Mánes Josefu Lieslerovi

termín: 1997/09/09 - 1997/10/05
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská