Ladislav Daněk

* 9. 1. 1958, Přerov (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
historik umění, kreslíř, malíř, kurátor

 

šifra: LaD, ld
národnost: česká
pohlaví: muž

Ladislav Daněk
Bez názvu
1979
malba
kvaš, papír
292 x 210 mm
Ladislav Daněk
Bez názvu
1983
kresba
grafit, papír
297 x 210 mm
Ladislav Daněk
Bez názvu
1983
kresba
akvarelová pastelka, grafit, papír
297 x 210 mm
Ladislav Daněk
Bez názvu
1984/04/17
kresba
grafit, papír, tempera
297 x 210 mm
Ladislav Daněk
Bez názvu
1984/04/17
kresba
papír, pastelka, tempera
297 x 210 mm
Ladislav Daněk
Bez názvu
1989
kombinovaná technika
pálení, papír, popel
297 x 210 mm

heslo:
Narozen 9. ledna 1958 v Přerově. Malíř, kreslíř, kurátor, výtvarný teoretik a bibliograf.. Studia: Gymnázium v Přerově (1973–1977), Lidová škola v Olomouci, výtvarný obor (1973–1977), Pedagogická a Filozofické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor jazyk český – výtvarná výchova (1977–1979), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor teorie a dějiny výtvarných umění (1999–2009). Samostatně vystavuje od roku 1983 (Česká republika, Švýcarsko), společně od roku 1979 (Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Nizozemí, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Polsko, USA). Zastoupení ve veřejných sbírkách: Národní galerii v Praze – sbírka Jiřího Valocha, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Východočeská galerie v Pardubicích, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Statutární město Olomouc. Zastoupení v soukromých sbírkách: Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Německo, Belgie, Francie, Itálie, USA. V letech 1991–1998 byl členem Spolku olomouckých výtvarníků a v letech 1997–2005 olomoucké sekce Klubu konkretistů 2. V 80. letech byl zaměstnán v různých dělnických profesích. Od roku 1990 je zaměstnán jako odborný pracovník v Muzeu umění Olomouc. Doposud se podílel na realizaci více jak 90 monografických i kolektivních výstav a je autorem či spoluautorem více jak 50 katalogů a odborných publikací. Od roku 1977 žije a působí v Olomouci.
Lit.: Boháčová, Yvonna: Daněk, Ladislav. Nová encyklopedie českého výtvarného umění A-M. Praha, Academia 1995, s. 249. – Ladislav Daněk. Obrazy 1989-95. [Katalog výstavy.] Text Jiří Valoch. Praha - Brno - Olomouc, Galerie JNJ - Dům umění - Galerie Caesar 1995. – Kozelka, Milan (ed.): Vertikální nostalgie. Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti. Olomouc, Votobia 2002, s. 116-120. – Andres, Jan: Tři zdroje a tři součásti geometrizujících vizí Ladislava Daňka. Umělec, 2004, č. 4, s. 16-19. – Ladislav Daněk. Rýsované kresby. [Katalog výstavy.] Text Jiří Valoch. Zlín, Studio 6.15 2006. – Ladislav Daněk. Kresby 1979-2006. [Katalog výstavy.] Text Ludvík Ševeček, Jan Andres, Ladislav Daněk. Zlín,Krajská galerie výtvarného umění 2007. – Platovská, Marie - Švácha, Rostislav (eds.): Dějiny českého výtvarného umění [VI/2], 1958–2000. Praha, Academia 2007, s. 575, 592, 593, 717.