Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001

termín: 2001/09/17 - 2001/10/14
instituce: Obecní galerie Beseda
typ výstavy: kolektivní