Jiří Tomáš Kotalík

* 14. 2. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
2. 7. 2020, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historik umění, pedagog

 

šifra: JTK
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Kotalík se narodil 14. února 1951. Jeho otcem byl Jiří Kotalík, historik umění, člen Skupiny 42 a odborník na moderní umění, který byl v letech 1967 až 1990 ředitelem Národní galerie v Praze. Od něj již v raném věku podědil zájem o historii výtvarného umění.
Studoval dějiny umění a historii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté pracoval v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody. Na Škole architektury Akademie výtvarných umění začal externě přednášet v roce 1980, od 1. ledna 1984 byl asistentem katedry dějin umění.
Vedle výuky dějin umění a architektury na AVU na sebe upozornil jako kurátor a organizátor nejrůznějších kulturních podniků již v době normalizace. V roce 1981 pomáhal uspořádat legendární výstavu Malostranské dvorky. Mladí umělci tehdy instalovali svá díla přímo ve dvorcích Malé Strany. Ideologicky nezatížené hravé pojetí akce tehdy vyvolalo nebývalý zájem veřejnosti.
Ve stejné době se Kotalík zasadil o záchranu kubistického kiosku ve Vrchlického sadech u pražského hlavního nádraží. Drobná stavba, jejímž autorem je pravděpodobně Pavel Janák, byla v roce 1980 určena k demolici. Kotalík pomohl stavbu nejen administrativně zachránit, ale se skupinou přátel ji i zrenovoval.
Po roce 1989 se Jiří T. Kotalík naplno zapojil do organizování kulturního života. Byl členem vědecké rady Národního památkového ústavu (NPÚ), rady ministra kultury pro vědu a vývoj, exekutivního výboru Národního komitétu ICOMOS a mnohých dalších.
V 90. letech pomáhal znovuobnovovat Spolek výtvarných umělců Mánes a opakovaně mu předsedal. Stal se jedním z kurátorů rozsáhlého projektu Deset století architektury. V letech 2003 a 2004 byl ředitelem NPÚ. Spolu s architektem Davidem Vávrou vydal úspěšné knihy Obrazy z dějin české architektury (2003) a Drobné perly české architektury (2012).
O Kotalíkově nadšení pro architekturu svědčily jeho komentované prohlídky či exkurze, které byly proslulé a pro jejich účastníky nezapomenutelné. Za celoživotní dílo a šíření dobrého jména české vědy dostal Kotalík v roce 2018 medaili Josefa Hlávky.
novinky.cz, Zemřel historik umění Jiří T. Kotalík, 2. 7. 2020

poznámka:
Doc., PhDr., CSc., historik umění, práce z oboru, práce o stavební vývoji Prahy, katalogy k výstavám,
předseda akademického senátu AVU