Jiří Tomáš Kotalík

* 14. 2. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 2. 7. 2020, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění

 

šifra: JTK
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn99240000502
WIKIDATA: Q12025547
VIAF: 88600189

Jiří Tomáš Kotalík
Pf '84
1983
digitální tisk
papír
209 x 148
Jiří Tomáš Kotalík
PF 1996
1995
digitální tisk
papír
72 x 84
Jiří Tomáš Kotalík
Všechno nejlepší
nedatováno
koláž
papír
66 x 123
 

poznámka:
Doc., PhDr., CSc., historik umění, práce z oboru, práce o stavební vývoji Prahy, katalogy k výstavám,
předseda akademického senátu AVU

Jiří Tomáš Kotalík

Kotalík se narodil 14. února 1951. Jeho otcem byl Jiří Kotalík, historik umění, člen Skupiny 42 a odborník na moderní umění, který byl v letech 1967 až 1990 ředitelem Národní galerie v Praze. Od něj již v raném věku podědil zájem o historii výtvarného umění.
Studoval dějiny umění a historii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté pracoval v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody. Na Škole architektury Akademie výtvarných umění začal externě přednášet v roce 1980, od 1. ledna 1984 byl asistentem katedry dějin umění.
Vedle výuky dějin umění a architektury na AVU na sebe upozornil jako kurátor a organizátor nejrůznějších kulturních podniků již v době normalizace. V roce 1981 pomáhal uspořádat legendární výstavu Malostranské dvorky. Mladí umělci tehdy instalovali svá díla přímo ve dvorcích Malé Strany. Ideologicky nezatížené hravé pojetí akce tehdy vyvolalo nebývalý zájem veřejnosti.
Ve stejné době se Kotalík zasadil o záchranu kubistického kiosku ve Vrchlického sadech u pražského hlavního nádraží. Drobná stavba, jejímž autorem je pravděpodobně Pavel Janák, byla v roce 1980 určena k demolici. Kotalík pomohl stavbu nejen administrativně zachránit, ale se skupinou přátel ji i zrenovoval.
Po roce 1989 se Jiří T. Kotalík naplno zapojil do organizování kulturního života. Byl členem vědecké rady Národního památkového ústavu (NPÚ), rady ministra kultury pro vědu a vývoj, exekutivního výboru Národního komitétu ICOMOS a mnohých dalších.
V 90. letech pomáhal znovuobnovovat Spolek výtvarných umělců Mánes a opakovaně mu předsedal. Stal se jedním z kurátorů rozsáhlého projektu Deset století architektury. V letech 2003 a 2004 byl ředitelem NPÚ. Spolu s architektem Davidem Vávrou vydal úspěšné knihy Obrazy z dějin české architektury (2003) a Drobné perly české architektury (2012).
O Kotalíkově nadšení pro architekturu svědčily jeho komentované prohlídky či exkurze, které byly proslulé a pro jejich účastníky nezapomenutelné. Za celoživotní dílo a šíření dobrého jména české vědy dostal Kotalík v roce 2018 medaili Josefa Hlávky.
novinky.cz, Zemřel historik umění Jiří T. Kotalík, 2. 7. 2020

Jiří Tomáš Kotalík

 

Jiří Tomáš Kotalík

Jiří Tomáš Kotalík
Pf '84
1983
digitální tisk
papír
209 x 148
Jiří Tomáš Kotalík
PF 1996
1995
digitální tisk
papír
72 x 84
Jiří Tomáš Kotalík
Všechno nejlepší
nedatováno
koláž
papír
66 x 123
 

Jiří Tomáš Kotalík

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění a historie

Jiří Tomáš Kotalík

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4

Jiří Tomáš Kotalík

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Akademie 1800-1888, *

Jiří Tomáš Kotalík

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2002/04/09 -   Česká architektura 1989-1999. Očima kritiků, Muzeum Polička, Polička (Svitavy)
2004/10/06 - 2004/10/06   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2004/10/06 - 2004/10/06   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2004/10/06 - 2004/10/31   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Trialog, Brno (Brno-město)
2004/11/08 - 2004/11/28   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
akce
termín   název výstavy, místo konání
2000/12/02   3. výroční setkání ArtForum 2000: Dokáže umění a internet opět pomoci?, Národní divadlo, Praha
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2000/10/16   Architektura & historické město, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2003/04/16   Aukce vybraných prací (Chvála bláznivosti III), Galerie Millennium, Praha
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2009/10/09 - 2009/10/16   4+4 dny v pohybu / 14. ročník mezinárodního divadelního festivalu
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/05/30   Jiří T. Kotalík: Procházka, architektonické zajímavosti a kuriozity Nového města pražského, od Karla IV. k dnešku, Dům Jungmannova 21, Praha
tisková konference
termín   název výstavy, místo konání
2000/06/06   Protestní tisková konference proti přestavbě Bruselské restaurace EXPO 58, Národní technické muzeum, Praha

Jiří Tomáš Kotalík

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Místo pro člověka, Trialog, Brno (Brno-město)
  2009   4+4 dny v pohybu (We want program)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Jiří Kotalík: František Jiroudek..., Výtvarná práce, 4
  1989   Slavnost barvy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 5.číslo, 5
  2021   Rozhovor o památkové péči z roku 1995, Modestia est signum sapientiae, 174-183
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jiří T. Kotalík (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   ArtForum 2000: Dokáže umění a internet opět pomoci? (3. výroční setkání), Národní divadlo, Praha
  2002   Česká architektura 1989-1999. Očima kritiků, Česká inspirace, Litomyšl (Svitavy)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Výtvarné umění v Odeonu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2020   doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Pf '84
  1995   PF 1996
  nedatováno   Všechno nejlepší
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Protestní tisková konference proti přestavbě Bruselské restaurace EXPO 58, Národní technické muzeum, Praha
  2006   23 05 19.00 Projektil architekti, 25 05 19.00 Martin Rajniš: Stavba a právo na vzpouru, 29 05 19:00 Zdeněk Fránek, 30 05 16:00 Jiří T Kotalík: Procházka, architektonické zajímavosti a kuriozity Nového Města pražského od Karla IV k dnešku
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Festival 4+4 dny v pohybu
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   4+4 dny v pohybu (14. ročník mezinárodního divadelního festivalu)

Jiří Tomáš Kotalík

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Obrazy z dějin české architektury, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2007   Broumovská skupina kostelů (průvodce školou českého baroka v kraji pískovcových skal), Modrý anděl, Verneřovice
  2010   Josef Gočár, Nakladatelství Titanic, Praha 5
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Stavební podnikání Buqoyů v 17. a 18. století (k dejinám barokní architektury v jižních Čechách), Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Jiří Tomáš Kotalík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Nové obrazy a kresby Františka Grosse, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1956   Jiří Horník: Obrazy a kresby 1943 - 1956, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Václav Koutský: Obrazy z let 1943 - 1957, Český fond výtvarných umění, Praha
  1979   Tomáš Tichý, Divadlo v Nerudovce, Praha
  1980   Alfons Mucha 1860 - 1939, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1982   Miloslav Holý: Z malířského díla (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35.výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Theodor Pištěk: Obrazy, kresby, film, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev, Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Fotografie a audiovizuální tvorba (Zásadní přínos Československa k rozvoji moderní fotografie v díle Josefa Svobody), Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Zdenka Marie Nováková, Okresní galerie výtvarného umění, Most (Most)
  1990   Romana Králová, Unie výtvarných umělců, Praha
  1990   Vojtěch Adamec, Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Arnošt Chabera
  1995   Andrea Forsterová
  1995   Ellen Jilemnická: Sochy
  1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
  1996   Josef Liesler: Grafika malba
  1997   František Hodonský: Malba - grafika, PAF agency s. r. o., Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1997   Jiří Kaloč, Galerie Ještěr, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1964-1997, Galerie Ještěr, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1997   Jiří Sozanský: Art in extreme situations, Nadace Symposion, Praha
  1997   Mánes Josefu Lieslerovi (K 85. narozeninám), Galerie Ještěr, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1997   Oldřich Kulhánek: Grafika
  1997   Roman Brichcín: Obrazy / Paintings, Galerie Franze Kafky, Praha
  1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
  1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Petr Řehoř: Příběhy Písmen / Signs' Stories
  1999   Aleš Ogoun: Tvorba z let 1982–1998, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  1999   Jaroslav Fragner: Náčrty a plány, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  1999   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace (Toward the sources of inspiration), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Vladimír Preclík, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2000   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landscape - Architecture - Design, Obec architektů, Praha
  2001   Ellen Jilemnická: Sochy - dvojice
  2001   Roman Brichcín: Obrazy
  2005   Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2005   Téma Job (Z díla Jiřího Sozanského), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Jiří Sozanský, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006, Nadace Symposion, Praha
  2008   Vladimír Preclík: Dar Královéhradeckému kraji, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   František Hodonský: Lužní formy / Floodplain forms, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
  2009   Marius Kotrba: Hledání rovnováhy, Společnost Topičova salonu, Praha
  2010   Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven, Nadace Symposion, Praha
  2010   Václav Špale: Rekognoskace / Roconnaissance (Výběr tvorby z posledních dvaceti let / Selected work from the last twenty years), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2011   Ellen Jilemnická: Kamenné sochy
  2011   Jaroslav Kopáč 1904-1949: Kresby, obrazy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy, kresby, grafiky, plastiky / Paintings, Drawings, Graphics, Sculptures), Nadace Symposion, Praha
  2011   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II / Landscape - Architecture - Design II, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2012   František Janula: Hledač v čase, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2013   Jaroslav Kopáč 1904-1949: Kresby, obrazy
  2013   Jiří Sozanský: Zóna, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwela, Nadace Symposion, Praha
  2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations, Nadace Symposion, Praha
  2015   Petr Johanus: Dřevěné objekty & asambláže, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Stanislav Tůma: A Different View / Jiný pohled, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2017   Pavel Holas (1968-2015)
  2018   Arnošt Paderlík: Retrospektiva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  nedatováno   Andrea Forsterová: Obrazy
  nedatováno   Jiří Šorm
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
  1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
  1982   Dvorky 81 (Sochy a objekty na malostranských dvorcích)
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha)), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění, Severomoravský KV SSM (Severomoravský krajský výbor Socialistického svazu mládeže), Ostrava (Ostrava-město)
  1987   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, The Tokyo Shimbun, Tokio (Tokyo)
  1987   Vojtěch Adamec, Ivan Komárek, Romana Králová, Aleš Ogoun, Kateřina Opltová, Martin Pokorný, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Mladí Janu Bauchovi, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Cubismo en Praga (Obras de la Galerie nacional), Museu Picasso de Barcelona, Barcelona
  1990   Impressionismo in Europa, Nuova Alfa Editoriale, Boloňa (Bologna)
  1990   Rostislava Fečová: Textil, Jiří Kornatovský: Obrazy
  1992   Barok a dnešek, Nadace Symposion, Praha
  1992   Baroque and the Present, Nadace Symposion, Praha
  1992   Das Barock und die Gegenwart
  1992   Našim ženám / To our women
  1994   Otevřený dialog / Open Dialogue / Offener Dialog / Le dialogue ouvert (III. mezinárodní výtvarné sympozium / III. International Art Symposium), Nadace Symposion, Praha
  1995   Česká architektura 1945–1995 / Czech Architecture 1945–1995, Obec architektů, Praha
  1995   Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution (Tšekkiläistä nykytaidetta / Contemporary Czech Art), Oulun taidemuseo, Oulu
  1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1998   Cargo (Atelier Sopko - Atelier Skrepl), Akademie výtvarných umění, Praha
  1998   Diplomanti AVU 1998, Akademie výtvarných umění, Praha
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  1999   Diplomanti AVU 1999, Akademie výtvarných umění, Praha
  1999   Jiří Kolář - Běla Kolářová (U příležitosti 85. narozenin umělce), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1999   Julius Mařák a jeho žáci, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Tvář naší země (Krajina domova)
  2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   AVU 18
  2008   Diplomanti AVU 2008, Akademie výtvarných umění, Praha
  2008   Jilemničtí
  2008   Koloseum - Vítězové a poražení / The Colosseum - The Victors and the Vanquished, Nadace Symposion, Praha
  2009   Connections 2009 (Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika), Agency Prague Cherry, spol. s.r.o., Líšnice (Praha-západ)
  2009   Kupka Nepraš: Setkání v architektuře, Národní technické muzeum, Praha
  2010   Emil Přikryl a jeho škola, Česká komora architektů, Praha
  2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2010   Katalog Veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni 2009, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Ekecheiriá (Vzpomínky na Olympii. Pocta olympijské tradici / Recollections of Olympia. A tribute to olympic traditions), Nadace Symposion, Praha
  2012   Obrazy, sochy, kresby, grafika, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
  2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Vanity Fair (Diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 / Academy of Fine Arts in Prague Graduates 2016), Akademie výtvarných umění, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Otakar Nejedlý, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Umělecké památky Prahy (Malá Strana), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Kniha o Bubenči, Městská část Praha 6, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2008   Gabriel Urbánek: Obrazy, sochy
  2008   Xénia Hoffmeisterová, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
  2009   Kupka (Čech - Francouz - Evropan / Tchèque - Français - Européen / Czech - Frenchman - European), Královéhradecký kraj
  2010   Josef Gočár, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
  2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Drobné perly české architektury, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2013   Karel Prager (Lidé si na nové věci teprve musí zvyknout), Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2015   Karel Souček: Život v obrazech / Obrazy života, Halda, z.s., Kladno (Kladno)
  2015   Legiobanka, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Sborník z konference František Kupka, Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Kniha o Antonínu Hudečkovi (Život (Recenze)), Život, 90-93
  1955   Obrazy Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 4
  1959   Výstavní činnost SČSVU, Výtvarná práce, 1-3
  1968   Diskuse (Na závěr rozpravy), Výtvarná práce, 8
  1984   Česká krajina (K výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze), Výtvarná kultura, 8-16
  1989   „Tolerance“, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 24.číslo, 3
  1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo
  1993   Otakar Švec 23.11.1892 - 4.4.1955, Raut, 70
  1993   Tři v Galerii K, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1995   Malostranské dvorky, Výtvarné umění, 108-113
  1995   Nuorten tšekkiläisten taiteilijoiden näyttely Suomessa / Exhibition of Young Czech Artists in Finland, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 19-30
  1995   V běhu času, Styl, 3-11
  1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1996   Prostor, architektura, výtvarné umění - Ostrava 1983 (Vzpomínka na neuskutečněnou výstavu), Výtvarné umění, 37-39
  1997   Umění a veřejný prostor Prahy - staré tradice a nové možnosti / Art and Prague´s space - old traditions and new dimensions, Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, 15-20
  1998   Zůstávám optimistou (Několik slov o stavebních památkách, venkovských zejména), Umění a řemesla, 5-6
  1999   Architekti Mánesa a jejich hosté, Fórum architektury & stavitelství, 7-7
  1999   Na okraji ankety (Co soudíte o umění J. Navrátila? Jak dobře znáte umění J. Navrátila? Co pro vás jako umělce Navrátilovo dílo znamená?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1999   Okouzlení architekturou / Enchanted by Architecture, Jaroslav Fragner: Náčrty a plány, 8-15
  2000   Dámy a pánové, (...) vítejte na půdě Akademie výtvarných umění..., České umění 1939-1999, 6-6
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové II., Listy S.V.U. Mánes, 20-26
  2001   Arnošt Paderlík, Listy S.V.U. Mánes, 16
  2001   Deset století architektury, Listy S.V.U. Mánes, 20-21
  2002   Mánes ve mlýnici, Listy S.V.U. Mánes, 6-7
  2002   Na okraj sborníku sympozia o Mikuláši Medkovi, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, 9-10
  2004   Haškův pomník od Karla Nepraše, Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, 52
  2004   Kupka - Nepraš, dialog v architektuře, Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, 3-5
  2004   Za nejmarkantnější rekonstrukční zásah..., Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, 38
  2004   Zdeněk Lhoták, Distorze, Listy S.V.U. Mánes, 9
  2005   Jiří Sozanský, České ateliéry / Czech studios, 468-470
  2005   Jiří Sozanský (1946), České ateliéry / Czech studios, 176-181
  2005   Proměny Xenie Hoffmeisterové, Listy S.V.U. Mánes, 15-16
  2006   Akademie výtvarných umění a náboženská malba v letech 1870-1910 (Úpadek církevního umění v Čechách), Neklidem k Bohu, 195-228
  2006   Jak je na tom pomník? (Anketa), Revue Art, 2-7
  2007   Mánes Mánesu, výstava k 120. výročí založení S.V.U. Mánes, Listy S.V.U. Mánes, 8-11
  2008   Anna Suchardová - Podzemná (Výběr z díla - obrazy, kresby, známková tvorba - Ke 100. výročí narození v roce 2009), Listy S.V.U. Mánes, 9-10
  2008   Gabriel Urbánek, obrazy, sochy, Listy S.V.U. Mánes, 17-18
  2008   Jubilanti Mánesa 2008, Listy S.V.U. Mánes, 6-7
  2008   Poslední rozloučení s Vladimírem Preclíkem, Listy S.V.U. Mánes, 2-3
  2008   Vladimír Preclík - život a dílo, Vladimír Preclík
  2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 2-3
  2009   Proč byl Kupka světový?, Kupka, 59-60
  2011   Jaroslav Kopáč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 10.číslo, 5
  2015   František Dvořák, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 42-44
  2017   „Mucha si přál, aby pavilon stál v dominantní poloze nad Prahou,“ říká Jiří T. Kotalík, Radniční noviny, 26.ročník, 4.číslo, 11-11
  2019   Ateliéry Oldřicha Smutného a Vladimíra Tesaře, 220 míst AVU, 91
  2019   Budova moderní galerie, 220 míst AVU, 104
  2019   Budova školy architektury, 220 míst AVU, 64
  2019   Busta Jana Kotěry od Bohumila Kafky, 220 míst AVU, 65
  2019   Busta Otakara Španiela od Oskara Kozáka, 220 míst AVU, 24
  2019   Hlávkův most, 220 míst AVU, 256
  2019   Holešovický hřbitov, 220 míst AVU, 239
  2019   Hotel Splendid, 220 míst AVU, 77
  2019   Hynaisova škola, 220 míst AVU, 26
  2019   Krucifix Josefa Václava Myslbeka, 220 míst AVU, 30-31
  2019   Pamětní deska Josefa Hlávky, 220 míst AVU, 105
  2019   Pracovna Jana Štursy, 220 míst AVU, 42-43
  2019   Pracovna rektora, 220 míst AVU, 23
  2019   Přednášková místnost č.6, 220 míst AVU, 28
  2019   Rok Orwella Jiřího Sozanského, 220 míst AVU, 230-231
  2019   Socha Oddanost od Josefa Václava Myslbeka, 220 míst AVU, 35
  2019   Sousoší Humanita a práce od Jana Štursy, 220 míst AVU, 261
  2019   Vinárna u Koštýře, 220 míst AVU, 70
  2019   Výstava diplomantů v Pyramidě, 220 míst AVU, 123
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Hlavní budova AVU
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy / paintings, grafiky / graphics, plastiky / sculptures), Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy, kresby, grafiky, plastiky / Paintings, drawings, graphics, sculptures), Muzeum hlavního města Prahy, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Deset století architektury, Správa Pražského hradu, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Sochy pro Hradec Králové 2010, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Vojtěch Adamec: Dílo, Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem - Vrch Gotthard, Hořice (Jičín)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Jiří Kolář, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1998   Josef Mařatka: Pomníky a portréty v 1. Čs. republice, Galerie Miro, Praha
  2014   František Janula: Hostinato rigore
  2018   Jiří Kaloč: Vegetace 1992-93, výstava jednoho obrazu / Vegetation 1992-93, an exhibition of one image, Sdružení BJORK
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003/09   Josef Liesler: Obrazy, grafika (Klicperovo divadlo Hradec Králové 12.9. - 24.10.2003)
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   malíř Vilém Plocek, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.), 20.ročník, 1-2.číslo, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1998   Listy S.V.U. Mánes, 2.ročník, 2-3.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  nedat   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu), Národní galerie v Praze, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Vladimír Preclík (Slavnostní odhalení bronzové plastiky Rozkvět vzdělanosti), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Jiří Sozanský …
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro
  1999   K pramenům inspirace (Jiří Sozanský - Kresby a grafika - 1970 - 1997)
  1999   K pramenům inspirace (Kresebné a grafické dílo Jiřího Sozanského)

Jiří Tomáš Kotalík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Jiří Tomáš Kotalík

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1979/03/29 - 1979/05/01   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Galerie Václava Špály, Praha
1979/09   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Zvonařství Manoušek, Praha
1980/10 - 1980/11   Alfons Mucha 1860 - 1939, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/01/24 - 1989/02/26   Zdenka Marie Nováková: Malířská a architektonická tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/04/06 - 1989/04/30   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, architektura, Okresní galerie výtvarného umění, Most (Most)
1989/05/11 - 1989/06/04   František Kupka: Výběr z díla - 5. výstava cyklu pracovních výstav ze sbírek moderního umění NG - obrazy určené pro Veletržní palác, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/11/02 - 1989/11/29   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/09/09 - 1997/10/05   Mánes Josefu Lieslerovi, Mánes, Praha
1998/03/16 - 1998/04/11   Petr Řehoř: Příběhy písmen, Mánes, Praha
1998/05/21 - 1998/06/21   Petr Řehoř: Příběhy písmen, Dům umění, Opava (Opava)
1999/01/26 - 1999/04/25   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration, E galerie, Žirovnice (Pelhřimov)
2001/06/20 - 2001/09/09   Bedřich Stefan: Komorní dílo / Intimate Work, Galerie Millennium, Praha
2005/04/04 - 2005/05/01   Jiří Sozanský: Z prachu a popele, Staroměstská radnice, Praha
2005/04/23 - 2005/05/01   Jiří Sozanský: Zóna, Mánes, Praha
2007/09/05 - 2007/09/29   Josef Liesler: Obrazy, objekty, grafika, Galerie Diamant, Praha
2009/10/22 - 2009/11/22   Jiří Sozanský: Sutiny, Obecní dům, Praha
2010/08/13 - 2010/10/17   Václav Špale: Rekognoskace / výběr tvorby z posledních dvaceti let, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2010/09/02 - 2010/09/21   Michal Singer: Koupání v kopačkách, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/04 - 2010/11/30   Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven, Muzeum policie České republiky, Praha
2011/05/03 - 2011/05/29   Jaroslav Kopáč (1904–1949): Obrazy a kresby, Galerie Diamant, Praha
2014/10/22 - 2015/02/08   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwella, Veletržní palác, Praha
2015/05/09 - 2015/10/25   Jiří Sozanský: Mezní situace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/28 - 2018/11/18   Arnošt Paderlík: Retrospektiva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2018/10/10 - 2018/10/28   Petr Řehoř: Fragmenty, Galerie Nová síň, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1956/12/14 - 1957/01/29   Zátiší v české malbě XX. století, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1981/12/18 - 1982/03/07   Alfons Mucha och Tjeckisk Art Nouveau / Alfons Mucha and Czech Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
1987/07/23 - 1987/08/30   Vojtěch Adamec, Ivan Komárek, Romana Králová, Aleš Ogoun, Kateřina Opltová, Martin Pokorný, Galerie U Řečických, Praha
1989/01/31 - 1989/03/12   Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
1997/07/31 - 1997/09/31   Umělecký spolek Mánes, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1999/11/11 - 1999/12/04   Obraz, socha a svět, Mánes, Praha
2000/08/18 - 2000/10/29   Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění 1800-2000, Valdštejnská jízdárna, Praha
2000/11/23 - 2000/12/16   Práce s tělem - trojí verze zápasu, Mánes, Praha
2008   Koloseum - Vítězové a poražení, Mánes, Praha
2008/06/20 - 2008/07/31   Diplomanti AVU 2008, Veletržní palác, Praha
2009/05/06 - 2009/06/12   Connections 2009, Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika, Mánes, Praha
2011/03/10 - 2011/03/28   Jitka Nesnídalová, Marek Slavík, Jiří Houska, Jaroslav Javůrek, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/29 - 2012/07/29   Česká výtvarná moderna (ze sbírky Kooperativy, a.s.), Galerie Diamant, Praha
2012/06/01 - 2012/07/29   S.V.U. Mánes 1900-1947: Podíl Spolku na formování české moderní kultury, Galerie Diamant, Praha
2012/06/08 - 2012/09/09   Ekecheiriá: Vzpomínky na Olympii. Pocta olympijské tradici, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
2013/06/05 - 2013/07/28   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Diamant, Praha

Jiří Tomáš Kotalík

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1962/12/18 - 1963/01/13   Karel Šourek, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/11/28 - 1977/12/09   Tomáš Tichý: Dřevěné sochy, reliéfy, kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1984/01/20 - 1984/02/03   Václav Malina: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1987/07/11 - 1987/08/02   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, architektura, Výstavní síň Malá skála, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
1989/01/24 - 1989/02/26   Zdenka Marie Nováková: Malířská a architektonická tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/04/06 - 1989/04/30   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, architektura, Okresní galerie výtvarného umění, Most (Most)
1991/06/27 - 1991/07/28   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1991/10/04 - 1991/10/18   Arnošt Chabera: Obrazy, Galerie Platýz, Praha
1996/08/10 - 1996/09/29   Jiří Sozanský: Pocta Sarajevu, část I., Galerie české kultury - Galerie A, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/09/09 - 1997/10/05   Mánes Josefu Lieslerovi, Mánes, Praha
1998/03/04 - 1998/03/29   Bad Boss recent works by Jan Mladovsky, JNJ Galerie, Praha
1998/03/16 - 1998/04/11   Petr Řehoř: Příběhy písmen, Mánes, Praha
1998/05/21 - 1998/06/21   Petr Řehoř: Příběhy písmen, Dům umění, Opava (Opava)
1998/05/29 - 1998/06/30   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design, Zámek Lednice, Lednice (Břeclav)
1998/10/26 - 1998/11/22   Josef Mařatka: Pomníky a portréty v 1. Čs. republice, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1999/04/24 - 1999/07/06   Aleš Ogoun: Bilance 1982 - 1998, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2000/06/24 - 2000/09/02   Čestmír Suška: Sochy, Galerie Půda, Lomnice nad Popelkou (Semily)
2000/08/11 - 2000/09/02   Václav Fiala: Sochy v roce draka, Mánes, Praha
2000/08/30 - 2000/09/20   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landcape - Architectures - Design, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/04/12 - 2001/05/05   Arnošt Paderlík, Mánes, Praha
2001/06/20 - 2001/09/09   Bedřich Stefan: Komorní dílo / Intimate Work, Galerie Millennium, Praha
2002/04/04 - 2002/04/21   Luboš Plný: Zuby jsou bezvadný, ale dásně budou muset ven / The teeth are fine, but the gums will have to come out, Galerie Millennium, Praha
2003/09/03 - 2003/09/28   Stanislav Tůma: Pražské podhradí, Galerie Millennium, Praha
2003/09/18 - 2004/06   Jiří Sozanský: Karlín - Zóna A, Praha - Karlín, Praha
2004/03/16 - 2004/04/20   Zdeněk Lhoták: Distorze, Masarykův kulturní dům Mělník, Mělník (Mělník)
2004/09/14 - 2004/10/10   Vzpomínka na Jiřího Seiferta, Galerie Diamant, Praha
2004/10/26 - 2004/11/21   Václav Turek (1924 - 1988): Výbor z díla, Obecní galerie Beseda, Praha
2005/04/05 - 2005/04/30   Xénia Hoffmeisterová: Proměny, Galerie Diamant, Praha
2005/12/06 - 2006/01/08   Václav Špale: Dočesná, Práce z roku 2005, Galerie Diamant, Praha
2006/05/10 - 2006/10/31   Jiří Sozanský: Obrazy a sochy, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2007/09/05 - 2007/09/29   Josef Liesler: Obrazy, objekty, grafika, Galerie Diamant, Praha
2008/03/06 - 2008/04/04   Anna Suchardová - Podzemná: Výběr z díla, Galerie Diamant, Praha
2008/05/06 - 2008/06/01   Gabriel Urbánek: Obrazy, sochy, Galerie Diamant, Praha
2009/07/07 - 2009/08/02   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, Galerie Diamant, Praha
2009/08/04 - 2009/08/30   František Janula: Staré / nové práce, Galerie Diamant, Praha
2009/09/01 - 2009/09/27   Zdeněk Lhoták: United colors of Nepal II., Galerie Diamant, Praha
2009/09/02 - 2009/09/13   Marek Slavík: Varovný signál podvědomí, Galerie Nová síň, Praha
2009/09/18 - 2009/11/10   Blanka Adensamová: Sen a skutečnost. Průřez tvorbou, Galerie Vivo, Praha
2009/10/22 - 2009/11/22   Jiří Sozanský: Sutiny, Obecní dům, Praha
2010/09/02 - 2010/09/21   Michal Singer: Koupání v kopačkách, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/04 - 2010/11/30   Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven, Muzeum policie České republiky, Praha
2011/05/03 - 2011/05/29   Jaroslav Kopáč (1904–1949): Obrazy a kresby, Galerie Diamant, Praha
2011/06/10 - 2011/09/11   Jiří Sozanský: Metropolis, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
2011/11/01 - 2011/11/27   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II, Galerie Diamant, Praha
2012/09/02 - 2012/10/31   František Janula: Hledač v čase, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2012/10/03 - 2012/10/28   Antonín Kroča: Obrazy, Galerie Diamant, Praha
2012/11/26 - 2012/12/20   Blanka Adensamová: Skleněné sochy a kresby, Akademie věd České republiky, Praha
2013/04/29 - 2013/05/31   Jaroslav Kopáč 1904-1949: Výbor z díla, Galerie Portheimka, Praha
2014/10/22 - 2015/02/08   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwella, Veletržní palác, Praha
2015/09/15 - 2015/11/08   Petr Johanus: Dřevěné objekty & asambláže, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2016/03/10 - 2016/05/11   Danka Karasová: Z mého života, krajiny, karikatury, klobouky, Galerie Pasáž YMCA, Praha
2017/04/12 - 2017/06/01   Luboš Plný: *13677 +20242, Artinbox Gallery, Praha
2018/04/16 - 2018/05/04   Miroslav Mařenec: Scifi krajina mé hlavy, Galerie Lapidárium Nadace Český barok, Praha
2018/09/28 - 2018/11/18   Arnošt Paderlík: Retrospektiva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2018/10/10 - 2018/10/28   Petr Řehoř: Fragmenty, Galerie Nová síň, Praha
2019/05/07 - 2019/05/31   Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy II, Galerie ABF, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/07/24 - 1987/08/30   Obrazy, plastiky, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1988/12/12 -   Pocta Umělecké besedě, Mánes, Praha
1989/01/31 - 1989/03/12   Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
1989/05/22 -   Střet snů a skutečnosti: Umění mezi dvěma válkami, Národní galerie v Praze, Praha
1996/12/10 - 1997/01/10   Na tělo, Galerie Behémót, Praha
1997/04/01 - 1997/05/18   Budhové míru, Pražský hrad, Praha
1999/04/27 - 1999/06/13   Jiří Kolář, Běla Kolářová: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/17 - 2001/10/14   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001, Obecní galerie Beseda, Praha
2001/11/14 - 2001/12/02   Možná první a zatím poslední, Mánes, Praha
2003/09/18 - 2003/10/07   Jiří Sozanský, Zdeněk Lhoták: Variace na Texty pro nic Samuela Becketta, Galerie Litera, Praha
2004/04/14 - 2004/05/05   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Marie Sněžné v Praze, Praha
2004/10/21 - 2004/11/21   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004, Galerie Diamant, Praha
2005/06/01 - 2005/06/30   Tunel narovinu - Inventura 1989 - 2005, Galerie Diamant, Praha
2007/04/03 - 2007/04/29   Mánes Mánesu, Galerie Diamant, Praha
2008/01/09 - 2008/02/03   Jubilanti Mánesa 2008, Galerie Diamant, Praha
2009/01/07 - 2009/01/31   Jubilanti Mánesa 2009, Galerie Diamant, Praha
2009/05/14 - 2009/06/28   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009): Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2010/11/02 - 2010/11/28   Tři ze sedmi: Jiroudek, Liesler, Paderlík, Galerie Diamant, Praha
2010/12/01 - 2010/12/30   Josef Gočár / Otakar Novotný, Galerie Diamant, Praha
2011/03/10 - 2011/03/28   Jitka Nesnídalová, Marek Slavík, Jiří Houska, Jaroslav Javůrek, Galerie Dolmen, Praha
2012/06/01 - 2012/07/29   S.V.U. Mánes 1900-1947: Podíl Spolku na formování české moderní kultury, Galerie Diamant, Praha
2012/06/21 - 2012/09/16   Volný směr. Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2012/12/02 - 2013/03/31   Drobné perly české architektury, Národní technická knihovna, Praha
2013/06/05 - 2013/07/28   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Diamant, Praha
2013/10/03 - 2013/11/17   Zóna 1981 - 1992 - 1994 - 2013, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2015/01/07 - 1015/01/28   Soutěž tří portrétů: Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kaplický, Akademie věd České republiky, Praha
2015/12/01 - 2015/12/19   Jaroslav Blažek: Kresby a plastiky, Michal Blažek: Sochy, filmy, dokumenty, Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2017/02/20 - 2017/02/26   Sochařský portrét Karla III. Schwarzenberga pro Národní divadlo, Nová scéna ND, Praha 1
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
1999/06/10   Slavnostní odhalení pamětní desky s bystou Václava Hollara, Dům č.p. 13, Praha
vernisáž/zahájení
termín   název výstavy, místo konání
1983/09/17   Otevření Památníku Otakara Kubína, Památník Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)

Jiří Tomáš Kotalík

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Diskuse (Odpověď na repliku), Výtvarná práce, 8
  1968   Spor o Františka Kupku, Výtvarná práce, 11
  1988   Odkaz Pavla Kropáčka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1995   Alkusanat / Foreword, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 7-8
  1996   Noch einmal (30. března 1996), Detail, 6
  2000   Na okraj Slavného výročí a civilní výstavy (Praha, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, 18. 87. - 28. 10.), 12-12
  2005   Jaroslav Hašek bude mít svůj pomník na Žižkově v říjnu, Mladá fronta Dnes
  2010   Reliéfy - reportáž novodobé instalace, Zpravodaj WTAcz, 38-39
  2011   Jiná centra, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 4.číslo, 2
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015/01/08   Soutěž tří portrétů: Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kaplický (www.AVU.cz)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Danka Karasová: Z mého života (krajiny, karikatury, klobouky), Galerie Pasáž YMCA, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Pomník Jaroslava Haška od Karla Nepraše, Společnost pro postavení Pomníku Jaroslava Haška, Praha