Galerie Patro

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: Opletalova 1
e-mail: galia@galia.cz
www: www.uvuo.eu/friends_soubory/patro_galerie.htm

heslo:


poznámka:
Výstavní koncepce Galerie PATRO sehrává v kontextu střední Moravy nezastupitelnou roli tím, že prezentuje ve spolupráci s kulturními a společenskými institucemi jak autorské projekty, tak i soubory tvorby umělců spjatých s regionem a tvůrců z celé České republiky, společně s projekty, které se uskutečňují v rámci mezinárodního partnerství.
V minulosti byly dominantou výstavního programu Francouzské kulturní dny. Od roku 2004 je to projekt Evropa – Evropě, který je zaměřen na intenzivní kulturní výměnu mezi regionem střední Moravy a zeměmi Pobaltí. V rámci tohoto projektu, jehož smyslem je prezentovat téměř neznámou kulturu v evropském rozměru, již byla vykonána řada aktivit hlavně na půdě uměleckých a diplomatických vztahů. Jedná se o výjimečnou aktivitu této galerie jako soukromého subjektu.
V rámci svého dlouholetého působení se Galerie PATRO pod vedením Agentury GALIA profilovala jako významný kulturní a kulturotvorný fenomén hanácké metropole, i v rámci prezentace současných mezinárodních a regionálních poloh výtvarného umění.
Výstavní koncepce Galerie PATRO je v rámci střední Moravy jednou z nejvýznamnějších jak kvalitou svého programu, tak úsilím o konfrontaci v rámci mapování kultury v evropském kontextu.
PhDr. Jiří Hastík
předseda Výtvarné rady Unie výtvarných umělců Olomoucka