1982   Kresba, socha, grafika, Památník národního písemnictví, Praha
  1982   Setkání
  1982   Výstava patnácti výtvarnic, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1983   Miloslav Holý: Z malířského díla, Alena Kučerová: Grafika
  1984   Contemporary Czechoslovakian Printmakers, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1988   Review and Preview: Drawings, Fiber, Paintings, Photographs & Prints, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1991   1. benefice pro Uměleckou besedu, Český fond výtvarných umění, Praha
  1991   Česko - slovensko - francouzská výstava
  1991   Gravure Tchèque au XXe siècle, Galerie Lambert-Rouland, Paříž (Paris)
  1991   Osm z Kruhu, Výtvarná společnost Kruh, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992), Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
  1994   Koně Aleny Kučerové v grafice / Vladimír Gottvald: Kresby / Dřevořezby našich osad VI / Božena Kjulleněnová: Grafika - Kresby / Boris Kjulleněn: Grafika - Kresby
  1994   UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1995   Autres regards tcheques
  1995   Setkání V / Encouter V (Rozhraní / Boundary), Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
  1996   Současný český linoryt, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
  1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Prague: Contemporary Currents in Czech Art, Lydon Fine Art, Chicago (Illinois)
  1998   Věra Janoušková: Koláže, Alena Kučerová: Grafika, plechy, Galerie U prstenu, Praha
  1999   Následují zprávy ze sportu…, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
  1999   Otvory
  1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2002   Anima & Animus (Manželské páry v generaci 60. let), Galerie Zlatá husa, Praha
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Asociace a paralely / Associations and Parallels, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Jubilanti Umělecké besedy
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
  2005   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
  2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Občanské sdružení Půda, Český Těšín (Karviná)
  2006   Amor vincit omnia
  2006   Česká grafika 60. let
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2007   Současné české umění - Generační paralely
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   V spektru rozmanitosti / In the Spectrum of Diversity
  2009   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2011   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
  2011   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Láska je slepá, sex je jinde / Love is blind, sex is elsewhere, Artinbox Gallery, Praha
  2012   Aukce výtvarného umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   Blickpunkt Abstrakt
  2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2016   UB Letadlo / Let 2, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
  2017   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
  2017   Re-konstrukce, Galerie Moderna, Praha
  2018   3 x 3, Galerie Moderna, Praha
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Byt sběratele a grafický kabinet, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
  2019   UB 12 z našich sbírek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2021   Konfrontace 1960-1970, Galerie Moderna, Praha
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2024   Byt sběratele 7+1, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Album 75
  1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění), Galerie Gema, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog), Galerie Peron, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Portus, o.s., Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Adra pro Sumatru, Adra, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce, Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Etcetera 1, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera 2½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Cesta domů, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera III½ = VI, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   V lázni I
  1962   Bez názvu
  1963   Zahrada III
  1963-64   Přiblížení X
  1964   Přiblížení IX
  1965   Čtyři figury
  1965   Disk
  1965   Disk
  1966   List pro Paříž
  1967   Nádherné úterý
  1969   16. leden 1969
  1969   Stromek
  1972   Moře č. 4
  1989   Lesní cesta
  1993   Moje louka I
  1993   Moje louka III
hand out
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Galerie Bayer & Bayer
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
  1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
  2016   Blickpunkt Abstrakt
  2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Water, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke), Bourbaki Panorama, Luzern
  1991   6 tschechische grafiker, Galerie Sochor, Hamburk (Hamburg)
  1991   Papier aus Prag: Dre Ausstellengen tschechischer Kunst
  2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2015   Josef Bolf, Vladimír Boudník, Pavel Brázda, Václav Boštík, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Robert Piesen, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Alena Kučerová, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Graphics from Czechoslovakia
  1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992), Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
objekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Disk
  1968   Ozdobný list
  1972   Přistání na moři
  1998   Letící hřebíčky
  2001   Jistý směr
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 1.ročník, 6.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Šťastný rok 1978
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Grafik aus der ČSSR
  2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Galerie Pecka - otevření nové galerie, Galerie Pecka, Praha
  2006   Pozvánka na tiskovou konferenci (Carl de Keyzer, Alena Kučerová)
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   LES (Laboratory for Education and Synergy), Fait Gallery, Brno (Brno-město)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Galerie hlavního města Prahy (Květen - srpen 2009), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   GASK - Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region (Jaro-léto / Spring-Summer 2016), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Pojď blíž / Come Closer (Bienále Ve věci umění / Matter of Art), tranzit.cz, Praha
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2024   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2023), Artantiques media, s.r.o., Praha
samizdat
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Alena Kučerová: Grafika
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Junge tschechische Graphiker
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1968   Nové věci
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
  1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník), Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Česko slovensko francouzská výstava / Exposition Franco Tcheco Slovaque, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Dotknout se zastaveného času, hunt kastner, Praha
  2023   Touching Time that Stands Still, hunt kastner, Praha
  nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2005   Alena Kučerová
  2006   Alena Kučerová
  2009   V spektru rozmanitosti: 11+1 (Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec ze sbírek Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2020   Radikální ženy, Dvorak Sec Contemporary (DSC Gallery), Praha
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Alena Kučerová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Alena Kučerová: Moje krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2016   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Eleven contemporary Artists from Prague
  1988   Contemporary Czechoslovak Prints
  1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
  1994   UB 12, Umělecká beseda, Praha
  2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2018   Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Pracuji, když se mi objeví odpověď..., UB 12
  1971   Krajina dnes II, Výtvarná práce, 1-8
  1980   I observe that..., Eleven contemporary Artists from Prague
  1993   Alena Kučerová (Anketa Výtvarného umění), Výtvarné umění, 48-48
  1994   Pan profesor Strnadel mě dokázal... (Ze vzpomínek), UB 12, 38
  1998   Při příležitosti udělení Ceny Vladimíra Boudníka hovořil s Alenou Kučerovou předseda poroty PhDr. Jan Rous, Grapheion, 5.číslo, 25-25
  2005   Děd mi říkal..., České ateliéry / Czech studios, 99
  2006   Alena Kučerová, Art & Antiques, 52-63
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Alena Kučerová, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)

Alena Kučerová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Aura, Světová literatura, 10.ročník, 5.číslo, 113-131

Alena Kučerová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Daniel Pešta: Creme de la creme, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11.ročník, 15-16.číslo, 1
  1965   Grafika 65, Výtvarná práce, 6-6
  1965   Křižovatky mladé generace, Výtvarné umění, 324-331
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 1-1
  1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12.ročník, 34.číslo, 13-13
  1967   Ilustrace mladých, Výtvarná práce, 5
  1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 2
  1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5.ročník, 8.číslo, 13-13
  1968   A l'interieur de la réalité physique, Opus International, 38-40
  1969   De Prague: Kmentova une héraldique corporelle, Les Lettres françaises, 1269.číslo, 30-31
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
  1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, 24-26
  1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, 289-294
  1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 10.ročník, 10.číslo, 5-5
  1986   Některé výstavy v říjnu, listopadu a prosinci 1985, Někdo něco 3, 67-69
  1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková
  1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 10.číslo, 5
  1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 23.číslo, 1-2
  1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 3.číslo, 5
  1990   Malý formát, Mladá fronta Dnes, 14
  1991   Kruh ve Frontě, Mladá fronta Dnes
  1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1992   Básník přírody (Životní dílo Jiřího Johna. Výstava Národní galerie v Jízdárně Pražského hradu), Večerník Praha
  1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny
  1992   Výstavy, o kterých se mluví (Via Art - grafika), Večerník Praha, 7-7
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, 39-40
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1997   Pozdě, ale přece v Berlíně, Lidové noviny, 10-10
  1998   Příroda pěkně živá (Několik pohledů na naše současné umění v Českém muzeu), 13-13
  1998   Výstava O přírodě zaujme svou pestrostí, Lidové noviny, 13-13
  1999   Duše androgyna, Cestou necestou, 241-245
  1999   Přítomnost člověka, Cestou necestou, 81-92
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2002   Cesty české grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2004   Šedesátá, Revue art, 66-70
  2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes
  2005   ...o věcech přírodních, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2006   Aukce současného umění, Revue Art, 52-54
  2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let
  2006   Nová figurace, Revue Art, 16-17
  2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, 52-55
  2009   Sbírat pro potěšení, Revue Art, 36-45
  2010   Umění pro kancelář, Galerie 36, 7-7
  2011   Kučerová a Tichý, Art + Antiques, 19
  2011   Láska je slepá, sex je jinde, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 5.číslo, 5
  2012   Výprodej Balcara, Art + Antiques, 21-21
  2018   Poválečné umění (případová studie), Ročenka ART+, 25-28
  2019   Mančuška malířem (1), Art + Antiques, 11.číslo, 15-15
  2021   Poválečné umění, Ročenka ART+, 16-20
  nedat   Blabolilová vystavuje ve veselské Galerii Ve Dvoře, periodikum
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Výstava Tvůrčí skupiny UB 12
  2006   Daniel Pešta: Crème de la crème, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987/10/12   Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství, 1.ročník, 5.číslo
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno (2013)   PF 2014 - Galerie U Betlémské kaple Vám přeje vše nejlepší do nového roku..., Galerie U Betlémské kaple, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Alena Kučerová

instituce, obec  
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Národní galerie v Praze, Praha

Alena Kučerová

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1965   Biennale des Jeunes Paříž, mention d'honneur
1967   Cena Svazu československých spisovatelů
1967   Premio internazionale Biella per l´incisione
1968   Cena mezinárodního bienále mladých, Bratislava
1997   Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik