Jiří Lindovský

* 25. 4. 1948, Mankovice (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
grafik, malíř, pedagog, ilustrátor, kurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: jiri-lindovsky.info

Jiří Lindovský
Velká police
2010
sítotisk
papír
700 x 500
Jiří Lindovský
Malá police
2009
sítotisk
papír
420 x 300
Jiří Lindovský
bez názvu (Sedící akt)
1973
malba
papír, tempera
705 x 510, 495 x 365
Jiří Lindovský
bez názvu (Letadlo nad městem)
1969
malba
barevné papíry, koláž, papír, tempera
835 x 590
Jiří Lindovský
bez názvu (Letadla - ptáci)
1990
kresba
papír, suchý pastel, tužka, uhel
622 x 450, 560 x 400
Jiří Lindovský
bez názvu (studie k Lidovým zátiším)
1972
malba
koláž, papír, tempera, tužka
705 x 510, 395 x 397

heslo:
Absolvent Školy uměleckých řemesel v Brně (1963-1967) a Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Ladislava Čepeláka (1970-1975). V letech 1990-1992 učil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a od roku 1992 působí na pražské Akademii výtvarných umění, kde vede ateliér speciální grafiky. Lindovský je technooptimista. Technika, kterou chápe jako neodmyslitelnou součást civilizace, představuje jeden z primárních inspiračních zdrojů jeho tvorby. Patrné je to již v jeho ranných pracích, reflektujících moderní komunikační prostředky, zejména film a televizi. V roce 1978 vytváří cyklus Přístrojů, kterým započalo období, charakteristické subtilním rukopisem hustých rýsovaných lineárních sítí, prostupovanou více či méně zřetelnými detaily. Na přelomu 70. a 80. let umělce mimo jiné fascinuje proces materiálového žhavení, který zdůrazňuje reflexními barvami (Žhavící tělesa, 1978-1979, Mikrovlákna, 1980-1981). V 80. letech také studuje konstruktivní vlastnosti organických (rostlinných i živočišných) organismů. Zájem o prostorové vztahy jej po roce 1990 dovedl k práci s průsvitnými materiály (pauzovací papír) a fóliemi, ze kterých vytváří asambláže, často kombinující malbu s kresbou. Příznačným symbolem, jenž je mu syntézou technického konstruktu a živého organismu a který figuruje v mnoha jeho pracech, je letadlo. Letící stroj chápe jako živoucí systém, propojený nejen technickými součástmi, ale i organickými a energetickými vazbami (Elektromotor, 1992, Letadlo, 1994).
JP (Jakub Potůček, Muzeum umění Olomouc, 2008)

poznámka:
2007 - jmenován profesorem