Jaroslav Kopáč (1904–1949): Obrazy a kresby

termín: 2011/05/04 - 2011/05/29
instituce: Galerie Diamant
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Jaroslav Kopáč po ukončení studia na ČVUT v Praze navštěvoval „Školu pro kreslení a malování v Mánesu“ (1944-45) založenou Spolkem výtvarných umělců Mánes po uzavření českého vysokého školství. Studoval figurální malířství pod vedením profesorů Josefa Lieslera, Vojtěcha Tittelbacha a Jana Baucha. Po ukončení války studoval na AVU (1945 - prof. Obrovský). V r. 1946 získal stipendium francouzské vlády ( Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts - prof. Souverbie) a navštěvoval malířskou školu Grande-Chaumiére. V r. 1947 onemocněl dětskou obrnou, zemřel a je pochován na pařížském hřbitově Pére Lachaise. Jeho díla byla zastoupena na výstavách: „Práce žáků za školní rok 1944-45“, Mánes1946; „Mánes 1946“ jako host; Salon des Tuileries, Paříž 1947; Manifestation d´Art, Fondation de Monaco, 1947; samostatná výstava Fondation de Monaco 1949. Autorova pozůstalost se složitou cestou vrátila zásluhou jeho dcery do Prahy a po dílčí prezentaci (v Galerii v Lazarské, 2001) bude právem představena ve spolkové galerii Diamant. Výstava také upozorní pražskou i mimopražskou veřejnost na dosud nedoceněnou a nepříliš známou působnost „Školy Mánesa“