Wespe

termín: 2008/03/04 - 2008/03/29
instituce: Galerie Patro
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
V prostorách Galerie Patro se představí vídeňská skupina Wespe. Jde o volné umělecké sdružení malířů, grafiků a fotografů, kteří jsou již léta etablováni na vídeňské výtvarné scéně.
Svými pracemi se představí Monika Frank, umělkyně, která velmi nápaditě pracuje s různými výtvarnými materiály a předměty, které nalézá a využívá jejich tvarových a materiálových struktur. Hledá tak stopy lidské činnosti, které patří ke každodennímu životu velkoměsta. Její obrazy se vyznačují podmanivou barevností a zvláštní městskou symbolikou.
Práce Ericha Freye charakterizuje puristická úspornost výrazu a suverénní technické podání. Kombinuje grafické techniky s malbou. Základem jeho kompozic jsou geometrické struktury. Jeho umělecké úsilí je založeno na parafrázi Wittgensteinova citátu o čem člověk nic neví to musí malovat.
Základní inspirací prací Herberta Langmüllera je historie. Jeho práce mají výrazně konceptuální charakter, využívá historických podkladů, nejvíce starých fotografií a archiválií, které různým způsobem upravuje a přetváří. Na jeho pracích najdeme také inspiraci antických, májských, egyptských a keltských kultur. Výtvarně modifikuje také různé druhy písem.
Velmi zajímavé jsou obrazové cykly Rudolfa Swobody. Jde o malíře a tvůrce objektů, které vytváří z různých materiálů. K uměleckému výrazu mu slouží například kůže, plech, různé papíry ale i káva, paprika nebo cigaretový popel. Swoboda je neúnavným hledačem nekonečných možností zvýtvarnění čehokoliv.
Radikální, často kontrastní barevností a kontrastními tvary se vyznačují obrazy Waltera Wittmana. Malíř pracuje způsobem jakéhosi vrstvení základní tvarové osnovy, kterou v průběhu soustředěné práce různě překrývá doplňuje nebo redukuje tak, aby dosáhl velmi jednoznačného jasně definovaného výrazu.
Oba posledně zmínění autoři se v Olomouci již několikrát představili v rámci výstav Kunstkreis 21.
zdroj - http://akce.olomouc.cz